Kwiecień
08
00:35
Imieniny:
Mai, Marcelego, Wadima
[wpdreams_ajaxsearchpro id=1]

Partner portalu

Okopowe

Nawożenie ziemniaków

Podstawowym warunkiem uzyskania wysokich plonów ziemniaków jest prawidłowe ich odżywianie makro-  i mikroelementami.  Ziemniaki zaliczają się do roślin o dużych potrzebach pokarmowych (tab. 1), zwłaszcza gdy zamierzamy uzyskać wysokie plony. Z analizy tabeli 1 wynika, że największe potrzeby pokarmowe wykazują względem potasu i azotu, a najmniejsze względem magnezu i siarki. Przy czym trzeba zaznaczyć, że dane zamieszczone ...

Susza przetrzebiła ziemniaki

Adam Olszewski ze wsi Zasiadki (pow. bialski) zastanawiał się, czy jest sens kopać w tym roku ziemniaki. Ostatecznie zebrał 125 ton zamiast spodziewanych kilkuset. Większość ziemniaków, które w tym roku posadził pan Adam, to bardzo wczesna odmiana Tomensa. – To był dobry ruch, bo wczesne odmiany lepiej radzą sobie w warunkach suszy. Nie miałem więc przynajmniej problemu z „odmładzaniem“ ziemniaków – mówi ...

Nawożenie buraków cukrowych magnezem

Prawidłowe nawożenie buraków polega na pokryciu ich zapotrzebowania na wszystkie niezbędne składniki pokarmowe, w tym również na magnez. Magnez bierze udział w tak podstawowych procesach jak fotosynteza czy transport asymilatów i późniejsze ich przemiany. Dobre odżywienie buraków magnezem korzystnie wpływa na rozwój oraz zawartość cukru w korzeniach, a także na ich wartość technologiczną, tj. przyczynia się do spadku ...

Ziemniaki też odczuły suszę

Warunki pogodowe bieżącego sezonu agrotechnicznego zdecydowanie nie sprzyjają produkcji roślinnej. Dotyczy to także uprawy ziemniaka. Wysokie opady jesienią ubiegłego roku spowodowały, że wiosną na dość dużej części kraju na polach niżej położonych o zwięzłej glebie trudno było rozpocząć prace wiosenne ze względu na podtopienia. Dotyczyło to siewów zbóż jarych, ale także i sadzenia ziemniaków. Po dwóch ...

Przygotowanie plantacji ziemniaków do zbioru

Przygotowanie plantacji do zbioru jest jednym z ostatnich etapów produkcji ziemniaków i bardzo ważnym jej elementem.   Nieodpowiednie przygotowanie plantacji do zbioru spowoduje, że będzie on znacznie utrudniony. Powodem utrudnień są części nadziemne ziemniaków, szczególnie jeżeli odmiana charakteryzuje się dużą ich ilością. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że tak zwane odmiany trudne do desykacji pozostają długo ...

Poplony w uprawie ziemniaków

Wraz ze zmniejszającą się produkcją obornika i dążeniem do obniżenia kosztów nawożenia organicznego dużego znaczenia nabrały rośliny poplonowe. Nakłady pracy przy ich stosowaniu są ponad dwukrotnie mniejsze niż przy nawożeniu obornikiem. Spośród roślin poplonowych w ostatnich latach dużą popularność zyskała gorczyca biała. Roślina ta odznacza się dużą produktywnością biomasy w stosunkowo krótkim czasie i jest ...

Chwościk i inne choroby buraka

Atakujące w fazie wzrostu i dojrzewania buraka patogeny chorobotwórcze mogą znacznie uszkodzić, a nawet zniszczyć ulistnienie roślin. Brak należytego nadzoru w tym okresie i popełnione błędy w ochronie plantacji mogą być przyczyną znaczących strat w plonie korzeni i cukru. Narastającym od ponad dwudziestu lat problemem jest chwościk buraka. Wywołujący tę chorobę grzyb atakuje w Polsce coraz wcześniej, a plantacje wymagają ...

Stonka ciągle groźna

Spośród wielu szkodników zasiedlających plantacje ziemniaka, nadal poważne zagrożenie stwarza stonka ziemniaczana, wpływając na wielkość i jakość plonu bulw.  Stonka jest szkodnikiem nalistnym, którego żerowanie przypada na okres wiosenno-letni. Jej szkodliwość polega głównie na bardzo dużej żarłoczności larw, zwłaszcza dużych – podstadium larwalne L3–L4. Przy masowym ich pojawie może dochodzić do powstawania ...

Ziemniaki wolne od chwastów

Areał uprawy ziemniaków nie wykazuje tendencji do zwiększania się, prawdopodobnie dlatego program odchwaszczania tej uprawy jest od kilku lat dość stabilny. Zabiegi odchwaszczania są wykonywane w dwóch podstawowych terminach – przed- i powschodowym. Specyfika uprawy ziemniaków również ma wpływ na ochronę tych plantacji przed zachwaszczeniem. Dotyczy to głównie zabiegów przedwschodowych. Należy je wykonywać po ostatnim ...

Na chwasty w burakach

W odchwaszczaniu buraków od lat nie wprowadzono większych zmian. Nadal są stosowane różne jego metody, przy czym ciągle najbardziej popularną jest stosowanie trzech dawek dzielonych. Nowatorskie badania zalecające stosowanie większej liczby zabiegów niż trzy, tzw. mikrodawki bazujące na stosowaniu bardzo niskich dawek preparatów łącznie z wielofunkcyjnymi adiuwantami, mimo uzyskiwania dobrych efektów, nie przebiły się do ...

Przygotowanie sadzeniaków

O powodzeniu produkcji ziemniaka w dużej mierze decyduje wartość nasienna sadzeniaka, na którą składa się głownie zdrowotność bulw oraz prawidłowe przygotowanie sadzeniaków. Zdrowotność bulw jest oceniana porażeniem chorobami wirusowymi (odporność odmian i długość okresu od ostatniej wymiany sadzeniaków) oraz chorobami bakteryjnymi, grzybowymi i szkodnikami (sucha i mokra zgnilizna, rizoktonioza, parch, mątwik). ...

Po zbiorze buraków

Zakończenie zbioru buraków cukrowych jest okazją do podsumowania minionego sezonu. O stosowaną technologię uprawy tej rośliny i jej efekty zapytaliśmy doświadczonego plantatora z Wielkopolski. Udaliśmy się do Dawida Stopierzyńskiego z Wąsowa (pow. nowotomyski), który w 20-hektarowym gospodarstwie od wielu lat uprawia buraki cukrowe, ponadto pszenicę ozimą, kukurydzę i rzepak ozimy. Gleby są tu dość dobre, klasy IVa i IVb, ...

Ziemniaki po zbiorach

Ziemniak jest powszechnie uważany przez rolników za roślinę słabych gleb. Z powodu obfitych opadów ten sezon powinien być bardzo dobry dla uprawy tej rośliny. Czy rzeczywiście tak było? Termin sadzenia ziemniaków jest uzależniony od warunków pogodowych. Generalnie przypada na II i III dekadę kwietnia, gdy gleba na głębokości 10 cm osiąga odpowiednią temperaturę, za którą przyjmuje się 10°C. Ziemniaki należy sadzić jak ...

Słodko-gorzka kampania

Rok 2017 to czas ogromnych zmian w branży cukrowniczej – 1 października zakończyło się kwotowanie produkcji. Ważną zmianą było również zniesienie zabezpieczającej dochody plantatorów minimalnej ceny skupu buraków.  Nowe przepisy diametralnie zmieniły sytuację na rynku. W wyniku reformy wzmocniona została dominująca pozycja producentów cukru, a siła przetargowa plantatorów znacząco osłabiona. W okresie obowiązywania ...

Dzień Ziemniaka PROCAM

Dni Ziemniaka – PROCAM – Zaproszenie 3 września ...

Ostatni zabieg w ziemniakach

Aktualny program desykacji ziemniaków przewiduje zastosowanie około 20. środków ochrony roślin. W praktyce są to zaledwie 3 substancje czynne. Glufosynat amonowy jest reprezentowany przez środek Basta 150 SL, karfentrazon etylowy przez Spotlight Plus 060 EO. Pozostałe kilkanaście preparatów to niemalże identyczne środki zawierające po 200 gramów dikwatu w jednym litrze preparatu. Po co desykować? Termin desykacja, czyli ...

Rzepak i buraki w uprawie pasowej

Uprawa pasowa zyskuje coraz więcej zwolenników. Uzyskiwane plony nie różnią się od tych w uprawie konwencjonalnej, a oszczędność czasu i kosztów związanych z energochłonnymi zabiegami uprawowymi pozwala na zwiększenie zysków. W  Sokołowie (pow. Golub Dobrzyń) w gospodarstwie należącym do Macieja Czajkowskiego wszystkie rośliny od kilku lat uprawiane są w tej technologii przy użyciu agregatów własnej produkcji. Buraki ...

Zaraza dziesiątkuje plony

Zaraza ziemniaka jest najgroźniejszą chorobą atakującą tę roślinę. Powoduje duże straty zarówno w okresie jej wegetacji (niszczenie powierzchni asymilacyjnej), jak i przechowywania (gnicie bulw). Pierwsze objawy choroby występują najczęściej w 3. dekadzie czerwca lub na początku lipca, lecz w uprawach pod okrywami mogą występować wcześniej. Rozpowszechnianiu się choroby sprzyjają długotrwałe okresy zachmurzenia, obfite ...

Dokarmianie ziemniaków przez liście

Ziemniaki zaliczają się do roślin o dużych potrzebach pokarmowych, dlatego ich plony w dużym stopniu zależą od właściwego nawożenia. Aby pokryć potrzeby wysoko plonujących plantacji, nie można pominąć dokarmiania dolistnego, stanowiącego cenne uzupełnienie nawożenia doglebowego. Na korzyść dokarmiania dolistnego, poza tym, że jak wynika z przeprowadzonych badań, zwykle jest plonotwórczo bardziej efektywne niż nawożenie ...

Ziemniak lubi ciepłą glebę

Właściwa agrotechnika, przygotowanie pola i ochrona plantacji ziemniaka, są podstawą uzyskania wysokich, dobrej jakości plonów. Drastyczny w ostatnich latach spadek powierzchni uprawy ziemniaka nieco wyhamował, a nawet notowano wzrost jego powierzchni uprawy. Według danych GUS w 2015 r. wynosiła ona 292,5 tys. ha i była o 25,3 tys. ha większa niż w 2014 r. Postępy w pracach hodowlanych,  grotechnicznych i ochronie roślin ...

Odmiany buraka cukrowego w PDO

W krajowym rejestrze (KR) znajduje się obecnie 106 odmian buraka cukrowego, w tym 14 zarejestrowanych w 2016 roku. Odmiany znajdujące się na krajowej liście pochodzą z dwóch krajowych i siedmiu zagranicznych firm hodowlano-nasiennych. Do uprawy są również dopuszczone niezarejestrowane w Polsce odmiany z katalogu wspólnotowego – CCA. Poznanie aktualnej wartości gospodarczej odmian zarejestrowanych możliwe jest dzięki ...

Ziemniaczany rekord

Średni krajowy plon ziemniaków w 2016 roku IHAR-PIB oszacował na około 297 dt/ha. Tak wysoki poziom plonowania w warunkach struktury agrarnej uprawy ziemniaka w naszym kraju jest rekordowy w historii polskiego rolnictwa. Wysokie plonowanie ziemniaków w 2016 r. było zdeterminowane głównie korzystnymi warunkami klimatycznymi, a szczególnie zbliżonym do optymalnego rozkładem opadów w okresie wegetacji. Jedynie w czerwcu panowała ...

II Forum Ziemniaczane – Ossa 22-23.XI.2016

II Forum Ziemniaczane pod hasłem „Razem możemy zmienić rynek ziemniaka” jest wydarzeniem skierowanym do różnych podmiotów branży ziemniaczanej, które są zainteresowane podjęciem działań na rzecz zmiany i rozwoju rynku ...

Buraki w uprawie pasowej

O podzielenie się swoimi doświadczeniami w uprawie buraka cukrowego zwróciliśmy się do Jana Kępy z Ligoty Wielkiej (woj. dolnośląskie), który prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne o powierzchni 340 ha. Wprawdzie kwotowanie produkcji cukru i idący za tym limit buraczany ustalany w umowie kontraktacyjnej z cukrownią pozwalał do tej pory na założenie tylko 30 ha plantacji, to jednak uzyskiwane wyniki są konsekwencją uzasadnionych ...

Desykacja ziemniaków

Ostatnim zabiegiem chemicznym w uprawie ziemniaka jest desykacja naci. Jej celem jest ułatwienie zbioru bulw, eliminacja chorób wirusowych oraz zwalczanie zarazy ziemniaka. Desykację, czyli dosuszanie nadziemnych zielonych pędów ziemniaka, należy wykonać w fazie starzenia się roślin ziemniaka (BBCH 90), na 2–3 tygodni przed przewidywanym, fizjologicznym terminem zbioru ziemniaków. Dokładny termin stosowania zależy od przebiegu ...

Ziemniaki na słabych glebach

Ziemniak jest specyficzną rośliną okopową, którą przy spełnieniu pewnych warunków z dobrymi efektami można uprawiać nawet na bardzo słabych glebach. Aby przekonać się, jak wygląda produkcja ziemniaka jadalnego na takim stanowisku, udaliśmy się do Pawła Kubika, który wraz z synem i wnukiem prowadzi 200-hektarowe gospodarstwo w Starym Kramsku (woj. lubuskie), nastawione wyłącznie na produkcję roślinną. Ziemniak jest ...

Skuteczna ochrona ziemniaka

Uzyskanie wysokich i zdrowych plonów ziemniaka wymaga zastosowania zrównoważonej, nowoczesnej ochrony chemicznej, szczególnie w celu zwalczania zarazy ziemniaka i alternariozy.  Aby ta ochrona była skuteczna a zarazem bezpieczna dla środowiska, należy ją prowadzić według pewnych zasad, którymi są: ● prawidłowa diagnostyka zagrożenia, poprzedzona monitorowaniem pól; ● właściwe określenie terminów pierwszego ...

Chwościk i inne choroby buraka

Pisząc o najważniejszych obecnie chorobach buraka, można byłoby poprzestać na chwościku i zasadniczo nie popełniłoby się błędu. Jednak warto przy okazji zwrócić uwagę na to, jakie zmiany nastąpiły i czego możemy spodziewać się w przyszłości. Niewątpliwie zniknął problem z chorobami zgorzeli siewek, które jeszcze w latach 80. stanowiły poważny problem. Z jednej strony rozwiązaniem stało się znacznie lepsze ...

O opłacalności uprawy ziemniaka

Niekorzystna w ostatnich latach koniunktura wpływa na systematyczne ograniczanie areału upraw ziemniaków jadalnych. Warunkiem jej opłacalności jest spełnienie stale rosnących wymagań konsumentów. Dla producenta oznacza to w pierwszej kolejności wytypowanie odmian o walorach poszukiwanych przez odbiorców, a jednocześnie optymalnych do uprawy w warunkach gospodarstwa. – Aby uzyskać wysoki plon ziemniaka o cechach jakościowych ...

Buraki główną uprawą

Po siewie zbóż i roślin strączkowych przychodzi czas na buraki cukrowe. Pojechaliśmy z wizytą do gospodarstwa Macieja Kuszaka, w którym uprawa buraków jest rodzinną tradycją. Pan Maciej gospodaruje w Pierzyskach pod Gnieznem na 32 ha. Podstawowe źródła dochodu w gospodarstwie to chów bydła mlecznego i opasów oraz uprawa buraków cukrowych. Przyznany rolnikowi roczny limit wyprodukowanych i dostarczonych do cukrowni buraków ...

Polowanie na słodyszka

Chrząszcze o długości 1,5–2,5 mm są podłużne, owalne, czarne z zielonym, niebieskim lub granatowym połyskiem. Larwa o długości 3,5–4 mm jest szaro-biała, ma 3 pary krótkich odnóży tułowiowych. Jej ciało jest pokryte rzadkimi włoskami, a na każdym segmencie są widoczne 2–3 ciemne plamy. Słodyszek rzepakowy pojawia się prawie równocześnie z chowaczem czterozębnym. Chrząszcz zimuje pod pokrywą liści, darnią ...

Odmiany ziemniaka pod lupą

Znajomość najważniejszych cech użytkowych i biologicznych oraz wymagań agrotechnicznych umożliwia właściwy wybór odmiany dostosowanej do kierunku użytkowania, a tym samym do wymagań odbiorcy i rynku zbytu. Pomocne w wyborze odmiany mogą być wyniki uzyskane w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). W  doświadczeniach PDO ziemniaka testowane są odmiany jadalne i skrobiowe, z pominięciem odmian przydatnych ...

Jak wykorzystać potencjał plantacji ziemniaków?

Utrzymywanie odpowiedniej kultury gleb, staranna agrotechnika, terminowość zabiegów – tak brzmią główne zalecenia uprawowe dla plantatorów ziemniaków, których spełnienie jest warunkiem koniecznym uzyskania satysfakcjonującego ilościowo i jakościowo plonu. Daniel i Urszula Łebek z Platonia w woj. łódzkim prowadzą 42-hektarowe gospodarstwo. W strukturze zasiewów najwięcej, bo aż 20 ha, zajmuje ziemniak jadalny, odmiany ...

Na chwasty w burakach

Buraki cukrowe są najbardziej stabilne spośród wszystkich roślin uprawnych, jeśli chodzi o zalecenia dotyczące zwalczania chwastów. Na dobrą sprawę ubiegłoroczny program ich odchwaszczania z minimalnymi zmianami można by opublikować jako aktualny w bieżącym sezonie. Kilka wymienionych w tabeli substancji czynnych, uzupełnionych o substancje czynne graminicydów, których zmieniają się tylko nazwy handlowe, oraz glifosat to ...

Wyniki PDO buraka cukrowego

Do badań wytypowano 17 odmian, w tym 11 z  rejestracji 2015. Wszystkie odmiany miały deklarowaną odporność na rizomanię, pięć dodatkowo na chwościka buraka, a trzy na mątwika burakowego. Nasiona pięciu odmian zarejestrowanych przed 2014 r. oraz jednej nowo zarejestrowanej pochodziły z partii handlowych z magazynów cukrowni, pozostałe nasiona dwóch odmian starszych i 10 nowo zarejestrowanych zostały nadesłane bezpośrednio ...

Burak cukrowy – nowości odmianowe 2015

Na początku grudnia 2015 r. w krajowym rejestrze znajdowało się 98 odmian buraka cukrowego. Liczba odmian na krajowej liście po okresie dużego przyrostu od kilku lat wykazuje stabilność lub małą tendencję wzrostową. Odmiany skreślone w danym roku są zastępowane niewiele większą liczbą nowo zarejestrowanych. Więcej o odmianach buraka w najnowszym numerze ...

Cukier w burakach

Odwiedziliśmy rolnika, który skupia się na uprawie ozimin, „łamaczem” płodozmianu w jego gospodarstwie są buraki cukrowe i kukurydza. Leszek Bartkowiak wraz z synem Adamem prowadzą gospodarstwo składające się z produkcji roślinnej i zwierzęcej. W produkcji zwierzęcej dominuje chów trzody chlewnej i bydła mlecznego. Produkcja roślinna prowadzona jest na 28 ha (przeliczeniowych jest ok. 30). Gleby są nieco mozaikowe, gdyż ...

Dobrze przygotowane sadzeniaki

Staranne przygotowanie sadzeniaków na przedwiośniu wpływa na równomierny i prawidłowy wzrost roślin, dobre wykorzystanie pola przeznaczonego pod uprawę ziemniaków oraz na zdrowotność  roślin, a tym samym na wielkość i jakość uzyskanego plonu. Jeżeli w gospodarstwie uprawia się ziemniaki na wczesny zbiór lub w systemie ekologicznym, niezbędnym zabiegiem jest podkiełkowywanie sadzeniaków. Przy innych kierunkach produkcji ...

Buraki cukrowe mocno słodkie

Trwa zbiór buraków cukrowych. Wielu rolników z nim zwlekało, ponieważ liczyło na nadrobienie plonu korzeni jeszcze we wrześniu. Jakie zatem są plony? W tym roku plony będą niższe nawet na dobrych glebach, w dużej mierze wskutek deficytu wody. – Np. w okolicy Przecławia na Podkarpaciu będą niższe o 20–25%, ale za to wyższa jest polaryzacja. Wstępne wyniki pobranych prób wskazują, że zawartość cukru sięga nawet 23% – ...

Jak plonowały ziemniaki?

Aby dowiedzieć się, jak plonowały ziemniaki, udaliśmy się do Andrzeja Kowarza z Pigłowic (woj. wielkopolskie). Produkcję roślinną skupił na ziemniakach jadalnych (60–70 ha), cebuli (około 20 ha), burakach cukrowych (około 6 ha) oraz dostarczaniu paszy dla zwierząt – kukurydzy na kiszonkę (około 40 ha). Andrzej Kowarz w ogóle nie sieje zbóż ani rzepaku. Głównymi roślinami towarowymi są ziemniaki i cebula. Ziemniaki w ...

Zbiory ziemniaków w UE

Według prognoz NEPG z początku października br. zbiory ziemniaków w UE-5 (Niemcy, Francja, Belgia, Holandia i Wielka Brytania) mają wynieść 24,8 mln t, tj. być o 13% niższe niż w roku poprzednim. Jest to zbliżony poziom do tego oczekiwanego jeszcze w lipcu. Największy spadek spośród krajów NEPG odnotuje się w Belgii oraz Niemczech – odpowiednio o 17,3 i 16,7% r/r. Podaż ziemniaków będzie znacznie niższa niż przed rokiem w ...

Wartość liści buraczanych

Przystępując do oceny wartości nawozowej liści buraczanych, trzeba pamiętać, że zarówno wysokość plonu głównego, jak i ubocznego, a także zawartość w nich składników zależą od pokrycia potrzeb pokarmowych uprawianej rośliny. Zatem w uprawie buraków cukrowych odpowiednio wysokie nawożenie mineralne ma wpływ nie tylko na wysokość plonu korzeni, lecz również na plon liści i zawartość w nich składników pokarmowych. W ...

Ziemniaki (nie) plonują

Zbiór ziemniaków jest na półmetku. Po części wynika to z dużo niższych plonów, zwłaszcza na plantacjach nienawadnianych. Na słabszych stanowiskach plony odmian jadalnych wynoszą od 15 do 25 t/ha. Sporo wyższe odnotowują rolnicy, którzy mieli możliwość nawadniania. W takich okolicznościach plony przekraczają 40 t/ha. W gorszej sytuacji są zaś producenci ziemniaków skrobiowych, gdyż kontraktacje na skrobię przyznawane ...

Buraki cukrowe: przedwynikowy szacunek uprawy w 2015 r.

Według szacunków GUS powierzchnia uprawy buraków cukrowych będzie mniejsza od ubiegłorocznej o około 11% i wyniesie 0,2 mln ha. Z uwagi na zmienne warunki pogodowe wschody buraków cukrowych były nierównomiernie. Majowe chłody oraz czerwcowy deficyt opadów spowalniały wegetację buraków cukrowych. Opady deszczu w lipcu zdecydowanie poprawiły stan plantacji, ale na krótki okres. Od połowy lipca stan plantacji buraków cukrowych ...

(Mało) obiecujące wyniki plonowania

Jedne z większych strat po okresie suszy zostaną odnotowane na plantacjach ziemniaków. Najsłabiej rokują uprawy w środkowej i południowo-wschodniej części Polski. Nieco korzystniejsze plony zbierają rolnicy w północnych i południowo-zachodnich regionach kraju. – Odmiany jadalne z przeznaczeniem na wczesny zbiór plonowały na przeciętnym poziomie, ale duży spadek notuje się w przypadku odmian późniejszych. Kolejnym skutkiem ...

Jakie będą plony buraków?

O ile susza nie spowodowała radykalnej obniżki plonu pszenicy ozimej oraz rzepaku ozimego, o tyle większy wpływ miała na plony zbóż jarych i ozimin sianych na najsłabszych stanowiskach. Poważniejszych strat można się jednak spodziewać w przypadku buraków cukrowych, bo ubiegły rok przyniósł rekordowe zbiory. – W ubiegłym roku zebrałem rekordową liczbę buraków, plon wyniósł 103 t/ha o polaryzacji 18,5%. Tegoroczna susza ...

Ceny ziemniaków w sierpniu 2015 r.

W relacji rocznej o 23% wzrosły ceny ziemniaków (do 0,47 zł/kg). Przyczyną podwyżek cen jest mniejsza tegoroczna podaż warzyw na rynku krajowym, spowodowana mniejszą powierzchnią zasiewów oraz niższymi plonami. Niemniej, warto zaznaczyć, że znaczne wzrosty spowodowane są niską ubiegłoroczną bazą. Sierpniowe ceny większości warzyw nie odbiegały istotnie in plus od średnich ...

Mniejsze zbiory ziemniaków w Europie

Czynnik suszy może pogłębić oczekiwany przez GUS 5-procentowy spadek produkcji warzyw w kraju, mając wpływ na wzrost cen ich w kolejnych miesiącach. Zagrożenie niższą produkcją występuje również w przypadku upraw ziemniaków, zarówno jeśli chodzi o Polskę, jak i pozostałe kraje UE. Niski poziom opadów w Europie Zachodniej może spowodować obniżenie tegorocznej produkcji ziemniaków w krajach tego regionu. NEPG (North-Western ...

Astar 250 SC – nowość w ochronie zbóż, rzepaku i ziemniaka

W ostatnim czasie został zarejestrowany nowy fungicyd ASTAR 250 SC przeznaczony do zwalczania chorób grzybowych w uprawach zbóż, rzepaku ozimego i ziemniaka. Poniżej podajemy aktualną treść wybranych fragmentów z etykiety rejestracyjnej. ASTAR 250 SC – zezwolenie MRiRW nr R-10/2015 h.r. substancja czynna (grupa chemiczna): azoksystrobina 250 g/l (związek z grupy strobiluryn) – pszenica ozima, pszenica jara agrofag: mączniak ...

Burak cukrowy: Stan plantacji

Buraki cukrowe w Polsce plantatorzy zasiali w tym roku na powierzchni około 180 tys. ha. Pomimo wczesnej, ale bardzo zróżnicowanej wiosny średnia obsada roślin na 1 ha wynosi około 93 tys. szt. Wystąpiły warunki do „pośpiechowatości”, szczególnie przy wczesnych siewach. Ze względu na dość duże zachwaszczenie trzeba było stosować 3, a nawet 4 opryski herbicydami. Ponadto w niektórych rejonach nasiliło się występowanie ...

O ziemniakach w Kościerzynie

Syngenta Polska wraz z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego zorganizowali 26 czerwca w Kościerzynie koło Sieradza spotkanie ziemniaczane. Spotkanie było podzielone na część teoretyczną i praktyczną. Podczas wykładu dr hab. Katarzyna Rębarz z Syngenta Polska zwracała uwagę na trudności w rozróżnieniu zarazy ziemniaka od alternariozy ziemniaka. – Pomocny w takiej sytuacji może być nowy fungicyd Carial Star 500 SC ...

Ralstonia solanacearum – podstawowe informacje

Ralstonia solanacearum jest bakterią porażającą ponad 200 gatunków roślin należących do 50 rodzin. Gatunek Ralstonia solanacearum obejmuje formy o bardzo zróżnicowanej biologii i różnym zasięgu roślin żywicielskich. Jest szeroko rozpowszechniona w świecie na obszarach tropikalnych i subtropikalnych, a w wyniku adaptacji do niższych temperatur, spotykana jest także w klimacie umiarkowanym. W Europie, dotychczas wykrycia miały ...

VIVENDI 300 SL – nowe rozwiązanie na chwasty dwuliścienne

Vivendi 300 SL jest nowym  (zarejestrowanym 29.01.2015) środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie w celu zwalczenia chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym, buraku cukrowym i cebuli. Poniżej podajemy aktualną treść wybranych fragmentów z etykiety rejestracyjnej. VIVENDI 300 SL – nowe zezwolenie MRiRW nr R-14/2015 substancja czynna (grupa chemiczna): chlopyralid 300 g/l ...

Zaraza i alternarioza groźne dla ziemniaka

Straty plonu bulw ziemniaka powodowane chorobami, w latach wyjątkowo sprzyjających ich rozwojowi, mogą dochodzić nawet do 70%. Do najważniejszych gospodarczo chorób okresu wegetacji, rozwijających się także podczas przechowywania należy zaraza ziemniaka. Coraz większe znaczenie, ze względu na częstsze łagodne zimy oraz ciepłe i wilgotne lata, ma również alternarioza. Zaraza ziemniaka Zaraza ziemniaka należy do chorób ...

Dokarmianie buraków przez liść

W prawidłowej strategii nawożenia buraków cukrowych trzeba przede wszystkim kontrolować plonotwórcze działanie azotu, pamiętając, że jego nadmiar niekorzystnie wpływa na jakość technologiczną korzeni. Kontrola ta w pierwszej kolejności polega na eliminacji tzw. czynników „minimum”, tj. regulacji odczynu gleby oraz jej zasobności w przyswajalny fosfor i potas, a następnie na optymalizacji nawożenia azotem poprzez racjonalne ...

Choroby buraka cukrowego

Plantatorzy buraka cukrowego doskonale zdaje sobie sprawę z wielu zagrażających mu chorób, mogących pojawić się w ciągu sezonu wegetacyjnego. Decyzje podejmowane przy planowaniu i wyborze stanowiska pod tę roślinę mają istotny wpływ na jej zdrowotność od wschodów do zbioru. Podstawową zasadą ograniczania zagrożenia roślin uprawnych ze strony większości patogenów jest prawidłowy dobór stanowiska. Przerwa w uprawie buraka ...

Nowy herbicyd w ochronie ziemniaka

Producenci ziemniaków zyskali nowy środek do odchwaszczania plantacji.  Proman 500 SC – nowy herbicyd do ochrony ziemniaka przed chwastami – uzyskał właśnie rejestrację. Jest to ważna informacja, szczególnie biorąc pod uwagę niepewną przyszłość środków zawierających linuron (prawdopodobieństwo negatywnej decyzji UE w połowie następnego roku) – poinformował przedstawiciel firmy Belchim. Proman 500 SC jest ...

Spotkanie Grupy Ekspertów w sprawie przyszłości cukru

W styczniu br. Rada Ministrów UE powołała grupę ekspertów ds. przyszłości rynku cukru. Grupę powołano celem omówienia wszystkich istotnych tematów przed końcem systemu kwot. Eksperci z grupy mają monitorować sytuację na rynku cukru i analizować przepisy tak by adoptować je do systemu bezkwotowego. Pierwsze spotkanie grupy ekspertów odbyło się 26 marca br. Ostatnia prognoza KE produkcji cukru w UE w roku gospodarczym 2014/2015 ...

Europejscy plantatorzy buraków cukrowych oczekują stabilności na rynku cukru

Na Zgromadzeniu Generalnym, które odbyło się w dniu 17 kwietnia 2015 roku, w Brukseli europejscy plantatorzy buraków oraz prezes Bernhard Conzen, a także wiceprezesi Eric Lainé i Jorn Dalby z zadowoleniem przyjęli wyniki produkcyjne kampanii 2014/15. W 13 z 19 krajów UE, w których uprawia się buraki osiągnięto rekordowe plony. Średni plon cukru wyniósł około 12,8 t/ha (w rekordowej do tej pory kampanii 2011/12 odnotowano 12,2 ...

Szacunki zasiewów buraka cukrowego

Buraki cukrowe tej wiosny wysiano na powierzchni 180 tys. hektarów – szacuje KZPBC. Korzystne warunki atmosferyczne panujące w połowie marca sprzyjały rozpoczęciu siewu. Ochłodzenie na początku kwietnia wstrzymało na kilka dni prace polowe. Wysiew buraków cukrowych, w zależności od regionu kraju, rozpoczęto 15 marca a zakończono 20 kwietnia. Pogoda panująca tej wiosny nie sprzyja wschodom buraków. Susza i silny wiatr ...

Ziemniaki bez chwastów

Specyfika uprawy ziemniaków rzutuje na sposób ich odchwaszczania, w którym trudno obyć się bez zabiegów chemicznych. Istotny jest wybór terminu. Herbicyd Racer 250 EC to środek dość agresywny, dlatego należy go stosować najwcześniej – czyli najpóźniej do 10 dni po ostatnim obredleniu i zabronowaniu pola. Kolejne kombinacje doglebowe można stosować nieco później. Zalecenia są formułowane różnie, np. siedem dni przed ...

Odmiany ziemniaka w badaniach PDOiR

W ostatnim dziesięcioleciu, czyli od czasu przystąpienia Polski do UE, na krajowym rynku nasiennym pojawiło się wiele nowych odmian ziemniaka. Większość z nich została wpisana do krajowego rejestru (KR) na podstawie dwuletnich badań przeprowadzonych na terenie naszego kraju. W doświadczeniach PDOiR ziemniaka są testowane odmiany jadalne i skrobiowe, z pominięciem odmian przydatnych dla przetwórstwa na frytki i chipsy. W latach ...

Nawożenie współrzędne z udziałem nawozów startowych

Z uwagi na ograniczoną, różnymi trudnościami na rynku światowym, opłacalność produkcji buraka cukrowego, konieczne jest obecnie wykorzystanie wszystkich możliwości zwiększenia plonu i poprawy jego jakości, w tym także poprzez nawożenie współrzędne z udziałem nawozów startowych. Doskonaleniem technologii produkcji buraka cukrowego, a zwłaszcza nawożeniem i stosowaniem międzyplonów zajmuje się dr hab. Mirosław Nowakowski, ...

Nowe odmiany ziemniaków

W dniu 29 stycznia 2015 roku w COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian ziemniaka w kadencji 2013-2016. W trakcie posiedzenia Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru pięciu odmian ziemniaka. Po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin ziemniaka, prof. dr hab. Edward S. Gacek, dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do krajowego ...

Kampania cukrownicza zbliża się ku końcowi

Kampania cukrownicza 2014/2015 zbliża się ku końcowi, łagodny początek zimy sprzyjał kopaniu korzeni buraków. Tegoroczne zbiory, możemy uznać za rekordowe, zarówno w Polsce jak i w Europie. Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego szacuje, że w Polsce średnie plony buraków cukrowych ukształtowały się na poziomie 68 t/ha, a średnia polaryzacja wyniesie około 17,5%. Obecnie pracują cukrownie w Strzelinie (planowane ...

Nowe odmiany buraków

W dniu 20 stycznia 2015 r. w COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian buraka w kadencji 2013-2016. W trakcie posiedzenia Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru szesnastu odmian buraka cukrowego i trzech odmian buraka pastewnego. Po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian buraka, prof. dr hab. Edward S. Gacek, dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze ...

Doświadczenia porejestrowe buraka w 2014 roku

Aktualną wartość odmian zarejestrowanych we wcześniejszych latach określa się na podstawie wyników polowych doświadczeniach porejestrowych i rolniczych (PDOiR). Wyniki badań PDOiR są jednym z czynników uwzględnianych przez przemysł przy zamawianiu nasion na następny i kolejne sezony produkcyjne. Przydatne są również dla firm hodowlanych dostarczających nasiona; odmiany z aktualnymi, korzystnymi wynikami mają większe szanse ...

Burak cukrowy – nowości odmianowe 2014

Przeprowadzane corocznie w sieci doświadczalnej COBORU badania buraka cukrowego mają na celu sprawdzenie wartości gospodarczej odmian, czyli ich zdolności plonowania i jakości technologicznej, zdrowotności oraz zachowania się w różnych warunkach glebowych i pogodowych. Obecnie w krajowym rejestrze znajduje się ponad 90 odmian buraka cukrowego, w tym 15 nowo zarejestrowanych. W pierwszej połowie 2014 roku skreślono 9 odmian: ...

Agencja Rynku Rolnego wypłaciła rolnikom 119,8 mln zł

W 2014 r. (do końca listopada) na podstawie wniosków o przyznanie wsparcia finansowego, w ramach pomocy de minimis w rolnictwie, z tytułu wykorzystanego materiału siewnego (kategorii elitarny lub kwalifikowany w uprawach zbóż, roślin strączkowych oraz ziemniaków) Agencja Rynku Rolnego wypłaciła rolnikom 119,8 mln ...

OPTAN 183 SE – zmiany w etykiecie rejestracyjnej

Nowe zezwolenie MRiRW rozszerzyło zakres stosowania fungicydu OPTAN 183 SE o jęczmień jary. Ponadto preparat ten może być stosowany do zwalczania mączniaka prawdziwego, brunatnej plamistości liści i rdzy buraka w buraku cukrowym. Poniżej podajemy aktualną treść wybranych fragmentów z etykiety rejestracyjnej. Czerwonym kolorem zaznaczono wprowadzone zmiany. OPTAN 183 SE – nowe zezwolenie MRiRW nr R-97/2014 (na rynku dostępne są ...

TOPSIN M 500 SC – uniwersalny fungicyd teraz także w ochronie rzepaku jarego

Nowe zezwolenie MRiRW poszerza zakres zastosowania fungicydu Topsin M 500 SC – może być on stosowany w ochronie rzepaku jarego. Poniżej podajemy aktualną treść wybranych fragmentów z etykiety rejestracyjnej. Czerwonym kolorem zaznaczono wprowadzone zmiany.             TOPSIN M 500 SC – zezwolenie MRiRW nr R-74/2012 zmienione decyzją MRiRW nr R-255/2014 d substancja czynna (grupa chemiczna): tiofanat ...

INTIZAM 497 SC – fungicyd w ochronie zbóż i buraka cukrowego

W ostatnim czasie został zarejestrowany nowy fungicyd INTIZAM 497 SC przeznaczony do zwalczania chorób grzybowych w uprawach zbóż i buraka cukrowego. Poniżej podajemy aktualną treść wybranych fragmentów z etykiety rejestracyjnej. INTIZAM 497 SC – nowe zezwolenie MRiRW nr R-84/2014 substancja czynna (grupa chemiczna): tiofanat metylowy 310 g w 1 l (substancja z grupy benzimidazoli), epoksykonazol 187 g w 1 l (substancja z grupy ...

Wysokie plony kosztem ceny

Ceny ziemniaków jadalnych są w tym roku niskie. Wyższe mogą uzyskać rolnicy uprawiający odmiany skrobiowe na potrzeby przemysłowe. W celu podsumowania sezonu uprawowego wybraliśmy się na ziemię sieradzką, aby z tamtejszymi gospodarzami podyskutować o opłacalności produkcji, cenach, a w szczególności wysokości tegorocznych plonów ziemniaków. Jako pierwsze odwiedziliśmy gospodarstwo Roberta Pietrasa w miejscowości Gać Warcka ...

Ceny ziemniaków w październiku

W październiku br. za ziemniaki w skupie płacono 27,54 zł/dt, tj. mniej o 2% niż przed miesiącem i o 18% niż przed rokiem. W obrocie targowiskowym ceny ziemniaków jadalnych wyniosły 69,38 zł/dt i były niższe o 9,8% niż przed miesiącem i o 41,2% niż w analogicznym okresie ubiegłego ...

CARIAL STAR 500 SC – nowy fungicyd w ochronie ziemniaka

Alternariozę i zarazę ziemniaka będzie można zwalczać przy użyciu fungicydu CARIAL STAR 500 SC, który uzyskał w tym roku nowe zezwolenie. Poniżej podajemy aktualną treść wybranych fragmentów z etykiety rejestracyjnej.             CARIAL STAR 500 SC – nowe zezwolenie MRiRW nr R-7/2014 wu substancja czynna (grupa chemiczna): mandipropamid 250 g w 1 l (związek z grupy amidów), difenokonazol 250 g w 1 l ...

Buraki obrodziły

W rejonach bardzo dobrych gleb oraz w miejscach, gdzie wystąpiło dużo opadów, plony buraków będą bardzo wysokie. Chcąc dowiedzieć się, jak przebiegał okres wegetacyjny, udaliśmy się do Rafała Cyferta, kierownika działu gospodarczego w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi Wielkiej (woj. wielkopolskie). Gospodarstwo podlega COBORU, a na większości areału obowiązuje czteropolówka. Posiada 500 ha gruntów ornych, ...

Sprzedaż ziemniaków do państw Unii Europejskiej

Wyprodukowane w Polsce ziemniaki mogą być wprowadzane do obrotu i przemieszczane do innych państw członkowskich UE, jeżeli zostały zaopatrzone w: – zaświadczenie, wydane przez właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, potwierdzające niewystępowanie bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, oraz odpowiednio – paszport roślin, wydany przez właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony ...

Ograniczyć straty podczas przechowywania bulw

Po przerwaniu wegetacji bulw i złożeniu ich na przechowywanie procesy fizjologiczno-biochemiczne zachodzą w nich nadal i prowadzą do zmian ilościowych i jakościowych. Zapewnienie optymalnych warunków podczas przechowywania ziemniaków ograniczy straty do minimum. Aktywność procesów zachodzących w bulwach jest uzależniona od odmiany, dojrzałości bulw i od warunków przechowywania. W początkowym okresie przechowywania ...

Prywatyzacja KSC SA coraz bliżej

Na spotkaniu, które odbyło się 9 października 2014 r. w Ministerstwie Skarbu Państwa, przedstawiciele plantatorów i pracowników Krajowej Spółki Cukrowej oraz Ministerstwa Skarbu Państwa wypracowali porozumienie dotyczące wstępnej koncepcji prywatyzacji KSC SA – podaje KZPBC. MSP przychyliło do propozycji strony plantatorskiej zakładającej przeprowadzenie prywatyzacji Spółki w oparciu o wielkość kontraktacji buraka ...

Beet Europe po raz pierwszy w Polsce

2 października br. odbyła się kolejna edycja międzynarodowej wystawy Beet Europe. Po raz pierwszy gospodarzem tej prestiżowej imprezy, na której spotykają się rolnicy i przedsiębiorcy z branży cukrowniczej, byli Polacy. Międzynarodowa konferencja naukowa, premiery kilkudziesięciu maszyn, pokazy ich pracy oraz szeroka oferta zaprezentowana na stoiskach wystawienniczych sprawiły, że zarówno organizatorzy, firmy, jak i odwiedzający ...

DOMINATOR HL 480 SL – nowy herbicyd do zwalczania perzu

W ostatnim czasie został zarejestrowany nowy herbicyd DOMINATOR HL 480 SL przeznaczony do zwalczania perzu właściwego oraz innych chwasty jedno- i dwuliściennych w kukurydzy, buraku cukrowym, rzepaku ozimym i pszenicy ozimej. Poniżej podajemy aktualną treść wybranych fragmentów z etykiety rejestracyjnej. DOMINATOR HL 480 SL – nowe zezwolenie MRiRW nr R-89/2014 substancja czynna (grupa chemiczna): glifosat 480 g w 1 l (związek z ...

Pogoda sprzyjała uprawie ziemniaków

Dotychczasowy przebieg warunków pogodowych był na ogół korzystny dla uprawy ziemniaków. Nadejście wczesnej wiosny oraz dość ciepła pogoda w marcu z umiarkowanymi opadami deszczu pozwoliły na wczesne rozpoczęcie prac polowych i sadzenie ziemniaków przeznaczonych na wczesny zbiór. Większość plantacji (przeznaczonych na późniejszy zbiór) zostało zasadzonych w drugiej i trzeciej dekadzie kwietnia. Ciepła i słoneczna pogoda ...

SIARKOL BIS 80 WG – nowy fungicyd do zwalczania mączniaka prawdziwego w buraku cukrowym

W ostatnim czasie został zarejestrowany nowy fungicyd  SIARKOL BIS 80 WG przeznaczony do zwalczania mączniaka prawdziwego w uprawie buraka cukrowego. Poniżej podajemy aktualną treść wybranych fragmentów z etykiety rejestracyjnej.  SIARKOL BIS 80 WG – nowe zezwolenie MRiRW nrR-166/2013 zr substancja czynna: siarka 80% – burak cukrowy agrofag:mączniak prawdziwy dawka: 4–7,5 kg/ha termin stosowania: co 10 dni, zapobiegawczo lub ...

RASTER 125 SC – nowy fungicyd w ochronie pszenicy ozimej, jęczmienia jarego i buraka cukrowego

W ostatnim czasie został zarejestrowany nowy fungicyd RASTER 125 SC przeznaczony do zwalczania chorób grzybowychw uprawach pszenicy ozimej, jęczmienia jarego i buraka cukrowego. Poniżej podajemy aktualną treść wybranych fragmentów z etykiety rejestracyjnej.             RASTER 125 SC – nowe zezwolenie MRiRW nrR-57/2014 substancja czynna (grupa chemiczna): epoksykonazol 125 g w 1 l(substancja z grupy ...

Ziemniaki tanie jak barszcz

W ostatnich latach cena ziemniaków jadalnych utrzymywała się na stosunkowo wysokim poziomie. W tym roku za sprawą urodzaju w Polsce i u naszych strategicznych klientów (np. Rumunia, Węgry) ceny spadły. Praktycznie w bezpośrednim sąsiedztwie naszego kraju nie było problemów z pogodą, co też miało wpływ na uzyskanie bez większych komplikacji wysokich plonów. Wysokie plony spowodowały, że rolnicy, którzy nie mieli kontraktacji ...

Wysokie plony buraków cukrowych

W cukrowniach Pfeifer & Langen Polska SA, które jako pierwsze rozpoczęły kampanię, zawartość cukru w korzeniach z dotychczasowych dostaw, w zależności od rejonu, kształtuje się średnio na poziomie 16,5-16,9% przy plonach buraków 56-60 t/ha. Kampania cukrownicza w tym roku rozpoczęła się wcześniej niż przed rokiem. W ubiegłym sezonie o tej porze, plony były niższe, zatem można przypuszczać, że ten rok przyniesie ...

Ruszył zbiór buraków cukrowych

Na początku września ruszył zbiór buraków cukrowych. 3 września zaczęły prace cukrownie Pfeifer & Langen Polska SA w Gostyniu, Środzie Wlkp. i Miejskiej Górce, natomiast cukrownia w Glinojecku ma rozpocząć pracę dopiero 13 września. Od 6 września pracują natomiast zakłady Sudzucker położone na Śląsku. Pozostałe cukrownie tej firmy, zlokalizowane w południowo–wschodniej Polsce, rozpoczną prace dopiero 24 ...

Lustracja poletek w Mieczewie

Na spotkaniu 3 lipca w miejscowości Mieczewo (woj. wielkopolskie) wspólnie z dr. Witoldem Szczepaniakiem z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz przedstawicielami firm, lustrowaliśmy pola z żytem ozimym, kukurydzą i ziemniakami. Na polu z żytem uzasadnione przed kłoszeniem było wykonanie zabiegu zwalczającego rdzę brunatną, ale nie zostało to zrobione. W tym roku, jak zauważyli uczestnicy spotkania, wystąpiła silna presja ...

RESPEKTO 125 SC – zmiana rejestracji

Fuzariozę kłosów w uprawach pszenicy ozimej będzie można zwalczać przy użyciu fungicydu RESPEKTO 125 SC. Nowe zezwolenie MRiRW rozszerza zakres jego stosowania. Poniżej podajemy aktualną treść wybranych fragmentów z  etykiety rejestracyjnej, a zmiany wyróżniamy czerwoną czcionką. RESPEKTO 125 SC – nowe zezwolenie MRiRW nrR-55/2014 (na rynku dostępne są dwa zezwolenia: nrR-55/2014 oraz zezwolenie nr R-36/2011 ...

Ziemniaki (nie) tylko dla profesjonalistów

12 sierpnia Syngenta Polska oraz Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka IHAR-PIB w Boninie zorganizowali spotkanie poświęcone profesjonalnej uprawie ziemniaków. Spotkanie podzielone było na część teoretyczną oraz praktyczną. W wykładach tematycznych jako pierwszy głos zabrał dr Sławomir Wróbel z IHAR-PIB Radzików. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na częstotliwość wymiany sadzeniaków w Polsce, która jest na bardzo ...

Mieczewskie Dni Kukurydzy i Ziemniaka

Dni Kukurydzy i Ziemniaka, które odbyły się 27 sierpnia w Mieczewie były okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń rolników z przedstawicielami świata nauki i firm dostarczających środki do produkcji. Na spotkaniu zaprezentowano 16 odmian z firm Syngenta Polska, Limagrain, Maisadour Polska i Caussade Nasiona Polska, technologie nawożenia mineralnego według firm K+S Polska, Yara Poland, P.P.C. ADOB, technologie nawożenia startowego ...

Zmiana okres karencji fungicydu INDOFIL 80 WP

Nowe zezwolenie MRIRW skraca okres karencji przeznaczonego do zwalczania zarazy ziemniaka preparatu INDOFIL 80 WP. Poniżej podajemy aktualną treść wybranych fragmentów z etykiety rejestracyjnej. INDOFIL 80 WP – nowe zezwolenie MRiRW nrR-42/2014 (na rynku dostępne są dwa zezwolenia: nrR-42/2014 oraz zezwolenie nr 689/2000 zmienione decyzją MRiRW nr R-21/2014 d) substancja czynna (grupa chemiczna): mankozeb 80% (związek z grupy ...

Przed zbiorem ziemniaków

Zbiór ziemniaków w gospodarstwie generuje dwa typy problemów. Jednym z nich jest dobór odpowiedniej maszyny, drugim – jej przygotowanie do sezonu zbioru. Do głównych kryteriów doboru kopaczki lub kombajnu do zbioru ziemniaków zalicza się powierzchnię, na której będą pracować. Więcej na ten temat można przeczytać na łamach czasopisma Agrotechnika w nr 9/2014 ...

Na chwościka, mączniaka i rdzę – Eminent 125 ME

W ostatnim czasie został zarejestrowany nowy fungicyd Eminent 125 ME przeznaczony do zwalczania mączniaka prawdziwego, rdzy brunatnej i żółtej, septoriozy paskowanej  liści w uprawie pszenicy ozimej oraz chwościka, mączniaka prawdziwego i rdzy buraka w uprawie buraka cukrowego. Poniżej podajemy aktualną treść wybranych fragmentów z etykiety rejestracyjnej.         EMINENT 125 ME– nowe zezwolenie MRiRW ...

Eksport ziemniaków do UE zgodnie z zasadami

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) przypomina, że wyprodukowane w Polsce ziemniaki mogą być wprowadzane do obrotu i przemieszczane do innych państw członkowskich UE, jeżeli zostały zaopatrzone w: – zaświadczenie, wydane przez właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, potwierdzające niewystępowanie bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, oraz odpowiednio – ...

Wystawa Beet Europe po raz pierwszy w Polsce!

Jesienią tego roku, po raz pierwszy będziemy gospodarzami międzynarodowej wystawy Beet Europe, na której spotykają się rolnicy i firmy związane z branżą cukrowniczą. Podczas tej prestiżowej imprezy, goście będą mieli okazję poznać ofertę producentów maszyn, a także zobaczyć wybrane urządzenia w trakcie pracy. Organizatorzy wstępnie szacują liczbę wystawców na 150 podmiotów i spodziewają się około 10 000 ...

O ziemniakach w Żelaznej

W czwartek 17 lipca br. w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym SGGW w Żelaznej k. Skierniewic odbył się pokaz polowy, podczas którego firma Bayer CropScience zaprezentowała swój, tzw. prestiżowy program ochrony plantacji ziemniaka. Pierwszym etapem tej ochrony ziemniaków jest zaprawianie sadzeniaków preparatem Prestige Forte 370 FS w trakcie sadzenia. Zabieg ten do 12 tygodni zabezpiecza rośliny przed stonką ziemniaczaną i mszycami, ...

Burak cukrowy, cukier, energia

W dniach 26–27 czerwca 2014 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się konferencja naukowa pt. „Burak cukrowy, Cukier, Energia”. Podczas konferencji naukowcy prezentowali wyników dotychczasowych doświadczeń z zakresu produkcji buraka cukrowego i cukru oraz wspólnie z innymi uczestnikami spotkania zastanawiali się nad przyszłością sektora w kontekście zapowiadanych od jesieni 2017 roku zmian, ...

Agrarada naukowo

Podczas Dni Pola Agrarada rolnicy mieli możliwość wysłuchania kilku wykładów wygłoszonych przez przedstawicieli firm uczestniczących w spotkaniu. W drugim dniu imprezy o ochronie ziemniaka i nowościach firmowych opowiadał Przemysław Urbanek z Syngenta Polska. Na przyszły sezon, firma zamierza wprowadzić następujące środki: Arcade 880 EC, herbicyd zwalczający chwasty jedno- i dwuliścienne. Preparat będzie można stosować ...

Już są młode ziemniaki!

Na targowiskach i w sklepach pojawiły się młode, polskie ziemniaki. Ceny detaliczne nie są jeszcze niskie i kształtują się od 2 do 3 zł/kg. Ceny hurtowe są jednak sporo niższe. Pierwsze zbiory pochodzą z plantacji z podkiełkowanych sadzeniaków, bardzo często znajdujących się także pod agrowłókniną. W miarę upływu czasu, cena ziemniaków zacznie jednak spadać, gdyż coraz więcej plantacji będzie już dojrzałe do zbioru. ...

Kwiecień, 2020

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

So

Nd

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Brak wydarzeń w wybranym dniu