Kwiecień
08
01:03
Imieniny:
Mai, Marcelego, Wadima
[wpdreams_ajaxsearchpro id=1]

Partner portalu

Prawo

Od 1 grudnia 2018 r. obowiązują nowe kwoty przychodów

Od 1 grudnia 2018 r. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych   Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że  od  1 grudnia 2018 r. zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych. Od 1 grudnia 2018 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ...

Susza – pomoc klęskowa

Pomoc klęskowa dla rolników. Termin naboru wniosków wydłużony do 16 listopada. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały wskutek tegorocznej suszy lub powodzi. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o wydłużeniu terminu przyjmowania wniosków o przyznanie takiej pomocy do 16 listopada (otwórz). Pierwotnie wnioski miały być ...

Pomoc klęskowa dla rolników

Pomoc klęskowa dla rolników. Termin naboru wniosków wydłużony do 31 października. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały wskutek tegorocznej suszy lub powodzi. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o wydłużeniu terminu przyjmowania wniosków o przyznanie takiej pomocy (otwórz). Pierwotnie wnioski miały być przyjmowane do 28 ...

Wyższa renta socjalna od 1 czerwca 2018 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w dniu 9 maja 2018 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o rencie socjalnej, która wprowadza zmianę kwoty renty socjalnej poprzez jej podwyższenie z 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy do 100% tej kwoty. Zgodnie z tą ustawą renta socjalna wzrośnie z 865,03 zł do 1029,80 zł. Nowa regulacja wchodzi w życie z dniem ...

Od 1 czerwca 2018 r. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

Od 1 czerwca 2018 r. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych   Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że  od  1 czerwca 2018 r. zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.  Od 1 czerwca 2018 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ...

Jednorazowe odszkodowanie wyższe od 17 maja 2018 r

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 827) ulega zmianie wysokość jednorazowego odszkodowania. Od 17 maja 2018 r. ...

Nawet 15 mln zł wsparcia dla przetwórców z sektora rolno-spożywczego

Nawet 15 mln zł wsparcia dla przetwórców z sektora rolno-spożywczego. Już można składać wnioski o pomoc. Wnioski o przyznanie pomocy na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” można składać od 30 marca do 29 kwietnia 2018 roku w oddziałach regionalnych ARiMR. Termin i zasady udzielania takiego wsparcia podała do publicznej wiadomości 27 grudnia 2017 r. Prezes Agencji ...

Wniosek o dopłaty obowiązkowo przez internet

W 2018 roku uległy zmianie podstawowe zasady dotyczące sposobu składania wniosku o przyznanie płatności Możliwość złożenia Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w roku 2018 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017. Obowiązek złożenia wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Możliwość złożenia wniosku w wersji papierowej, we właściwym ze względu na ...

Nowe regulacje prawne dot. składek

Informacja dla ubezpieczonych Od dnia 1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe regulacje prawne dotyczące zasad opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w sytuacji złożenia po terminie: oświadczenia o rodzaju, rozmiarze prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych i kwocie przewidywanego dochodu z prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych, informacji dotyczących zmian mających wpływ na wymiar ...

Od 2 do 31 stycznia rusza kolejny nabór wniosków

Od 2 do 31 stycznia rusza kolejny nabór wniosków z działania „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” W związku z ustaleniami podjętymi w trakcie posiedzenia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podjął decyzję o opublikowaniu w ...

Ubezpieczenia dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków

Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł 11 października br. z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie. Umowa obowiązuje od 14 października 2017 r. do 13 października 2018 r. i jest finansowana w całości przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia ...

Emerytura rolnicza już po ukończeniu 60 lub 65 lat

Emerytura rolnicza już po ukończeniu 60 lub 65 lat   Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny będzie wynosił 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn. O emeryturę rolniczą mogą ubiegać się: osoby, które skończą 60 lub 65 lat po dniu 30 września 2017 r., osoby, które do dnia 30 września 2017 r. skończą 60 lub 65 lat, ale nie osiągną do tego czasu podwyższonego wieku emerytalnego, czyli takiego, który ...

Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników w III kw. 2017 r.

W Monitorze Polskim z 9 czerwca 2017 r., poz. 552, opublikowano Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2017 r. Składka ta nadal będzie wynosić 42,00 zł miesięcznie za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Za osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek ...

Niższy wiek emerytalny od 1 października 2017 r.

Niższy wiek emerytalny od 1 października 2017 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że wiek emerytalny – podwyższany stopniowo od 1 stycznia 2013 r. – w III kwartale 2017 r. będzie jeszcze wynosił co najmniej 61 lat i 3 miesiące – dla kobiet oraz co najmniej 66 lat i 3 miesiące – dla mężczyzn. Natomiast od 1 października 2017 r. wiek emerytalny zostaje obniżony do 60 lat dla kobiet i 65 lat ...

Można składać wnioski o pomoc na przetwórstwo produktów rolnych

Od 5 lipca można składać wnioski o pomoc na przetwórstwo produktów rolnych Od 5 lipca do 3 sierpnia 2017 r. można składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” finansowane z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. To już kolejny w tym roku nabór wniosków na przetwórstwo ...

Straty po przymrozkach wiosennych – możliwości pomocy

Wystąpienie na początku kwietnia br. w niektórych rejonach kraju przymrozków wiosennych spowodowało szkody w uprawach rolnych, w szczególności w uprawach drzew, krzewów owocowych i truskawek. W 477 gminach komisje powołane przez wojewodów aktualnie szacują szkody. Decyzja o ewentualnym uruchomieniu dodatkowej pomocy dla producentów rolnych, w tym sadowników, poszkodowanych w wyniku przymrozków wiosennych zostanie podjęta po ...

Zmiany w PROW 2014-2020

Komisja Europejska zatwierdziła zmianę Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Aktualna wersja PROW 2014-2020 dostępna jest pod adresem http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/PROW-2014-2020. Najbardziej istotne − z punktu widzenia warunków dostępu do wsparcia − zmiany, objęte propozycją modyfikacji PROW 2014-2020: W działaniu M03 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych, poddziałaniu 3.1 ...

Wnioski o wsparcie

Pozostało już tylko 5 dni do złożenia wniosku o wsparcie w formie nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w  innych sektorach hodowlanych. Wnioski można składać w OT Agencji Rynku Rolnego do 7 kwietnia 2017 r. Agencja Rynku Rolnego uruchomiła mechanizmy wsparcia w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i świń: Pomoc dla producentów mleka w formie refundacji kosztów zakupu ...

Informacja o wysokości emerytur i rent rolniczych

Informacja o wysokości emerytur i rent rolniczych przyznawanych od dnia 1 marca 2017 r.   Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2017 r. obowiązują nowe zasady ustalania wysokości emerytury rolniczej, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinnej.  Zgodnie z komunikatem Prezesa KRUS z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zwaloryzowanej kwoty emerytury podstawowej (M.P. ...

Informacja o waloryzacji emerytur i rent rolniczych

Informacja o waloryzacji emerytur i rent rolniczych od dnia 1 marca 2017 r.   Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2017 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2017 r. podlegają podwyższeniu – zgodnie z art. 5, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ...

Siew międzyplonów – realizacja programu zazielenienia

W bieżącym roku polscy rolnicy już po raz trzeci otrzymają płatności za zazielenianie, które realizowane jest przez dywersyfikację upraw, utrzymanie trwałych użytków zielonych (TUZ) i obszarów proekologicznych (EFA). Te płatności wynikają z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska (zazielenienie), są obowiązkowym komponentem nowego systemu płatności bezpośrednich. Według obowiązujących przepisów, ...

Pomoc za straty spowodowane klęskami żywiołowymi

Rolnicy, którzy ponieśli straty w swoich gospodarstwach spowodowane klęskami żywiołowymi, będą mogli ubiegać się w ARiMR o pomoc na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Agencja uruchamia bowiem wsparcie na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego ...

ARiMR ZACHĘCA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW W RAMACH PROW 2014 – 2020

ARiMR ZACHĘCA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ I UBIEGANIE SIĘ O ZALICZKI NA DZIAŁANIA INWESTYCYJNE W RAMACH PROW 2014 – 2020 ARiMR podpisuje umowy przyznania pomocy z beneficjentami poszczególnych działań PROW 2014-2020. Jednocześnie Agencja przygotowana jest do wydatkowania środków w ramach Programu. Zachęcamy więc beneficjentów, którzy zawarli już umowy z Agencją m.in. w ramach typu operacji „Modernizacja ...

Rusza wsparcie dla rolników

Rusza wsparcie dla rolników którzy zdecydują się przekazać swoje gospodarstwa Od 12 września do 11 października 2016 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”. Jest to zupełnie nowy rodzaj wsparcia finansowanego w ramach Programu Rozwoju ...

Nabór wniosków na „małe przetwórstwo”

Rusza kolejny nabór wniosków na wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W dniach 29 września – 28 października 2016 r. wnioski mogą składać rolnicy, domownicy bądź małżonkowie  rolników podlegających ubezpieczeniu  społecznemu rolników w pełnym zakresie. Warunkiem uzyskania pomocy finansowej będzie rozpoczęcie ...

Wysiew międzyplonu ścierniskowego deklarowanego jako obszar proekologiczny

W ramach zazielenienia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów, za obszary proekologiczne (EFA) uznaje się m. in. obszary utworzone poprzez wysianie mieszanki składającej się co najmniej z dwóch gatunków roślin z następujących grup roślin uprawnych zboża, oleiste, ...

Zmiany w systemie płatności związanych z produkcją na lata 2017-2020

W Polsce od 2015 r. stosowane są płatności związane z produkcją w sektorach: bydła, krów, owiec, kóz, roślin wysokobiałkowych, chmielu, ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych, pomidorów, owoców miękkich, lnu oraz konopi włóknistych. Zgodnie z przepisami unijnymi, ta forma płatności może być stosowana jedynie w sektorach o szczególnym znaczeniu gospodarczym, społecznym lub środowiskowym, które znajdują się w trudnej ...

Komunikat KRUS ws. terminu na opłacenie składek

Informacja dla rolników, którzy w lipcu 2016 r. nie otrzymali przekazów z wysokością składek na ubezpieczenie społeczne rolników i na ubezpieczenie zdrowotne za III kwartał 2016 r. Składki na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne w III kwartale 2016 r. pozostają na tym samym poziomie co w II kw. 2016 r. W związku tym: 1) w ubezpieczeniu społecznym rolników miesięczna:  składka na ...

Harmonogram naborów wniosków PROW 2014-2020

Wiadomo, o jakie wsparcie finansowane w ramach PROW 2014 – 2020 będzie można się ubiegać w najbliższym czasie. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonało bowiem aktualizacji harmonogramu planowanych do 30 czerwca 2017 r. naborów wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zapraszamy do zapoznania się z zatwierdzonym przez Ryszarda Zarudzkiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju ...

Pomoc de minimis – limity pomocy

Rolnicy mają możliwość korzystania z wielu programów pomocy finansowej udzielanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jak również inne instytucje. Część z tych programów realizowana jest jako pomoc de minimis w rolnictwie. Jest to wsparcie państwa udzielane producentom rolnym, które nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Wynika to z tego, że jest to pomoc o niewielkiej wartości, która nie powoduje ...

Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników za III kw. 2016 r.

Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za III kwartał 2016 r. nadal stanowić będzie 42 zł. Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynosi 88 zł. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 7 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z 2 czerwca 2016 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie ...

Posadź las z pomocą ARiMR

Od 1 czerwca do 1 sierpnia 2016 r. rolnicy mogą składać do kierowników biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”. Rok 2016 jest drugim rokiem, w którym rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach PROW 2014-2020. Istotne jest to, że w ...

Ujemne skutki przezimowania

Zgodnie z danymi przesłanymi przez urzędy wojewódzkie  –  do dnia 13 maja 2016 r. powołanych zostało 785 komisji do oszacowania szkód. Szkody wystąpiły w 21 541 gospodarstwach rolnych na powierzchni 366 726 ha. Straty oszacowano na kwotę 162,3 mln zł. Największa powierzchnia upraw, w których wystąpiły szkody położona jest w województwie mazowieckim, pomorskim,  kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim. W ...

Oświadczenie o wykonaniu zalesienia tylko do 16 maja

Tylko do 16 maja jest czas na złożenie w biurze powiatowym ARiMR oświadczenia o posadzeniu lasu zgodnie z wymogami planu zalesienia. Do takiego oświadczeniakoniecznie trzeba dołączyć zaświadczenie nadleśniczego potwierdzające ten fakt. Samo zaświadczenie nadleśniczego można złożyć nie później niż do 9 czerwca 2016 r. Do dostarczenia takich dokumentów zobowiązani są rolnicy, którzy w 2015 r. złożyli w ARiMR wnioski o ...

Ustawa o ziemi wchodzi w życie

Realna ochrona polskiej ziemi przed niekontrolowanym wykupem, to główny cel wchodzącej dziś w życie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Ziemia rolna, to ziemia przeznaczona do produkcji rolniczej, czyli  taka na której produkowana jest żywność. Nowa ustawa nie uderza w tych, którzy chcą prowadzić działalność rolniczą, a jedynie w tych, ...

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta-rencisty

KRUS informuje, że z dniem 2 maja 2016 r. upływa termin składania zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu w 2015 r. (formularz PIT-36 lub PIT-37). Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zdecydowanej większości przypadków, tj. za ok. 1.128,3 tys. emerytów i rencistów, rozliczyła podatek i przekazała tym świadczeniobiorcom roczne obliczenie podatku przez organ rentowy (formularz PIT-40A). Emeryt/rencista, ...

Pieniądze na scalenie gruntów do wzięcia

Już w 7 województwach ogłoszono terminy przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy na scalenia gruntów w ramach PROW 2014-2020. Od 31 marca wnioski przyjmowane są w województwach: dolnośląskim, lubuskim, mazowieckim, podkarpackim i pomorskim. 7 kwietnia nabór rozpocznie się w województwie świętokrzyskim, a 20 kwietnia w województwie łódzkim. Wnioski w Urzędach Marszałkowskich mogą składać starostowie. Do wykorzystania jest ...

Zmiany w ochronie produktów tradycyjnych

Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Celem projektowanej nowelizacji ustawowej jest poprawa funkcjonowania i zwiększenie przejrzystości systemu ochrony i rejestracji oznaczeń geograficznych produktów ...

Program Wsparcia Pszczelarstwa

Kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęło Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019. Program uwzględnia najbardziej korzystne, wypracowane wspólnie z pszczelarzami rozwiązania dla rozwoju pszczelarstwa mieszczące się w prawodawstwie Unii Europejskiej i uwzględniające polskie realia i możliwości. Program będzie realizowany w ramach następujących środków ...

Jeszcze w marcu ruszy nowy nabór wniosków o przyznanie pomocy młodym rolnikom

Od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. można będzie składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin ten oraz zasady ubiegania się o takie premie podał do publicznej wiadomości 16 marca  Prezes ARiMR Daniel Obajtek w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz na ...

Audyt w ARiMR – konferencja prasowa nowego prezesa

Wyniki niezależnego audytu przeprowadzonego w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji i Rolnictwa za lata 2008–2015, zaniedbania poprzedniego kierownictwa Agencji przy budowie systemu informatycznego dla płatności bezpośrednich i działania obecnego jej kierownictwa w celu zapewnienia rolnikom terminowych wypłat były głównymi tematami środowej (2.02.2016 r.) konferencji prasowej Prezesa ARiMR Daniela Obajtka. Jak podkreślił Prezes ...

Ostatni dzień składania wniosków

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że dzień 29 lutego 2016 r. jest ostatnim dniem składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do składanego wniosku do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego na miejsce położenia gruntów rolnych należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 ...

Dodatek pieniężny dla niektórych emerytów i rencistów KRUS

Informacja o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów i rencistów KRUS Kasa informuje, że w marcowych bądź kwietniowych terminach płatności emerytur i rent, poza waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych, uprawnieni świadczeniobiorcy KRUS otrzymają z urzędu (tj. bez konieczności składania wniosku) jednorazowy dodatek pieniężny. Dodatek zostanie wypłacony jednorazowo, a zatem jego przyznanie nie zwiększy ...

Wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny

Od  18 lutego do 18 marca 2016 r. producenci świń i mleka mogą składać wnioski do Agencji Rynku Rolnego o przyznanie pomocy finansowej. Jest to podyktowane niekorzystną sytuacją na rynku mleka oraz znacznym spadkiem cen trzody chlewnej w ubiegłym roku. O pomoc mogą wnioskować rolnicy, którzy mieli nie więcej niż 2 tys. świń (stan na 30 września ub.r.). W okresie od 1 października 2015 r. do 7 stycznia 2016 r. co najmniej 5 ...

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. producenci rolni mogą składać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych, wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. ...

Zmiana stawek dopłat bezpośrednich za 2015 rok

W  styczniu br. ARiMR poinformowała, że w wyniku weryfikacji wniosków o przyznanie płatności związanych do powierzchni upraw za 2015 r. zwiększyła się powierzchnia kwalifikująca do przyznania wsparcia w ramach płatności do roślin wysokobiałkowych, płatności do pomidorów, płatności do chmielu oraz płatności do lnu. W przypadku wypłaty tych płatności po obowiązującej stawce zostałaby przekroczona koperta finansowa ...

Nowy Prezes KRUS

Jacek Dubiński powołany na stanowisko Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Prezes Rady Ministrów, Beata Szydło, powołała z dniem 14 stycznia br. na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela, Jacka Dubińskiego na stanowisko Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jacek Dubiński, mgr ekonomii, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego – Wydziału Nauk Ekonomicznych,  w minionym okresie ...

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2015 rok

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) właściwe jednostki organizacyjne KRUS, co miesiąc pobierają zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych emerytur i rent rolniczych. W 2015 r. KRUS potrącała zaliczki na podatek dochodowy w kwocie równej 18% dochodu uzyskanego przez ...

Zwolnienia lekarskie dla ubezpieczonych w KRUS – zmiany.

Kasa informuje, że od 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1066) dotycząca trybu i formy wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Powyższa ustawa jako zasadę wprowadza elektroniczną formę zaświadczeń ...

Dopłaty do materiału siewnego

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r, poz. 1419) od 2016 r. ulega zmianie sposób określania wysokości stawek dopłat. Stawki dopłat do materiału siewnego będą corocznie określane w drodze rozporządzenia Rady Ministrów do dnia 30 września. Wysokość stawek będzie ...

KRUS ostrzega przed oszustami kradnącymi dane osobowe

W związku z sygnałami od rolników, że pod ich adresem zamieszkania pojawiają się osoby podające się za pracowników KRUS, żądające okazania dowodu osobistego, przekazów pocztowych itp. urzędowych dokumentów, z których spisują dane, rzekomo do weryfikacji, KRUS informuje, że nie prowadzi w terenie żadnej weryfikacji danych interesantów w ten sposób. Kasa przestrzega przed takimi oszustami! O przestępczych ...

Trwają prace nad ustawą o nasiennictwie

Polska Izba Nasienna pracuje nad nowelizacją ustawy o nasiennictwie. W tym roku odbyły się ważne spotkania w MRiRW w Warszawie mające charakter konsultacji wewnętrznych w ramach przygotowania projektu zmian ustawy. Do zmian proponowanych przez PIN należą: zmiana obecnej definicji materiału siewnego; derejonizacja przeprowadzania oceny laboratoryjnej, aby mógł dokonywać jej wojewódzki inspektor wskazany przez właściciela partii, ...

Kolejny hodowca w Agencji Nasiennej

Agencja Nasienna Sp. z o.o. w Lesznie, założona w 2003 r., przyjęła w swoje struktury kolejnego hodowcę roślin rolniczych – firmę Böhm-Nordkartoffel Agrarproduktion GmbH & Co.OHG. Agencja Nasienna zajmuje się m.in. kontrolą przedsiębiorców realizujących zawarte z hodowcami umowy licencyjne na produkcję i obrót kwalifikowanym materiałem siewnym, zbieraniem i weryfikacją informacji związanych z korzystaniem z przywileju ...

Więcej środków na wypłatę zaliczek dopłat bezpośrednich

Na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela minister finansów decyzją z 23 listopada 2015 r. zwiększył o kwotę 1 mld 386 mln zł wydatki na realizację do końca listopada br. zaliczek na dopłaty bezpośrednie dla producentów rolnych w ramach kampanii 2015 ...

Pomoc dla przetwórców sektora rolno-spożywczego

Od 1 do 30 grudnia 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania  „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”, które finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Pomoc ta kierowana jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze przetwórstwa lub ...

Wsparcie ARR

W dniu 10 listopada 2015 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum  Legislacji ukazał się projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez ARR zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych. Wsparcie udzielane będzie na wniosek producenta mleka w terminie ustalonym przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych i ogłoszonym na stronie internetowej ARR na ...

Uwaga Podmioty Skupujące!

Art. 151 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych wprowadza obowiązkowe deklaracje w sektorze mleka i przetworów mlecznych. W związku z tym Podmioty Skupujące są zobowiązane do przekazywania informacji miesięcznej o ilości skupionego surowego mleka krowiego w terminie do 15. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, do ...

Zmiany przepisów dotyczących ochrony roślin

Zmiany wprowadzano stopniowo, ponieważ odbywało się to na podstawie kilku aktów prawnych. Niektóre wprowadziło Rozporządzenie 1107/2009 Komisji Europejskiej, inne ustawa z 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, a jeszcze inne rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy. Polskie rozporządzenia zostały podpisane po uprawomocnieniu się ustawy, jednak nie były wydane jednocześnie. Ponadto niektóre nowe rozporządzenia, mimo ...

Składki emerytalno-rentowe

Od 1 października 2015 r. rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który prowadził gospodarstwo rolne lub w nim pracował i z tego tytułu podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników, a następnie dostał pomoc finansową w związku z opieką nad niepełnosprawnym krewnym, może zdecydować, gdzie chce podlegać i gdzie będą odprowadzane jego składki emerytalno-rentowe. Pozostawienie tej decyzji do wyboru rolnika, jego małżonka lub ...

Kolejny nabór wniosków od producentów mleka

Minister rolnictwa i rozwoju wsi, działając na podstawie § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z 29 lipca 2015 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadania polegającego na rozkładaniu na raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015 (Dz. U. poz. 1105 z późn. zm.), informuje, iż od 4 do 13 listopada 2015 r. producenci mleka, którzy już wyczerpali limit pomocy de ...

Nowe zasady sprzedaży bezpośredniej

Dnia 26.10.2015 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. poz. 1703). Rozporządzenie to wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., uchylając w tym dniu obecnie obowiązujące  w tym zakresie przepisy, tj. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i ...

60 tys. zł na restrukturyzację małych gospodarstw

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki podpisał rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Pomoc będzie przyznawana ...

Uwaga producenci owoców i warzyw

Rozporządzeniem Rady Ministrów z 21 października 2015 r.  (Dz. U. z 2015 r. poz.1677) została uruchomiona kolejna transza dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej. Producenci zainteresowani wsparciem mogą składać powiadomienia dotyczące operacji wycofania owoców i warzyw z przeznaczeniem na ...

Dopłaty do materiału siewnego w 2016 r.

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r, poz. 1419) od 2016 r. ulega zmianie sposób określania wysokości stawek dopłat. Stawki dopłat do materiału siewnego będą corocznie określane w drodze rozporządzenia Rady Ministrów do dnia 30 września. Wysokość stawek będzie ...

Komunikat GUS

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 wynosi 53,75 zł za 1 dt. Podana cena żyta służy ustalaniu wysokości podatku rolnego na rok podatkowy 2016 na obszarze gminy. Komunikat w tej sprawie zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor ...

Nowe rozporządzenia unijne

W wyniku nowej polityki promocyjnej przyjętej przez Komisję Europejską, jak również w nawiązaniu do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich, które uchyla z 30 listopada 2015 r. obecnie obowiązujące rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008, w dniu 13 ...

Kolejność przysługiwania wsparcia na zalesienie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła od 15 czerwca do 17 sierpnia 2015 r. nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”, które finansowane jest z budżetu PROW 2014–2020. W tym czasie złożono w skali kraju 1074 takich wniosków. ARiMR po przeprowadzeniu, zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu ...

Zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich

Minister rolnictwa i rozwoju wsi podjął działania umożliwiające wypłatę w 2015 r. zaliczek na poczet płatności bezpośrednich. Będą one wypłacane od 16 października do 30 listopada 2015 r. Otrzymają je rolnicy, którzy nie zostali objęci kontrolami na miejscu i do których nie mają zastosowania zmniejszenia, wykluczenia i inne kary administracyjne oraz odliczenia, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z 5 lutego 2015 r. o ...

Uwaga Podmioty Skupujące!

Art. 151 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych wprowadza obowiązkowe deklaracje w sektorze mleka i przetworów mlecznych. W związku z tym Podmioty Skupujące są zobowiązane do przekazywania informacji miesięcznej o ilości skupionego surowego mleka krowiego, w terminie do 15. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, do ...

Stawki płatności bezpośrednich

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenia określające stawki płatności bezpośrednich za 2015 r. Ustalone stawki płatności uwzględniają zaktualizowane dane dotyczące powierzchni zakwalifikowanej do płatności do ziemniaków skrobiowych, płatności do buraków cukrowych i płatności do pomidorów. W związku z tym stawki tych płatności zostały ustalone na nieznacznie niższym poziomie od pierwotnie zakładanego. ...

Kolejny nabór wniosków

Od 19 października do 17 listopada rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” na inwestycje związane z: • rozwojem produkcji bydła mięsnego – do 500 tys. zł, • rozwojem produkcji prosiąt – do 900 tys. zł • rozwojem produkcji mleka krowiego – do 500 tys. zł. Na realizację wymienionych inwestycji w całym PROW 2014–2020 przewidziano łącznie 1,3 mld euro. Kwota ta ...

Zmiany w ubezpieczeniach

10 lipca br. weszła w życie zmiana ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Na jej podstawie: • zapewniono producentom owoców i warzyw dostęp do ubezpieczeń z dopłatami z budżetu państwa do składek ubezpieczenia w przypadku stosowania przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych w wysokościach wyższych niż 6% sumy ubezpieczenia upraw; • podwyższono z 50 do 65% wysokość dopłat z budżetu państwa do ...

Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich

W celu złagodzenia niekorzystnych skutków suszy minister rolnictwa i rozwoju wsi podjął działania umożliwiające wypłatę w 2015 r. zaliczek na poczet płatności bezpośrednich. Zaliczki, w wysokości 50%, będą wypłacane na poczet jednolitej płatności obszarowej, płatności dodatkowej, płatności do roślin wysokobiałkowych oraz płatności do owoców miękkich. Biorąc pod uwagę planowane stawki wyżej wymienionych form ...

ONZ przyjął Agendę

W Nowym Jorku 25–27 września 2015 r. odbył się  szczyt ONZ na temat zrównoważonego rozwoju. Podczas obrad 150 spośród 193 państw członkowskich ONZ podpisało Agendę na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 – strategiczny dokument ukierunkowany na rozwój społeczny, wzrost gospodarczy i ochronę środowiska. Strategię podzielono na 17 współzależnych celów, w tym likwidację głodu i ubóstwa, promocję zrównoważonego ...

Udogodnienia dla młodych rolników

Prezes KRUS Artur Brzóska, w odpowiedzi na wystąpienie prezesa Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych o skrócenie procedury wydawania decyzji i zaświadczeń młodym rolnikom ubiegającym się o dofinansowanie w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”, finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zobowiązał ogół jednostek organizacyjnych w KRUS do ...

Stawki tegorocznych dopłat bezpośrednich

Europejski Bank Centralny ogłosił 30 września br. oficjalny kurs euro, który może być stosowany przy ustalaniu stawek płatności bezpośrednich za rok 2015. W Polsce wynosi on 4,2448 zł za euro. Kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach członkowskich, w których oficjalną walutą nie jest euro. Maksymalna łączna kwota netto przeznaczona z budżetu UE na płatności bezpośrednie w Polsce w 2015 r. wynosi ok. 3,36 mld ...

Komunikat GUS

Główny Urząd Statystyczny informuje, iż przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2014 r. 2506 zł. Podana wielkość dochodu służy m.in. do ustalenia wysokości miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego uzależnionych od dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy, określenia wysokości dochodu rodziny lub osoby uczącej się uprawniającego do otrzymania zasiłku rodzinnego ...

Wnioski o pomoc dla rolników

Od 11 września do 30 września 2015 r. w biurach powiatowych ARiMR rolnicy, którym susza w znacznym stopniu zniszczyła plony, mogą składać wnioski o przyznanie im wsparcia. Uprawnieni do otrzymania wsparcia są producenci, w których gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji wystąpiły szkody wyższe niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej. Rolnicy muszą również mieć numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym ...

Dodatkowa szansa dla stypendystów

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi ogłosiła dodatkowy nabór kandydatów ubiegających się o stypendia dla studentów I roku pochodzących z rodzin popegeerowskich. Stypendium wynosi 5 tys. zł i będzie wypłacane w 10 miesięcznych ratach. Dodatkowy nabór będzie trwał tylko tydzień – od 17 do 25 września br. do godziny 16.00. Wnioski o stypendium należy wypełnić online na formularzach dostępnych na stronie ...

Modernizacja gospodarstw rolnych z PROW 2014–2020

Wnioski o przyznanie wsparcia na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała od 19 października do 17 listopada 2015 r. Będzie  można ubiegać się o pomoc na inwestycje związane z: rozwojem produkcji ...

Zmiany w ustawie o ubezpieczeniach upraw

Od dnia 10 lipca 2015 r. weszła w życie zmiana ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, na podstawie której: zapewniono producentom owoców i warzyw dostęp do ubezpieczeń z dopłatami z budżetu państwa do składek ubezpieczenia w przypadku stosowana przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych w wysokościach wyższych niż 6% sumy ubezpieczenia upraw, podwyższono z 50 %  do 65 % wysokość dopłat z budżetu ...

Składki na ubezpieczenie społeczne rolników w IV kwartale 2015 r.

Uchwałą nr 10 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z 29 lipca 2015 r. miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2015 r. została ustalona w wysokości 42,00 zł za każdą osobę podlegająca temu ubezpieczeniu. Osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają 1/3 pełnej składki, tj. 14 zł. Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie ...

Pakiet pomocy suszowej podpisany

Premier Ewa Kopacz podpisała pakiet pomocy dla rolników poszkodowanych przez suszę. Oznacza to, że od 11 września można składać wnioski o zatwierdzoną przez rząd pomoc finansową. Szef resortu rolnictwa zaapelował o aktywne ubieganie się rolników o unijne fundusze i wskazał na działania, które cieszą się szczególnym zainteresowaniem.  Dużą część spotkania 9 września poświęcono na zagadnienia dotyczące pomocy rolnikom ...

Pomoc finansowa dla gospodarstw rolnych

Od 11 do 30 września 2015 r.  producenci rolni, którzy mają numer identyfikacyjny nadany  w trybie przepisów o  krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w których gospodarstwach rolnych  lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez suszę, mogą składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji ...

Susza: zasady szacowania strat

Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce „Niekorzystne zjawiska atmosferyczne – pomoc”  znajduje się „Informacja dla komisji powołanych przez Wojewodę dotycząca ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki  przezimowanie, przymrozki wiosenne, powódź, ...

Więcej młodych rolników otrzyma stutysięczne premie

Dzięki zwiększeniu o 53,587 mln euro środków na wsparcie młodych rolników w ramach PROW 2007–2013 dodatkowe ponad 2,5 tys. osób spośród ubiegających się o taką pomoc wiosną 2014 r. otrzyma stutysięczne premie na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania. W ten sposób łączna liczba młodych rolników, którzy mogą otrzymać pomoc w ramach ubiegłorocznego naboru, zwiększyła się do 16 839. (zob. uaktualnioną listę z 1 ...

Emerytury i renty rolnicze

Od 1 września 2015 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent. W związku z ogłoszeniem przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Komunikatu o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2015 r., które wyniosło 3854 zł 88 gr, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że od  1 września 2015 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o ...

Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości

Rozpoczyna się  nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wnioski można składać w od 1 grudnia 2015 r. do 29 stycznia 2016 r. w oddziale terenowym Agencji Rynku Rolnego, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. Pomoc przyznawana jest rolnikowi aktywnemu ...

Od 11 września można składać wnioski o pomoc

Na wyjazdowym posiedzeniu rząd podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody spowodowane suszą. Znowelizowane zostało rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Oznacza to, że od 11 września rolnicy poszkodowani przez susze będą mogli składać wnioski o udzielenie ...

Szkolenie z zasad ubiegania się o pomoc na modernizację gospodarstw

7 września 2015 r. w Centrali ARiMR w Warszawie w godzinach 10.00–15.00 odbędzie się szkolenie otwarte na temat Zasady ubiegania się o wsparcie na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”, zorganizowane w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Szkolenie kierowane jest do podmiotów wypełniających wnioski o przyznanie pomocy w ...

Kredyty klęskowe i udogodnienia w spłacie kredytów preferencyjnych

Producenci rolni, którzy ponieśli starty spowodowane suszą, mogą ubiegać się w bankach współpracujących z ARiMR o preferencyjne kredyty, w których spłacie pomaga Agencja. Są to tzw. obrotowe kredyty „klęskowe”, przeznaczone na zakup środków niezbędnych do produkcji rolnej, takich jak pasze, nawozy, środki ochrony roślin, materiał siewny. Kwota kredytu, które może otrzymać gospodarstwo rolne, wynosi maksymalnie 5 mln ...

Rząd uchwalił pakiet pomocy dla rolników

Do końca września rolnicy będą mogli składać wnioski, a 10 października ruszy wypłata pomocy dla rolników poszkodowanych przez suszę – powiedział 25 sierpnia na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu minister rolnictwa Marek Sawicki. Łączna suma wsparcia to 488 mln zł. Do końca tygodnia rząd w trybie obiegowym przyjmie projekt uchwały w sprawie pomocy dla rolników. Na ten cel przeznaczy 488 mln zł, w tym 450 mln to ...

Trudności z międzyplonem ścierniskowym

W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR ws. trudności z wysianiem do 20 sierpnia 2015 r. międzyplonu ścierniskowego z uwagi na klęskę suszy, MRiRW poinformowało, że od 2015 r. w ramach zazielenienia gospodarstwa posiadające powyżej 15 ha gruntów ornych zobowiązane są do przestrzegania wymogu utrzymania obszarów proekologicznych. W Polsce w ramach zazielenienia jako obszar EFA mogą być deklarowane międzyplony, które zostały ...

Rolnicy czekają na środki z nowej perspektywy

20 sierpnia ruszył nowy nabór wniosków o pomoc finansową dla młodych rolników w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do młodych rolników trafią też niewykorzystane środki z poprzedniej perspektywy. Rolnicy czekają także na fundusze na modernizację gospodarstw i fundusze dla grup producenckich. – Przez rolników najbardziej oczekiwane są dwa instrumenty pomocy finansowej z nowego PROW, mowa tu o „Modernizacji ...

Świadectwa jakości handlowej dla zbóż

W związku z trwającym okresem żniw IJHARS informuje, że istnieje możliwość uzyskania przez rolników świadectwa jakości handlowej dla zbóż. Urzędowe potwierdzenie spełnienia wymagań jakościowych, jakim jest powyższe świadectwo, służyć będzie zapewnieniu równowagi pomiędzy rolnikami sprzedającymi zboże a podmiotami je skupującymi, przyczyniając się do uzyskania przez rolnika właściwej zapłaty. Rolnicy zainteresowani ...

Polityka rolna państwa jest określona do 2020 roku

– Główne kierunki polityki rolnej państwa zostały wyznaczone i obowiązują do 2020 roku – powiedział podczas spotkania z Federacją Związków Dzierżawców i Właścicieli Rolnych minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki. – W nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20014-2020 została przyjęta zasada, że priorytetem jest wsparcie małych i średnich gospodarstw i ta zasada nie podlega dyskusji. Zależy ...

Będzie wniosek o powrót do pakietowego ubezpieczania upraw

– Planuję wniesienie nowelizacji, która przywróci pakietowe ubezpieczenia upraw rolnych – powiedział wczoraj na spotkaniu z organizacjami rolniczymi minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki. Rozmowa poświęcono była również była sytuacji na rynku owoców miękkich. Związkowcy wypowiedzieli się na temat zasad planowanej przez resort pomocy dla plantatorów czarnej porzeczki. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki ...

Komunikat dla rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe

„Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia udzielania pomocy dla rolników poszkodowanych przez suszę. Dlatego zachęcam komisje o jak najszybsze szacowanie poziomu strat na polach rolników” – powiedział minister rolnictwa Marek Sawicki. Dlatego MRiRW przypomina, że producenci rolni, którzy ponieśli szkody w roku bieżącym w gospodarstwach rolnych w wyniku wystąpienia m.in. suszy, gradu, deszczu nawalnego, powodzi, huraganu, pioruna ...

Trwa nabór wniosków na zalesianie

Jeszcze do 17 sierpnia br. można składać wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Przedmiotowe działanie jest kontynuacją działań zalesieniowych realizowanych w ramach PROW 2004–2006 oraz PROW 2007–2013. Pomoc w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów ...

Stawiamy na młodych

Rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej dla młodych rolników w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 podpisane. Po jego ogłoszeniu w „Dzienniku Ustaw” (Dziennik Ustaw z 14 lipca 2015, pozycja 982) prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie mógł ogłosić termin rozpoczęcia naboru wniosków. Do rozdysponowania jest 718 mln euro. Premie dla młodych rolników w nowym Programie Rozwoju Obszarów ...

Kwiecień, 2020

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

So

Nd

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Brak wydarzeń w wybranym dniu