Grudzień
12
00:09
Imieniny:
Dalidy, Juliusza, Łucji
[wpdreams_ajaxsearchpro id=1]

Partner portalu

Regulamin

Nasza misja

W Portalu udostępniamy informacje i artykuły przygotowywane przez naszych autorów, a także wybrane artykuły z drukowanych czasopism wydawnictwa Hortpress oraz możliwość korzystania z takich usług, jak: Forum, Archiwum oraz Newslettery.

Zasady ogólne

1. Wydawcą portalu ogrodniczego Agro-Technika.pl (Portal) jest Wydawnictwo Hortpress Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 7, spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem (KRS): 0000028152. Regon: 002003965. NIP: 526-000-23-46. Portal używa domeny agro-technika.pl i znajduje się pod adresem URL: agro-technika.pl.

2. Warunki techniczne konieczne do korzystania z Portalu to:

  • połączenie z siecią Internet;
  • przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera plików HTML;
  • oprogramowanie umożliwiające czytanie plików PDF, mp3, flash.

3. Aby korzystać z usług Portalu należy zapoznać się z Regulaminami i przestrzegać zasad w nich zawartych. Dokumenty dostępne są w sekcji Regulaminy.

4. W Portalu można skorzystać z usług o charakterze nieodpłatnym lub odpłatnym. Korzystanie z niektórych usług udostępnionych w Portalu, na przykład z Archiwum, wymaga rejestracji Użytkownika.

5. Dane osobowe Użytkowników Portalu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe gromadzone automatycznie przetwarzamy zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204). Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników Portalu zawarliśmy w dokumencie „Polityka Prywatności”.

Zasady korzystania z materiałów publikowanych w Portalu

1. Wszelkie prawa do Portalu należą do Hortpressu, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości (tj. tekstów, grafiki, zdjęć, oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem) do Hortpressu lub podmiotów, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez Hortpress w Portalu.

2. Portal w całości, jak i poszczególne jego elementy, podlegają ochronie przepisami prawa, a w szczególności: Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631), Ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 nr 128 poz. 1402), Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503).

3. Korzystanie z materiałów rozpowszechnianych w Portalu możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy o ochronie baz danych.

4. Każde inne wykorzystanie Portalu i poszczególnych elementów jego zawartości bez pisemnej zgody Hortpressu jest zabronione. Zatem nie wolno kopiować, zwielokrotniać, dokonywać obrotu, rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie Portalu i poszczególnych jego elementów, w tym także nie wolno rozpowszechniać udostępnianych w Portalu artykułów, zdjęć i filmów bez uprzedniego uzyskania licencji od Hortpressu.

5. Informacje na temat możliwości uzyskania licencji znajdują się w sekcji Reklama. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o wysłanie e-maila na adres: biuro@hortpress.com.

6. Można zamieszczać na swoich stronach internetowych linki prowadzące do materiałów zamieszczanych w Portalu pod warunkiem, że strony te zawierają treści zgodne z prawem, czyli nie naruszają przepisów prawa, zasad współżycia społecznego i chronionych prawem dóbr osób trzecich.

Postanowienia końcowe

1. Hortpress dołoży wszelkich starań, aby Portal działał prawidłowego, nie ponosi jednak odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Portalu lub dostępnych w nim usług, spowodowane przyczynami technicznymi niezależnymi od Hortpressu.

2. Hortpress zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Portalu w całości lub w części w związku z koniecznymi pracami technicznymi, a także prawo do wprowadzania nowych rozwiązań technicznych.

3. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu prosimy zgłaszać na adres e-mail: biuro@hortpress.com
Reklamacje rozpatrzymy maksymalnie w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania.

4. Pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu prosimy zgłaszać na adres e-mail: biuro@hortpress.com

5. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie Portalu tj. od dnia 01 stycznia 2014 r.

6. Hortpress zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od chwili ich opublikowania na stronie Portalu.

Grudzień, 2019

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

So

Nd

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Brak wydarzeń w wybranym dniu