Marzec
21
13:49
Imieniny:
Benedykta, Lubomiry, Lubomira
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Search in groups
Search in users
Search in forums
Filter by Categories
Aktualności
Nawożenie
Ochrona
Okopowe
Oleiste
Prawo
Relacje
Rynek
Technika
Zboża

Partner portalu

REKLAMA
REKLAMA
Rynek

Sytuacja na krajowym rynku zbóż

Dodane 19 marca 2018 o 12:26   Autor: Andrzej Bąk, WGT S.A.
graph-163509_640

W raportowanym przez Ministerstwo Rolnictwa tygodniu 14–21.01.2018 na 10 zbóż, dla których wyznaczono cenę średnią krajową, 6 podrożało, a 4 potaniały. O ile w grupie zbóż drożejących wzrosty ceny średniej wynosiły najczęściej kilkanaście do kilkudziesięciu złotych za tonę, o tyle w taniejąwykres-1cych (pszenica paszowa, jęczmień paszowy i konsumpcyjny oraz żyto konsumpcyjne) spadki były symboliczne, 2–4 zł/t. Rekordzistą wzrostu było żyto paszowe, które podrożało średnio w kraju o 46 zł/t do 561 zł/t. Pszenica konsumpcyjna podrożała o 8 zł/t i w punktach skupu była wyceniana na 691 zł/t. Cena kukurydzy wzrosła do 617 zł/t (+19 zł/t w ciągu tygodnia), jęczmień browarny podrożał o 29 zł do 736 zł/t, a cena średnia krajowa pszenżyta zwiększyła się o 2 zł/t do 624 zł/t.

W tygodniu 22–28.01.2018 przewagę zdobyły zboża, których cena średnia krajowa spadła. Spośród raportowanych zbóż 6 potaniało, a 4 podrożały. W grupie taniejących znalazło się pszenżyto, jęczmień browarny oraz ziarno konsumpcyjne i paszowe pszenicy i żyta, drożejących: kukurydza, owies konsumpcyjny oraz jęczmień paszowy i konsumpcyjny. Tradycyjnie już największe zakupy dotyczyły pszenicy, stanowiły one ¾ struktury obrotu. Cena średnia krajowa tego zboża zmniejszyła się o 8 zł/t do 673 zł/t – ziarno paszowe i 12 zł/t do 679 zł/t – ziarno konsumpcyjne. O ile jednak pszenica paszowa taniała lekko we wszystkich trzech makroregionach, o tyle ziarno konsumpcyjne potaniało tylko w makroregionie centralno-wschodnim, ale aż o 5,2% (–37 zł/t). Różnice w cenach średnich pszenicy w poszczególnych makroregionach sięgają maksymalnie 10 zł/t (konsumpcyjna) i 16 zł/t (paszowa). Mniejsza podaż kukurydzy przełożyła się na wzrost ceny średniej krajowej tego zboża z 617 zł/t do 628 zł/t.

W tygodniu 29.01–04.02.2018 cena średnia krajowa pszenicy przeznaczonej na konsumpcję spadła o 5 zł/t do 674 zł/t, paszowej o złotówkę do 672 zł/t. Do zbóż taniejących należało też pszenżyto (–5 zł/t do 616 zł/t), jęczmień browarny (–11 zł/t do 709 zł/t) i paszowy (–3 zł/t do 665 zł/t). Cena średnia krajowa pozostałych 5 zbóż wzrosła, ale znaczące zakupy dotyczyły tylko kukurydzy i żyta konsumpcyjnego. Pierwsze z wymienionych zbóż podrożało w skali tygodnia o 5 zł/t i wycenione zostało na 632 zł/t, podczas gdy średnia krajowa cena tony żyta konsumpcyjnego zwiększyła się z 575 do 584 zł/t.

W tygodniu 05–11.02.2018 cena średnia krajowa pszenicy paszowej wzrosła o 3 zł/t do 675 zł/t, a konsumpcyjnej zmalała o 6 zł/t do 668 zł/t. Pszenica konsumpcyjna taniała we wszystkich trzech makroregionach i – co ciekawe – najtańsza była w północno-zachodnim (658 zł/t), a najdroższa w południowym (674 zł/t). Ziarno skupowane na cele paszowe podrożało symbolicznie w dwóch makroregionach. Najwięcej płacono za nie w makroregionie północno-zachodnim (678 zł/t), a najmniej (664 zł/t) w  południowym. Cena średnia krajowa kukurydzy pozostała na niezmienionym poziomie 632 zł/t. W gronie wszystkich raportowanych zbóż zdecydowaną przewagę zdobyły zboża drożejące (7 z 10), ale zmiany wspomnianych cen w przypadku poszczególnych zbóż były bardzo małe i mieściły się w zakresie od –7 zł/t – żyto konsumpcyjne, do +8 zł/t – jęczmień browarny.

W tygodniu 12–18.02.2018 ceny średnie krajowe zbóż były stabilne, a zmiany, zarówno w górę jak i w dół, były zwykle na poziomie kilku złotych za tonę. W grupie zbóż taniejących, w sposób istotny (15 zł/t) spadła tylko cena średnia krajowa jęczmienia konsumpcyjnego, który wyceniony został na 631 zł/t. Znaczący wzrost ceny średniej odnotowała jedynie pszenica konsumpcyjna wyceniona na 679 zł/t, w porównaniu do 668 zł/t tydzień wcześniej. W makroregionie centralno-wschodnim zdrożała o 23 zł/t do 691 zł/t, w północno-zachodnim o 8 zł/t do 666 zł/t, a w południowym staniała o 5 zł/t do 669 zł/t. Cena średnia krajowa płacona za pszenicę przez firmy paszowe nie zmieniła się i pozostała na poziomie 675 zł/t. Najwięcej, bo 680 zł/t, płacono za nią w makroregionie północno-zachodnim, najmniej – 661 zł/t – w południowym. Cena średnia krajowa kukurydzy pozostała na niezmienionym poziomie 632 zł/t, pszenżyto wyceniono na 619 zł/t (+2 zł/t), żyto konsumpcyjne na 572 zł/t (–5 zł/t), jęczmień paszowy na 665 zł/t, a browarny na 718 zł/t.

wykres-2
W drugiej połowie lutego na Internetowej Giełdzie Rolnej e-WGT zwiększyła się liczba ofert handlowych na zboża. W przeważającej mierze są to oferty sprzedaży, często z cenami znacznie przekraczającymi poziom akceptowany przez kupujących. Tymczasem oferty zakupu składane przez młyny i wytwórnie pasz są zbliżone do tych sprzed miesiąca. Unijny eksport zbóż, a przez to i polski, jest niewielki ze względu na niekorzystne relacje walutowe i silną konkurencję z dostawcami z basenu Morza Czarnego. Na e-WGT rolnicy żądają teraz za pszenicę konsumpcyjną od 660 do 710 zł/t – w gospodarstwie i 10–20 zł/t mniej za ziarno przeznaczone na cele paszowe. Podmioty skupowe gotowe są zapłacić maksymalnie 690 zł/t za ziarno dostarczone do magazynu, ale o zawartości 14% białka. Gorsza jakościowo pszenica wyceniana jest przez młyny na 650–660 zł/t. Natomiast mieszalnie pasz płacą za ziarno pszenicy 620–660 zł/t. Kukurydza jest wystawiana po 620–660 zł/t, podczas gdy kupujący są gotowi zapłacić 610–640 zł/t we własnym magazynie. Jęczmień paszowy jest teraz wyceniany w ofertach sprzedaży na 640–670 zł/t, a pszenżyto na 590–620 zł/t. W skali miesiąca wzrosły ceny skupu rzepaku, ponieważ podążają za wzrostowym trendem notowań na giełdzie w Paryżu. Obecnie rolnicy mogą otrzymać za te nasiona 1500–1610 zł/t, w porównaniu do 1460–1480 zł/t miesiąc wcześniej.

Ostatnio dodane:

Komentarze

REKLAMA REKLAMA

Marzec, 2018

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

So

Nd

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Brak wydarzeń w wybranym dniu

loading...