Listopad
19
05:58
Imieniny:
Elżbiety, Faustyny, Pawła
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Search in groups
Search in users
Search in forums
Filter by Categories
Aktualności
Nawożenie
Ochrona
Okopowe
Oleiste
Prawo
Relacje
Rynek
Technika
Zboża

Partner portalu

Rynek

Sytuacja na krajowym rynku zbóż

Dodane 13 listopada 2017 o 12:22   Autor: Andrzej Bąk   Źródło: WGT S.A.
Fot. Dundersztyc – Fotolia.com

W tygodniu 11–17.09.2017 liczba zbóż drożejących przewyższyła minimalnie liczbę tych, których cena spadła. Na 11 raportowanych zbóż 6 podrożało w zakresie od 2 do 20 zł/t. Większy wzrost (10–20 zł/t) ceny średniej krajowej dotyczył żyta i jęczmienia paszowego. Spadek ceny średniej w kraju objął 5 zbóż i, poza jęczmieniem konsumpcyjnym (–3 zł/t), wyniósł kilkanaście złotych za tonę ziarna (w skali tygodnia). Średnia krajowa cena pszenicy konsumpcyjnej wzrosła tylko symbolicznie (2 zł/t), do 658 zł/t, podczas gdy cena ziarna paszowego spadła o 10 zł/t, do 667 zł/t. Nadal za pszenicę najmniej płacono w makroregionie południowym, odpowiednio 623 zł/t (paszowa) i 644 zł/t (konsumpcyjna). Najdrożej za ziarno paszowe pszenicy płacono w makroregionie północno-zachodnim – 680 zł/t, co przy zdecydowanie największym skupie w tym makroregionie przełożyło się na wysoką cenę średnią krajową tego zboża. W przypadku pszenicy konsumpcyjnej regionalne zróżnicowanie ceny średniej skupu jest dużo mniejsze (ok. 20 zł/t), a ceny w makroregionie północno-zachodnim i centralno-wschodnim są praktycznie równe i osiągnęły poziom 663–664 zł/t.

wykres_1
Obejmujące tydzień 18–24.09.2017 dane Ministerstwa Rolnictwa pokazują zdecydowany (sezonowy) spadek cen skupu kukurydzy. Jeszcze tydzień wcześniej zboże to średnio w kraju wyceniano na 755 zł/t (najwyżej od kilku lat), podczas gdy w analizowanym tygodniu cena średnia krajowa spadła do 679 zł/t. Kukurydza była jedynym gatunkiem, który odnotował tygodniowy spadek ceny. W analizowanym tygodniu nie zmieniły się ceny średnie krajowe żyta i jęczmienia paszowego, a pozostałe zboża podrożały przeważnie o kilka złotych za tonę. Większy, bo przekraczający 20 zł/t, wzrost ceny średniej krajowej dotyczył owsa i jęczmienia browarnianego. Pszenica przeznaczona na konsumpcję została wyceniona na 662 zł/t. Najmniej za to zboże płacono w makroregionie południowym – 646 zł/t (średnio), a najwięcej w makroregionie centralno-wschodnim – 669 zł/t (średnio). Pszenica kupowana na cele paszowe została wyceniona na 674 zł/t, czyli powyżej ceny ziarna konsumpcyjnego. Szczegółowe dane Ministerstwa Rolnictwa pokazują przewagę cenową ziarna paszowego jedynie w makroregionie północno-zachodnim (691 zł/t/663 zł/t), podczas gdy w pozostałych makroregionach kształtują się normalne relacje cenowe między ziarnem konsumpcyjnym i paszowym pszenicy.

W tygodniu 24.09–01.10.2017 na 11 zbóż objętych monitoringiem Ministerstwa Rolnictwa 7 podrożało, a cena 4 spadła. Zmiany tygodniowe ceny średniej wynosiły od kilku do kilkunastu złotych za tonę. Na tym tle wyróżniła się jedynie kukurydza, która po silnej przecenie w tygodniu poprzedzającym podrożała aż o 38 zł/t (+5,6%) do 717 zł/t. Zakupy kukurydzy były jednak niewielkie (2,2% struktury zakupów) i dotyczyły starego ziarna. Wśród będących w mniejszości zbóż taniejących (średnio w kraju) znalazła się pszenica, jęczmień browarniany i owies konsumpcyjny. Cena średnia krajowa pszenicy konsumpcyjnej i paszowej spadła o 6 zł/t, do 656 zł/t – ziarno skupowane na cele konsumpcyjne i 668 zł/t – pszenica przeznaczona na cele paszowe. Trudna do interpretacji przewaga cenowa pszenicy paszowej (685 zł/t) nad konsumpcyjną (655 zł/t) występuje tylko w makroregionie północno-zachodnim. W pozostałych dwóch makroregionach cena średnia ziarna paszowego pszenicy jest o około 20 zł/t niższa od ceny ziarna paszowego.

wykres_2
Pierwszy tydzień października – 02–08.10.2017 – przyniósł wzrost cen średnich krajowych pszenicy, jęczmienia i żyta paszowego. Pozostałe z raportowanych przez Ministerstwo Rolnictwa zbóż potaniały w analizowanym tygodniu. Tym razem zmiany ceny średniej krajowej, zarówno w górę, jak i w dół, były znaczne, bo wynosiły od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych za tonę. Największy wzrost ceny średniej w kraju odnotowało żyto paszowe (+26 zł/t), wycenione na 559 zł/t. O 10 do 18 zł/t podrożał jęczmień, a ziarno z tegorocznych zbiorów osiągnęło najwyższy poziom cen średnich krajowych. Najdroższy był jęczmień browarniany – 690 zł/t (średnio w kraju), następnie paszowy – 621 zł/t, a najmniej płacono za ziarno konsumpcyjne jęczmienia – 604 zł/t. W przypadku pszenicy wzrost ceny średniej krajowej sięgnął odpowiednio 8 i 10 zł/t, do 664 zł/t – pszenica konsumpcyjna i 678 zł/t – ziarno paszowe. Podobnie jak w przypadku jęczmienia, oznacza to najwyższe ceny średnie płacone za pszenicę pochodzącą z tegorocznych zbiorów. Wzrosty cen pszenicy odnotowane zostały we wszystkich trzech makroregionach. Tradycyjnie już najmniej za pszenicę płacono w makroregionie południowym. Wśród zbóż taniejących (średnio w kraju) liderem był owies paszowy, którego tona została wyceniona na 450 zł, czyli 64 zł (–12,5%) mniej niż tydzień wcześniej. Duży spadek (–48 zł/t) zanotowała też kukurydza, wyceniona na 669 zł/t (najniżej od początku maja tego roku).

W tygodniu 8–15.10.2017 na 11 raportowanych przez Ministerstwo Rolnictwa zbóż 6 potaniało, najczęściej o kilka złotych za tonę, a cena 5 wzrosła. Jednak ze względu na ograniczony skup ceny owsa, jęczmienia konsumpcyjnego i browarnianego oraz żyta paszowego zostały ustalone jedynie dla makroregionu północno-zachodniego. W analizowanym tygodniu spadły ceny pszenicy i jęczmienia, czyli zbóż, które tydzień wcześniej osiągnęły najwyższy poziom cenowy (średnio w kraju) w tym sezonie. Spadek cen nie był jednak duży i mieścił się zwykle w przedziale 5–8 zł/t. Większą przecenę zanotował jedynie jęczmień konsumpcyjny i browarniany, jednak skup obu był marginalny. W ujęciu regionalnym pszenica konsumpcyjna wyceniona została od 647 zł/t w makroregionie południowym, do 667 zł/t w centralno-wschodnim. Ceny średnie pszenicy paszowej były o kilkanaście złotych za tonę niższe w obu wymienionych wyżej makroregionach. Jednak w makroregionie północno-zachodnim nadal cena średnia płacona za ziarno paszowe pszenicy (680 zł/t) przewyższała cenę ziarna kupowanego na cele konsumpcyjne (656 zł/t). W analizowanym tygodniu znacząco wzrósł udział kukurydzy w strukturze zakupów (z 4 do 13%), a cena średnia płacona za tegoroczne ziarno spadła z 669 do 662 zł/t.

Na Internetowej Giełdzie Rolnej e-WGT oferty zakupu suchej kukurydzy są zdecydowanie niższe niż te, które jeszcze niedawno dotyczyły starego ziarna, i wynoszą zaledwie 580–620 zł/t. Za mokrą kukurydzę przedsiębiorcy gotowi są zapłacić 370–400 zł/t. Żyto konsumpcyjne jest oferowane po 550–600 zł/t, podczas gdy za pszenicę (12,5% białka) przeznaczoną na mąkę rolnicy żądają 630–670 zł/t. Jęczmień paszowy jest wyceniany na 560–590 zł/t, a pszenica na 610-630 zł/t. Oferty sprzedaży rzepaku opiewają na 1550–1580 zł/t.

Ostatnio dodane:

Komentarze

REKLAMA

Listopad, 2017

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

So

Nd

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Brak wydarzeń w wybranym dniu

loading...