Sierpień
14
15:23
Imieniny:
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Search in groups
Search in users
Search in forums
Filter by Categories
Aktualności
Nawożenie
Ochrona
Okopowe
Oleiste
Prawo
Relacje
Rynek
Technika
Zboża

Partner portalu

W aktualnym numerze:

W numerze 7/2018

 

Debata Przedżniwna – A. Skoczyńska

  Podczas tegorocznej Debaty Przedżniwnej, zorganizowanej przez Krajową Federację Producentów Zbóż (KFPZ) we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, analizowano stan plantacji poszczególnych gatunków upraw rolniczych, prognozowano wielkość ich zbiorów i szacowano zyski.  

Tendencje w hodowli rzepaku – J. Broniarz

  Ponad połowę zarejestrowanych odmian rzepaku stanowią odmiany nowe, wpisane do Krajowego Rejestru w ostatnich pięciu latach. Duży udział nowych odmian w KR umożliwia stosunkowo szybkie korzystanie z postępu biologicznego przez producentów rzepaku.  

Przybyło 18 odmian rzepaku – J. Broniarz

  Na początku br. do Krajowego Rejestru Odmian (KR) wpisano 18 nowych odmian rzepaku ozimego – 15 mieszańcowych i trzy populacyjne.  

Duże różnice w plonowaniu odmian – J. Broniarz

  Plony rzepaku ozimego w poprzednim sezonie wegetacyjnym nie były wysokie. Podobnie może być w tym roku. Niekorzystne zjawiska atmosferyczne oraz duża presja szkodników i chorób mogą spowodować straty w plonowaniu.  

Jęczmień ozimy w PDO – J. Szarzyńska

  Krajowy Rejestr zawiera obecnie 33 odmiany jęczmienia ozimego, w tym 32 typu pastewnego (28 wielorzędowych i 4 dwurzędowe) oraz jedną odmianę browarną (dwurzędową). Tylko 4 pochodzą z polskiej hodowli.  

O rzepaku w Pępowie – B. Szyndel

  W trakcie drugiego spotkania w ramach Akademii Rzepaku, które odbyło się na polach Stacji Doświadczalnej Rapool/NPZ Lembke w Pępowie, specjaliści z branży komentowali wyniki prowadzonych tam badań i omawiali aktualne problemy w uprawie rzepaku.  

Przygotowanie stanowiska i siew rzepaku – K. Jankowski, M. Sokólski

  Rzepak ozimy jest rośliną szczególnie wymagającą pod względem dotrzymania terminowości poszczególnych zabiegów agrotechnicznych, w tym przygotowania stanowiska i siewu.  

Przed i tuż po siewie rzepaku – A. Paradowski

  Czy do momentu siewu rzepaku ozimego wszystkie stanowiska pod względem wilgotności gleby pozwolą na zabiegi doglebowe? Jeżeli nie, konieczne będą zabiegi powschodowe. Najważniejsze by wykonać je jesienią.  

Nawożenie rzepaku siarką – W. Szczepaniak

  Warunkiem zrealizowania potencjału plonotwórczego rzepaku jest pokrycie zapotrzebowania na makro- i mikroelementy. Do  mikroelementów, względem których rzepak wykazuje wysokie potrzeby pokarmowe, należy siarka.  

Zaprawianie jęczmienia ozimego – M. Korbas, J. Horoszkiewicz-Janka

  Wprawdzie do zbioru jęczmienia pozostało jeszcze trochę czasu, ale już teraz warto pomyśleć o tym, jaką zaprawą zabezpieczyć ziarno jęczmienia, które zamierza się wysiać w tym roku. W pierwszej kolejności zaprawy chemiczne stosowane do zaprawiania ziarna jęczmienia ozimego mają zwalczyć głownię pylącą i głownię zwartą jęczmienia.  

Odchwaszczanie jęczmienia – A. Paradowski

  Długi okres między rozpoczęciem wzrostu o zakończeniem wegetacji jesiennej jęczmienia sprzyja intensywnemu rozwojowi chwastów. Dlatego trzeba w nim wykonać zabieg zwalczania chwastów, zwłaszcza tych zimujących.  

Po żniwach czas na wapnowanie – P. Kardasz

  Wapno jest składnikiem pokarmowym, który korzystnie wpływa na wzrost i rozwój rośliny uprawnej podczas całego sezonu wegetacyjnego. Dlatego na stałe powinno znaleźć się w programie nawozowym każdego profesjonalnego gospodarstwa.  

Nawożenie obornikiem – W. Szczepaniak

  Obornik, pod warunkiem przestrzegania określonych zasad dotyczących jego przechowywania, dawek i terminów stosowania, jest bardzo wartościowym nawozem wieloskładnikowym, co sprawia, że po jego zastosowaniu w znaczący sposób można ograniczyć nawożenie mineralne.  

Poplony w uprawie ziemniaków – C. Trawczyński

  W dotychczasowej technologii uprawy ziemniaka podstawowym źródłem wzbogacania gleby w substancję organiczną było stosowanie obornika. Jednak wraz ze zmniejszającą się produkcją obornika oraz dążeniem do obniżenia kosztów i pracochłonności nawożenia organicznego szczególnego znaczenia nabrały rośliny poplonowe.  

Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy – B. Szyndel

  Zakończyła się VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci ze szkół podstawowych na terenach wiejskich. Gala finałowa odbyła się 15 czerwca w Warszawie.  

Nowości Zielonego Agro Show 2018 – J. Przyrowski

  Po raz trzeci wystawa Zielone AGRO SHOW zagościła w Moto Parku w Ułężu k. Ryk. Nie zabrakło na niej maszyn stanowiących w tym sezonie nowości na rynku.  

Zielonkowe pokazy w Ułężu – J. Przyrowski

  Stałym, bardzo widowiskowym punktem programu Zielonego AGRO SHOW są polowe pokazy pracy maszyn do zbioru zielonek, stwarzające doskonałą okazję, aby w jednym miejscu i w tych samych warunkach porównać efekty pracy maszyn różnych producentów.  

Technika wapnowania – M. Gaworski

  Aby efektem wapnowania była poprawa określonych cech gleby i ich utrzymanie, zabieg wymaga nie tylko odpowiedniego doboru nawozu wapniowego do danego rodzaju gleby, ale też właściwie dobranego sprzętu do nawożenia.  

Słoma w małych kostkach – P. Grudnik

  Technologia zbioru słomy pokombajnowej z zastosowaniem pras tłokowych wytwarzających małe kostki obecnie jest stosowana niemal wyłącznie w małych gospodarstwach rolnych.  

Siewniki do poplonów – G. Borkowski

  Siewniki rzutowe do drobnych nasion umożliwiają wysianie nasion podczas uprawy pożniwnej, co znacznie obniża koszty i skraca czas, który musimy poświęcić roślinom poplonowym.  

Valtra Smart Tour – J. Przyrowski

  W maju w ramach ogólnoeuropejskiego cyklu pokazów dotarła do Polski ciężarówka demonstracyjna firmy Valtra wraz z towarzyszącymi jej ciągnikami tej marki. W różnych regionach kraju odbyło się sześć edycji tej imprezy, ostatnia w trakcie Zielonego AGRO SHOW w Ułężu.  

Wozy przeładowcze – J. Przyrowski

  Wydajnymi i efektywnymi środkami transportu, służącymi do odbioru ziarna zbóż z kombajnów, są wozy przeładowcze, coraz powszechniej wykorzystywane w gospodarstwach wielkoobszarowych i firmach świadczących usługi żniwne.  

Prawo dla rolnika – A. Moroz-Rutkowska

 

Przysmaki z grilla – R. Chojnacka

loading...