Kwiecień
05
09:13
Imieniny:
Ireny, Kleofasa, Wincentego
[wpdreams_ajaxsearchpro id=1]

Partner portalu

Zboża

Dzień Pola Saaten-Union, Rapool i DSV

6 czerwca na poletkach doświadczanych Stacji Doświadczalno-Hodowlanej w Spytkówach k. Kościana (woj. wielkopolskie) można było obejrzeć kolekcję odmian zbóż, rzepaku ozimego oraz mieszanek poplonowych. Przedstawiciele firm organizujących dzień pola w Spytkówkach podkreślali, że podstawą uzyskania dobrych plonów jest prawidłowy płodozmian oraz dobór odpowiedniej odmiany. Wybierając odmiany do siewu w nowym sezonie ...

Większe korzyści dla ubezpieczonych

Ruszają ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich z dopłatami z budżetu państwa. – Mam nadzieję, że po ubiegłorocznych doświadczeniach więcej rolników będzie się ubezpieczało – podkreślił minister Jan Krzysztof Ardanowski przypominając o rozpoczęciu przyjmowania wniosków ubezpieczeniowych. – Zgodnie z regulacjami unijnymi wprowadzonymi w 2010 roku pełna pomoc z budżetu państwa  uruchamiana  na podstawie ...

Mniej substancji aktywnych do zwalczania chorób. Co dalej?

W najbliższych latach sytuacja na rynku środków ochrony roślin zmieni się znacząco. Za sprawą przepisów unijnych wycofywane są kolejne substancje aktywne, co w dłuższej perspektywie może okazać się niekorzystne dla producentów rolnych. Również konsumenci odczują skutki tych zmian, ponieważ długofalowe efekty ograniczeń, dotyczących wszystkich państw członkowskich UE, będą miały wpływ na sytuację na rynku ...

Czysty start kukurydzy

Rynek kukurydzy w naszym kraju jest coraz bardziej stabilny. Na przestrzeni lat zarówno powierzchnia upraw, jak i zbiory kukurydzy znacząco zwiększyły się. Żaden inny gatunek w ostatnich latach nie osiągnął takiego wzrostu. Powierzchnia uprawy tej rośliny od kilku lat oscyluje   na poziomie miliona hektarów. To ogólny, wzrostowy trend. U naszych zachodnich sąsiadów areał uprawy wzrósł do 2,5 mln. ha, tam jednak dominuje ...

„Jednak CHWASTOX!” – ruszyła nowa kampania marketingowa CIECH Sarzyna.

CIECH Sarzyna, największy polski producent środków ochrony roślin, wystartował w marcu z szeroko zakrojoną kampanią marketingową swojego flagowego herbicydu zbożowego – marki CHWASTOX. Poza reklamami w telewizji, internecie, radiu i prasie rolniczej, do wyboru tego bardzo popularnego na rynku środka chwastobójczego zachęcać będzie wielka loteria CHWASTOX, w której na klientów CIECH Sarzyna czeka ponad 3000 nagród – w tym ...

Wiosenne zabiegi w zbożach ozimych

Jaka jest kondycja zbóż ozimych po sezonie zimowym 2018/2019? Na co zwrócić uwagę w najbliższym czasie, kiedy i jakie zabiegi przeprowadzić? Po które preparaty sięgnąć, aby zapewnić bezpieczeństwo i rozwój roślin? Eksperci z INNVIGO odpowiedzieli na te pytania, aby ułatwić plantatorom ozimin podejmowanie decyzji i planowanie kolejnych etapów prac. Jak przezimowały zboża? Zima 2018/2019 okazała się w Polsce dość ...

UPL finalizuje przejęcie Arysta LifeScience i ogłasza nowy kierunek rozwoju – OpenAg

1 lutego 2019 r. – UPL Limited („UPL”) ogłosił zakończenie procesu przejęcia Arysta LifeScience Inc. („Arysta”) od Platform Specialty Products za 4,2 mld USD. Zakończenie transakcji zainicjowanej w lipcu 2018 r. to znaczący krok w historii UPL. Połącznie firm umocni pozycję UPL jako światowego lidera w zakresie rozwiązań dla rolnictwa, z łączną sprzedażą na poziomie ok.  5 miliardów USD i EBITDA ...

Zapraszamy na konferencje Zimowe Syngenta

Zapraszamy na konferencje Zimowe Syngenta w 2019 roku pod hasłem „Uprawa w skrajnych warunkach pogodowych”. Cykl Konferencji Zimowych organizowanych przez Syngenta rozpocznie się 29 stycznia 2019 roku. Najważniejszym elementem będzie prezentacja zintegrowanej oferty dla upraw w trudnych warunkach pogodowych. Podczas Konferencji Zimowych 2019 eksperci podejmą temat, jak wykorzystać potencjał plonowania przy niekorzystnym przebiegu ...

Poprawa efektywności kwitnienia

Ponad ¾ naszej flory to rośliny owadopylne. Z badań nad wpływem tych owadów na gospodarkę rolną wynika, iż wartość plonów uzyskiwanych corocznie dzięki zapylaczom wynosi w Stanach Zjednoczonych nawet do 15 mld dolarów, zaś w krajach Unii Europejskiej blisko 5 mld euro. W Polsce straty tylko w plonie nasion rzepaku spowodowane zatruciami owadów zapylających wycenia się na około 40 mln złotych. A przecież plon nie tylko tej ...

Kukurydza na 38 hektarach

Tegoroczna susza przyniosła polskim rolnikom ogromne straty. Plony były znacznie niższe od tych, do których przywykli. Skutki klęski odczuli szczególnie rolnicy w województwie lubuskim, gdzie nie było jeszcze tak słabego roku. Udaliśmy się do gospodarstwa Stanisława Wojciechowicza z Podlegórza (gm. Trzebiechów, woj. lubuskie), aby dowiedzieć się, jak susza wpłynęła na tegoroczne plony. Liczące 83 ha gospodarstwo zajmuje ...

Późne zabiegi w pszenicy

W ochronie zbóż przed zachwaszczeniem należy odróżnić zabiegi późne od spóźnionych. Zagadnienie to najczęściej wiąże się z uprawą pszenicy ozimej, która ze względów agrotechnicznych siana jest najpóźniej. Do późnych zabiegów w tej uprawie jest rekomendowanych wiele herbicydów (tabela na str. 22), które bezpiecznie mogą być stosowane w zaawansowanych (jesiennych) fazach rozwojowych pszenicy. Zabiegi spóźnione ...

Plony niższe niż przed rokiem

Sezon 2017/2018 nie należał do najłatwiejszych. Rolnicy musieli zmagać się z dużą ekspansją agrofagów oraz, co gorsze, niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Ponad 90% powierzchni kraju odczuło skutki wiosenno-letnich niedoborów wody oraz oddziaływania bardzo wysokich temperatur, czego konsekwencją były niższe niż w ubiegłym roku plony. Widać jednak pewne zróżnicowanie w ich wielkości oraz jakości. Różnice w dużej ...

PGN: należy rozszerzyć zakres upraw objętych monitoringiem suszy

Polska Grupa Nasienna dołącza do postulatów o rozszerzenie zakresu upraw objętych szacowaniem suszy o użytki zielone – Jesteśmy otwarci na współpracę w zakresie opracowania metodologii szacowania szkód na użytkach zielonych, które dotychczas nie były objęte monitoringiem – deklarują członkowie PGN. Organizacje branżowe są zgodne, że – zwłaszcza w obliczu suszy występującej niemal w całym kraju – niezbędne jest ...

Nawożenie pszenżyta przed siewem

Efekty ekonomiczne uzyskane w minionym sezonie zmuszają właścicieli gospodarstw do szukania oszczędności, również w nawożeniu, które w pierwszej kolejności dotyczą zbóż paszowych, w tym pszenżyta ozimego.  Wielu rolników uważa, że pierwszeństwo w nawożeniu mają rośliny towarowe, czyli te, które przynoszą bezpośrednio dochód. Warto zatem postawić pytanie, jak w roku obecnym, który jest bardzo specyficzny, należy ...

Zaprawianie jęczmienia ozimego

Wprawdzie do zbioru jęczmienia pozostało jeszcze trochę czasu, ale już teraz warto pomyśleć o tym, jaką zaprawą zabezpieczyć ziarno jęczmienia, które zamierza się wysiać w tym roku.  W  pierwszej kolejności zaprawy chemiczne stosowane do zaprawiania ziarna jęczmienia ozimego mają zwalczyć głownię pylącą i głownię zwartą jęczmienia. Obydwie choroby powodują całkowite zniszczenie ziarna w zakażonym kłosie. Całe ...

Znaczenie międzyplonów

W warunkach stosowania uproszczeń w gospodarce płodozmianowej oraz uprawie roli, międzyplony spełniają szczególną rolę. Wynika to z ich wielostronnego oddziaływania na biologiczne i fizyczno-chemiczne właściwości gleby.  We współczesnym rolnictwie międzyplony w większym stopniu traktowane są jako element proekologiczny w organizacji produkcji roślinnej, niż źródło paszy. Wzrasta ich znaczenie jako czynnika ...

Pszenica nadrabia zaległości

Odmiany pszenicy różnie reagują na mróz i inne czynniki środowiskowe. Różnice odzwierciedlają się również w wielkości i jakości plonu. Dlatego zaraz po ruszeniu wegetacji rolnicy oceniają stan wybranej jesienią do siewu odmiany. Dziś rolnicy już wiedzą, czy odmiana, którą wysiali jesienią, przetrwała i wznowiła wegetację, czy trzeba ją zastąpić inną uprawą. W Polowej Stacji Doświadczalnej w Winnej Górze, podobnie ...

II i III dawka azotu w oziminach

W standardowych warunkach pszenicę jakościową wiosną zasadniczo nawozi się trzema, a pozostałe zboża ozime dwiema dawkami azotu. Podział wiosennego nawożenia azotem wszystkich zbóż ozimych na trzy dawki nie jest błędem agrotechnicznym, a wręcz jest zalecany przy wysokim nawożeniu tym składnikiem, które jest ukierunkowane na uzyskanie wysokich czy bardzo wysokich plonów. Powinien być praktykowany zwłaszcza wtedy, gdy pod ...

Nawożenie kukurydzy azotem

Racjonalne nawożenie kukurydzy wymaga pokrycia zapotrzebowania na wszystkie niezbędne składniki pokarmowe. Jego optymalizacja ma na celu przede wszystkim kontrolę plonotwórczego działania azotu. Kontrola ta z jednej strony sprowadza się do ustalenia racjonalnej dawki nawozowej azotu, a z drugiej do poprawy jego efektywności. Przy czym o efektywnym nawożeniu azotem można mówić tylko wtedy, gdy kukurydzę uprawiamy w stanowisku ...

Syngenta tworzy siedliska dla pszczół

W ramach projektu The Good Growth Plan i zobowiązania na rzecz wspierania różnorodności biologicznej Syngenta po raz czwarty ogłasza Operation Pollinator – Akcję na rzecz Owadów Zapylających, zachęcając rolników do wysiewania na nieużytkach roślin atrakcyjnych dla pszczół. Rolnicy, którzy wypełnią formularz na stronie www.syngenta.pl, otrzymają bezpłatnie od firmy specjalną mieszankę nasion roślin, które tworzą ...

Oziminy pod znakiem zapytania

Lustrując plantacje zbóż ozimych zimą i na przedwiośniu rolnicy oceniają stan roślin i zastanawiają się, jak oziminy przezimują i jaki będzie kolejny rok. Trudne warunki atmosferyczne w 2017 roku przyczyniły się do spadku powierzchni upraw zbóż ozimych. Szacuje się, że pod uprawę ozimin rolnicy przeznaczyli około 10% mniejszą powierzchnię niż w latach wcześniejszych. Taki stan rzeczy wynika z intensywnych opadów, ...

Zboża przed zimą

Technologia uprawy zbóż powinna być nastawiona na zbudowanie optymalnej struktury plonu, tzn. takich wzajemnych relacji jej poszczególnych elementów, które umożliwią wykorzystanie potencjału stanowiska w danych warunkach pogodowych. Poszczególne składniki plonu wykazują pewną zdolność kompensacji. Przykładowo zbyt duża liczba roślin na m2 lub nadmierne zagęszczenie źdźbeł (zbyt duży współczynnik krzewienia) powodują ...

Podsumowanie zbiorów kukurydzy 2017

Ze względu na przebieg warunków pogodowych, tegoroczny sezon dla rolników uprawiających kukurydzę był jednym z najtrudniejszych w ostatnich latach. Był on całkowitym przeciwieństwem roku 2015, który charakteryzował się niską sumą opadów i wysokimi temperaturami powietrza. Obecnie w zdecydowanej większości regionów w kraju zbiory kukurydzy na ziarno są już zakończone. Nieskoszone pozostały jedynie pola, na które z powodu ...

Kukurydza – zbiory 2017

Zimna wiosna, lato i jesień z niespotykaną ilością opadów oraz potężne wichury, to skrótowa charakterystyka mijającego sezonu. Jak te wszystkie zawirowania pogodowe wpłynęły na tegoroczne plony kukurydzy? W  momencie pisania tego artykułu w połowie listopada wciąż trwają zbiory kukurydzy. Tegoroczne żniwa przysparzają rolnikom wielu problemów. Na pierwszy plan wysuwa się ponadmiesięczne opóźnienie w zbiorach. ...

Jesienne odchwaszczanie zbóż ozimych – stawka jest wysoka

Rolnicy w Polsce coraz częściej decydują się na jesienne zabiegi herbicydowe w zbożach ozimych. Na co należało zwrócić uwagę, dobierając preparaty do wczesnego zwalczania chwastów? Jakie czynniki warto uwzględnić w kolejnych sezonach? Podsumowanie i porady eksperta przydadzą się także tym producentom, którzy dopiero rozważają włączenie jesiennych herbicydów do programu ochrony swoich upraw. Zgodnie z rekomendacjami ...

Utrudnione zbiory i siewy

Tegoroczna jesień jest wyjątkowo wilgotna. Opady, które wcześniej przeszkadzały przy zbiorze plonów, teraz utrudniają wykonanie zasiewów. Jak w takich warunkach radzą sobie rolnicy? Odwiedziliśmy Łukasza Borkowskiego z Ostrzyc (woj. lubuskie), aby sprawdzić, jak przebiegają u niego jesienne prace polowe. W 20-hektarowym gospodarstwie przede wszystkim są uprawiane zboża. W strukturze zasiewów przeważają oziminy: pszenżyto ...

O sytuacji fitosanitarnej w uprawie ozimin – doradcy PROCAM

Zboża Na plantacjach szczególnie wcześnie sianych mamy już pierwsze infekcje zarówno mączniaka prawdziwego zbóż i traw jak i septoriozy paskowanej pszenicy szczególnie na mocno uwodnionych najstarszych liściach. Warto zwrócić uwagę na porażenie też tymi patogenami traw na obrzeżach pól co grozi szybkim przemieszczeniem. Do tego dochodzi już infekcja rdzy zarówno rdzy żółtej jak rdzy brunatnej. Co do szkodników to zwracajmy ...

Opóźnione zbiory kukurydzy

Pogoda w sezonie 2017 okazała się wyjątkowo zmienna. Jaki to będzie miało wpływ na tegoroczne zbiory kukurydzy na kiszonkę i na ziarno? Marzec był ciepły, co pozwoliło wcześnie uporać się z zasiewami zbóż i przystąpić do siewów kukurydzy. Później jednak długotrwałe chłody kwietniowe i przymrozki majowe w wielu rejonach kraju spowodowały uszkodzenia, a nawet znaczne szkody we wschodach zbyt wcześnie wysianej ...

Syngenta zaprasza na kukurydziane spotkania polowe

W trakcie pokazów polowych w pięciu lokalizacjach będzie można ocenić kolekcje odmian kukurydzy i dobrze przygotować się do kolejnego sezonu. W programie będzie można zobaczyć między innymi: kolekcję odmian kukurydzy Syngenta: SY Talisman, SY Kardona i inne kolekcję odmian innych producentów (Szepietowo, Osięciny oraz Poświętne) wyniki plonowania odmian z kolekcji (Budziszów, Poświętne, Cykowo) jesienne doświadczenie ...

Profesjonalna uprawa zbóż

Prawidłowo wykonana uprawa w dużej mierze wpływa na efekt końcowy produkcji roślinnej. Przystępując do niej, warto pamiętać o złotej zasadzie: tak dużo zabiegów uprawowych, jak to jest niezbędne, a tak mało, jak to tylko możliwe. Niezależnie od tego, czy uprawa jest wykonywana w systemie orkowym, czy bez orki, zawsze należy wykonywać ją profesjonalnie. Nie wolno jej opóźniać, ani zbytnio upraszać. Zboża w płodozmianie ...

Jakiej pszenicy szukają rolnicy?

Którą odmianę w końcu wybrać? To pytanie każdego roku zadaje sobie wielu rolników. Corocznie w Krajowym Rejestrze przybywa nowych odmian pszenicy ozimej, dodatkowo na rynku pojawia się jeszcze więcej odmian oferowanych do sprzedaży z katalogu europejskiego (CCA). Rolnik ma zatem w czym wybierać. Obiektywnym źródłem informacji jest COBORU, który na swojej stronie internetowej każdego roku publikuje dane dotyczące badanych odmian. ...

Syngenta walczy z odpornością chwastów na herbicydy w ramach projektu BIOSTRATEG

Problem powstawania odporności na herbicydy to zagadnienie, które firma Syngenta bada od wielu lat. Od teraz dzięki projektowi BIOSTRATEG walka z tym groźnym zjawiskiem staje się łatwiejsza. Głównym celem jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju agroekosystemu poprzez opracowanie  strategii przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy. Zyskujemy szansę na lepsze rozpoznanie wśród rolników, wrost publikacji naukowych ...

Rejestracja herbicydu Boxer Evo EC

Syngenta zarejestrowała nowy herbicyd zbożowy Boxer Evo EC do stosowania we wszystkich zbożach ozimych (pszenica, pszenżyto, żyto, jęczmień). Jest on kluczowym elementem strategii  antyodpornościowej w zwalczaniu miotły zbożowej w zbożach. Poza miotłą zbożową preparat zwalcza też szereg chwastów dwuliściennych, m.in. przytulię czepną, fiołka polnego, gwiazdnicę pospolitą, chwasty rumianowate, taszniki i przetaczniki ...

Nawożenie podstawowe pod jęczmień ozimy

W praktyce wskazane jest, aby jęczmień przed siewem nawozić fosforem i potasem, a w razie potrzeby także magnezem, siarką i azotem.  Mimo że w Polsce w niektórych latach część plantacji jęczmienia ozimego wymarza, uprawa tej rośliny ma wielu entuzjastów. Wynika to z bardzo wysokiego potencjału plonotwórczego tego gatunku, który w optymalnych warunkach siedliskowych i agrotechnicznych dorównuje pszenicy. Poza tym rolnicy ...

Wielo- i dwurzędowe pastewne

W 2017 roku do Krajowego rejestru wpisano cztery nowe odmiany jęczmienia ozimego – trzy wielorzędowe pastewne i jedną dwurzędową pastewną. Krajowy rejestr roślin rolniczych zawiera obecnie 31 odmian jęczmienia ozimego, w tym 29 odmian typu pastewnego (25 wielorzędowych i 4 dwurzędowe) oraz 2 odmiany dwurzędowe browarne. Bardzo duży udział stanowią w nim odmiany zagraniczne – 87%. Tylko 4 odmiany pochodzą z polskiej hodowli. ...

Dni Pola firmy Ampol-Merol

20 czerwca br. w miejscowości Niedźwiedź k. Wąbrzeźna w województwie kujawsko-pomorskim odbyły się firmowe Dni Pola firmy Ampol-Merol. Uczestnicy mogli obejrzeć bogatą kolekcję odmian zbóż, rzepaku, jak również roślin motylkowych, oraz zapoznać się z technologią ich uprawy. Wszechstronną ofertę Ampol-Merol zapewnia jej kooperacja z największymi producentami sprawdzonych marek nasion i środków produkcji – nawozów i ...

Prawidłowa uprawa mieszanek międzyplonów

Zadaniem mieszanek roślin poplonowych jest poprawa żyzności gleby oraz poszerzenie wąskiego płodozmianu. Ważne, by skład mieszanek był wielogatunkowy. Odpowiednio dobrany uruchamia i gromadzi składniki pokarmowe nie tylko dla samych siebie, ale i dla roślin następczych. Zapewnia wysoką aktywność mikrobiologiczną oraz podnosi zawartość próchnicy w glebie – korzystnie wpływa na środowisko glebowe – wykazuje działanie ...

Pszenice mieszańcowe – aktualny stan plantacji

W naszym kraju areał uprawy pszenicy ozimej wynosi około 2 mln hektarów. To około 25% ogólnej powierzchni zasiewów zbóż. Zainteresowanie uprawą pszenicy stale rośnie. Wynika to z ogromnego znaczenia gospodarczego, wszechstronnego wykorzystania ziarna i najwyższego potencjału plonowania wśród wszystkich gatunków roślin zbożowych. Wysokie plonowanie, dobra jakość handlowa, odporność na stresy to główne kierunki hodowli. Są ...

Objawy niedoboru składników pokarmowych

Podstawowym sposobem identyfikacji głębokiego niedoboru składników mineralnych jest obserwacja jego objawów. Ujawniają się one na organach nadziemnych rośliny w charakterystycznej kolejności – liście, owoce, pędy.  Liście są traktowane jako podstawowy organ diagnostyczny stanu odżywienia roślin. Rozróżnia się na nich dwa podstawowe rodzaje objawów niedoboru danego pierwiastka: chlorozy, które definiuje się jako ...

Kukurydza w plonie głównym

Rozpoczyna się czas przygotowania materiału siewnego pod uprawę kukurydzy. Jedni stawiają na nowości, inni polegają na starych, sprawdzonych odmianach.  Dla Marka Łyskawy kwiecień to miesiąc wzmożonej pracy w polu. Gospodarz prowadzi 50-hektarowe gospodarstwo rolne w m. Białe Piątkowo, wyspecjalizowane w produkcji mleka. Stado bydła liczy 120 sztuk, z czego 50 to krowy mleczne. Spośród roślin uprawnych, rolnik stawia na ...

Wstępna ocena plantacji upraw ozimych

Aktualnie, na początku marca marca trudno jest precyzyjnie ocenić jak przezimowały oziminy. Na pewno plantacje są w lepszej kondycji niż w ubiegłym roku. Możemy się jednak spodziewać, że część  plantacji jęczmienia, pszenicy czy rzepaku ozimego będzie musiała zostać zaorana i przesiana. Dotyczy to przede wszystkim województw: kujawsko-pomorskiego, części województwa wielkopolskiego, Polski centralnej oraz być może ...

Przygotowania do siewu kukurydzy

Wraz ze zbliżającą się wiosną, jak co roku rozpoczyna się nowy sezon prac polowych w rolnictwie, wśród których na szczególną uwagę zasługują przygotowania do siewu i sadzenia roślin jarych. Przygotowania do uprawy kukurydzy, podobnie jak każdego innego gatunku rośliny uprawnej, powinno się rozpocząć od wyboru odpowiedniego stanowiska. Kukurydza nie najlepiej toleruje gleby ciężkie, podmokłe i zimne oraz nadmiernie ...

Początek ochrony zbóż

Zboża ozime już po ruszeniu wegetacji wiosennej są zagrożone porażeniem przez wiele gatunków grzybów chorobotwórczych. Dlatego pierwszy zabieg ochrony przed chorobami grzybowymi jest podstawą ochrony w późniejszym okresie ich wzrastania. Jednym z powodów zagrożenia porażeniem zbóż przez patogeny chorobotwórcze po ruszeniu wegetacji jest zakończenie ochronnego działania substancji czynnych, które wchodziły w skład zaprawy ...

Kierunki użytkowania kukurydzy

Kukurydza zwyczajna jest jednym z najpopularniejszych gatunków uprawianych w Polsce, Europie i na świecie. Takie cechy jak: duża wydajność i wysoka wartość pokarmowa sprawiają, iż jest ona podstawą wyżywienia w krajach słabo rozwiniętych, natomiast w krajach wysoko rozwiniętych stosowana jest przede wszystkim jako pasza dla zwierząt gospodarskich. Może być również wykorzystywana w przemyśle młynarskim, do produkcji ...

Flint czy dent?

Zima dla producentów kukurydzy jest momentem spokoju, w którym analizują oni wyniki produkcyjne odmian uprawianych w minionym roku i podejmują decyzje odnośnie zakupu materiału siewnego na nadchodzący sezon. Czym powinni kierować się rolnicy wybierając odmianę do uprawy? Przede wszystkim wysokością i stabilnością plonowania w każdych warunkach uprawowych. Aby określić stabilność plonowania odmiany musimy przeanalizować jej ...

Co po wymarzniętych oziminach?

Uwzględniając ryzyko wymarznięcia upraw, warto przed zastosowaniem jesienią określonych substancji chwastobójczych rozpatrzyć ewentualne konsekwencje wynikające z niezamierzonej likwidacji plantacji. Zawarte w etykietach środków ochrony roślin zalecenia dotyczące następczego siewu po konieczności zaorania upraw ozimych są różnie sformułowane. Część etykiet zaleca wykonywanie orki wiosennej na różne głębokości, ...

Owies w płodozmianie

Owies jest niedocenianym gatunkiem zboża. Warto zainteresować się jego uprawą nie tylko z uwagi na wszechstronne możliwości wykorzystania ziarna w przemyśle, ale przede wszystkim z uwagi na jego właściwości fitosanitatne. Uprawa owsa może znacznie poprawić rentowność produkcji, zwłaszcza w płodozmianach zdominowanych przez pszenicę. W ostatnim czasie obserwujemy ogólny trend – upraszczanie płodozmianów – krótkie rotacje ...

Utrudnione siewy

Tegoroczna jesień była wyjątkowo sucha. Wielu rolników przesuwało termin siewu ozimin w oczekiwaniu na opady. Te pojawiły się dopiero na początku października. Czy warto było czekać? Odwiedziliśmy gospodarstwo Michała Poniedziałka z Tatarki (gmina Kolsko, woj. lubuskie), by zapytać, jak przebiegały tegoroczne siewy ozimin. W 190-hektarowym gospodarstwie przeważają łąki zajmujące 120 ha, pozostałe 70 ha stanowią grunty ...

Dobry rok dla kukurydzy

Kolejny sezon uprawy kukurydzy zmierza ku końcowi, można więc spróbować dokonać jego oceny. Według szacunków Polskiego Związku Producentów Kukurydzy, powierzchnia uprawy tego gatunku w Polsce w 2016 r. wyniosła około 1150 tys. ha, w tym około 600 tys. ha na kiszonkę i 550 tys. ha na ziarno. Jest to o 75 tys. ha mniej niż w roku ubiegłym. Po bardzo trudnym dla kukurydzy poprzednim sezonie, spodziewano się znaczniejszego ...

Czas na siew ozimin

Zbliża się jesień, a wraz z nią czas siewu ozimin. Prawidłowe jego wykonanie w znacznej mierze decyduje o wielkości i jakości uzyskanego plonu. Udaliśmy się do gospodarstwa Stanisława Wojciechowicza z Podlegórza (gmina Trzebiechów, woj. lubuskie), aby porozmawiać o przygotowaniach do siewu zbóż. Liczące 100 ha gospodarstwo zajmuje się wyłącznie produkcją roślinną. Uprawiane są: rzepak, zboża ozime, jęczmień jary, ...

Dzięki Infopole dowiesz się jakie szkodniki zatakują jesienią

Syngenta rozpoczyna jesienną sygnalizację sytuacji na polach. Przez najbliższe tygodnie eksperci będą uważnie obserwować uprawy i informować o występowaniu szkodników i chorób. Informacje o zagrożeniu będą spływać z 24 punktów pomiarowych, równomiernie rozmieszczonych na terenie całej Polski. Komunikaty Infopole są dostępne na stronie internetowej www.syngenta.pl lub w formie bezpłatnej aplikacji mobilnej. Wystarczy ją ...

Pszenica – wyzwania dla hodowców

Do podstawowych, niezmiennych od lat kierunków hodowli pszenicy – zboża o  zasadniczym znaczeniu dla bezpieczeństwa żywnościowego, należy wysoki potencjał plonowania, jakość oraz odporność na stresy biotyczne i abiotyczne. Modyfikacjom jednak ulegają brane także pod uwagę inne kryteria. Tolerancja na niekorzystne czynniki pogodowe oraz agrofagi, a także wysoka jakość są cechami, nad którymi hodowcy pracują ostatnio ...

Pszenżyto – niewykorzystany potencjał

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w ubiegłym roku powierzchnia uprawy pszenżyta w ogólnej powierzchni zbóż zajmowała 20%. Dla porównania, areał uprawy pszenicy – ponad 30%. Dzięki postępowi osiągniętemu w hodowli od kilku lat wysoko i stabilnie plonującym gatunkiem zbóż jest pszenżyto ozime, co potwierdzają badania COBORU, szczególnie na słabych glebach. Jednak plony pszenżyta charakteryzują się w warunkach ...

Żyto mieszańcowe jako surowiec dla piekarnictwa

W Polsce uprawia się około 900 tys. ha żyta. Uprawa ta zajmuje czołową pozycję w strukturze upraw zbożowych, szczególnie na glebach lżejszych. Tradycyjnie żyto wykorzystywane jest do produkcji chleba. Pieczywo z mąki żytniej zawiera dużo błonnika oraz zachowuje świeżość przez kilka dni, co jest wynikiem wolnego procesu wysychania. Ziarno żyta zawiera białko, którego wartość żywieniowa jest wyższa niż białka innych ...

Jaką odmianę jęczmienia wysiać?

Wysoki potencjał plonotwórczy jęczmienia ozimego sprawia, że gatunek ten staje się coraz bardziej popularny w naszym kraju, a areał jego uprawy sukcesywnie wzrasta.  W  ostatnim dziesięcioleciu areał uprawy jęczmienia ozimego zwiększył się niemal dwukrotnie i w roku 2015 (według danych GUS) wyniósł 231 tys. ha. Jednak w porównaniu z innymi gatunkami, powierzchnia jego uprawy w Polsce jest wciąż stosunkowo mała ...

Zboża na słabych glebach

Gospodarowanie na słabych glebach jest bardzo trudne. Częste okresy niedoboru wody powodują duże wahania plonów. Jak zatem radzić sobie w takich warunkach? Udaliśmy się do gospodarstwa prowadzonego przez Mieczysława Wernera i jego syna Grzegorza w Jesionie (gmina Kolsko, woj. lubuskie). Gmina, w której gospodarują, jest zakwalifikowana do drugiej strefy ONW. Powierzchnia gospodarstwa wynosi 100 ha, głównymi uprawami są w nim ...

Górą mieszańce

O odmianach rzepaku, zasadzie ich doboru i przepisie na sukces w ich uprawie rozmawiamy z Konradem Stopierzyńskim z Wąsowa w powiecie nowotomyskim. Pan Konrad z synem Dawidem gospodaruje na 23 hektarach. Pola, na których uprawiają rzepak ozimy, kukurydzę, buraki i zboża, są zaliczane do IV i V klasy bonitacyjnej. Polodowcowe pagórkowate ukształtowanie terenu sprawia, że gospodarowanie w bardzo zmiennych glebowo warunkach nie ...

Pola demonstracyjne IGP Polska

IGP Polska – nowa firma nasienno-hodowlana na polskim rynku z siedzibą z Poznaniu, 23 czerwca br. zorganizowała spotkanie na polach demonstracyjnych w Małocinie k. Nakła nad Notecią, w gospodarstwie Pana Gwidona Bębnisty, podczas których zaprezentowała kolekcję odmian pszenicy, pszenżyta, jęczmienia i owsa własnej hodowli. Firma IGP Polska działa na polskim rynku od lipca 2014 roku. – Ideą firmy jest badanie odmian w 2–3 ...

Dzień pola Saaten Union, Rapool i DSV

23 czerwca na poletkach doświadczanych Stacji Doświadczalno-Hodowlanej w Spytkówach k. Kościana (woj. wielkopolskie) można było obejrzeć kolekcję odmian zbóż, rzepaku ozimego oraz mieszanek poplonowych. Przedstawiciele firm organizujących dni pola w Spytkówkach podkreślali, że podstawą uzyskania dobrych plonów jest przede wszystkim dobór odmiany. Wybierając odmiany do siewu w nowym sezonie wegetacyjnym należy brać pod uwagę ...

Ochrona kukurydzy przed chorobami

W  Polsce praktycznie nie ma plantacji kukurydzy całkowicie wolnej od chorób, jednak o tym, czy wystąpią one w mniejszym, czy większym nasileniu, decydują zarówno czynniki środowiska, jak i działania podejmowane przez samego człowieka. Szczególnie istotny wpływ na pojaw chorób ma pogoda, a także ilość materiału infekcyjnego na stanowisku lub w jego bezpośrednim otoczeniu. Jego wnikaniu do roślin sprzyjają uszkodzenia ...

Mieszańce nie zawiodły

Podczas styczniowej wizyty w gospodarstwie Macieja Pluty w Woźnikach k. Gniezna pytaliśmy o odporność uprawianych odmian rzepaku na niskie temperatury i gwałtowne przymrozki. W pełni kwitnienia rzepaku odwiedziliśmy to gospodarstwo ponownie. W  styczniu plantacja rzepaku nie rokowała najlepiej. Ze względu na wysokie temperatury jesienią i wczesną zimą rośliny nie uległy zahartowaniu i cały czas rosły. W efekcie w momencie ...

Co podgryza kukurydzę?

Zasiewom kukurydzy w kraju zagraża już ponad 50 gatunków szkodników, wśród których dominują przedstawiciele gromady owadów. Jedne pojawiają się tylko w okresie wiosennym, inne pod koniec wegetacji, a jeszcze inne towarzyszą roślinom niemal przez cały czas ich rozwoju. Choć liczba szkodników jest duża (i systematycznie wzrasta), to jednak poważniejsze uszkodzenia roślin i związane z tym straty ilościowe i jakościowe ...

Kukurydza na kiszonkę

Postanowiliśmy sprawdzić, jak te zalecenia są realizowane w praktyce. W tym celu odwiedziliśmy Mateusza Ćwieka, który w m. Kłoda w powiecie pilskm prowadzi z rodzicami gospodarstwo o powierzchni 23 ha. Część gruntów w gospodarstwie stanowią użytki zielone. Na pozostałych uprawia pszenicę ozimą, pszenżyto ozime, kukurydzę z przeznaczeniem na kiszonkę oraz jęczmień jary. Położone w bezpośrednim sąsiedztwie ...

Pszenica na glebach lekkich i średnich

Na takim stanowisku uprawia pszenicę ozimą Andrzej Morkowski z Żegowa w Wielkopolsce, który prowadzi 107-hektarowe gospodarstwo specjalizujące się w produkcji roślinnej. Przeważają w nim gleby średnie i lekkie klas IIIb i IVa. Jesienią gospodarz wysiał trzy odmiany pszenicy: KWS Dakota, Julius oraz Linus. Najlepiej przezimowała KWS Dakota, nieco gorzej Julius, a najsłabiej Linus. Głęboszowanie po rzepaku – Odmiana Julius ...

Azot na kłos

Niedobór azotu w pierwszych miesiącach wiosennej wegetacji może skutkować zmniejszeniem liczby źdźbeł kłosonośnych, redukcją kłosków (pięterek) i liczby płodnych kwiatków, co znacząco zmniejsza liczbę ziarniaków w kłosie. Natomiast w późniejszych fazach rozwojowych powoduje zmniejszenie masy ziarniaków, które zwykle odznaczają się niewielką zawartością białka. Niezależnie od potencjału plonotwórczego łanu, do ...

Zaczynamy w maju

Uwzględniając tylko zabiegi nalistne, ochronę kukurydzy przed zachwaszczeniem można rozpocząć w pierwszych dniach maja, prowadzić przez cały miesiąc, i zakończyć na początku czerwca. Trudno określić, jaki będzie maj pod względem przebiegu temperatur. Ostatnie lata charakteryzowały się stosunkowo chłodną pierwszą dekadą tego miesiąca. Kukurydza jest roślina ciepłolubną. Jej wzrost w czasie chłodów jest przyhamowany. ...

Dokarmianie pszenicy przez liście

Prawidłowa strategia nawożenia pszenicy ozimej nie powinna obejmować wyłącznie doglebowej aplikacji nawozów. Równie ważne jest dokarmianie roślin przez liście. Ma to szczególne znaczenie w obecnym sezonie, w którym jesienią, zimą i wczesną wiosną na znacznym obszarze kraju wystąpiły warunki, które nie sprzyjały właściwemu rozwojowi i przezimowaniu roślin. Pod koniec ubiegłego roku plantacje zbóż, w tym pszenicy ...

Co zagraża pszenicy ozimej?

W minionym sezonie deficyt wody był czynnikiem obniżającym potencjał plonotwórczy roślin, w tym pszenicy ozimej. O jakich największych obawach i zagrożeniach w uprawach mówią na półmetku zimy rolnicy? Aby zgłębić tajniki uprawy pszenicy ozimej i poznać sposoby reagowania na nieoczekiwane warunki stresowe zakłócające jej prawidłowy rozwój, udaliśmy się do miejscowości Sokolniki (woj. łódzkie). W 50-hektarowym ...

Przedsiewne nawożenie zbóż jarych

Jeśli chcemy uzyskiwać wysokie i stabilne plony zbóż jarych, to nawożenie fosforem, potasem, magnezem, a także siarką i mikroelementami musimy traktować jako podstawowe, na równi z nawożeniem azotem. Nawożenie należy przeprowadzić, posługując się bilansem, który powinien uwzględniać analizę kilku istotnych czynników. Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe W tabeli 1 przedstawiono wartości średniego jednostkowego pobrania ...

Przepis na kukurydzę

Ostatnie lata były dla uprawy kukurydzy wyjątkowo sprzyjające. Do uprawy zachęcał dobry rozkład opadów, mała czasochłonność i brak problemu ze zbytem. Miniony rok był niekorzystny dla roślin jarych, zwłaszcza sianych na przełomie kwietnia i maja, takich jak kukurydza lub soja. Brak opadów i długo utrzymujące się niskie temperatury na początku maja spowodowały, że w niektórych regionach kraju kukurydza nawet nie ...

Kierunki hodowli i wykorzystania kukurydzy

Kukurydza jest najważniejszą rośliną zbożową na świecie. W 2014 roku produkcja ziarna kukurydzy osiągnęła po raz pierwszy jeden miliard ton, czyli ponad 40% światowej produkcji zbóż. Światowe zbiory ziarna w 2015 roku wyniosły 975 mln ton. W  krajach Europy, zwłaszcza w centralnych i północnych strefach, w tym również w Polsce, oprócz kukurydzy ziarnowej uprawia się kukurydzę na kiszonkę z całych roślin. Kiszonka ...

Pszenżyto jare w badaniach PDO

Na początku 2015 r. do krajowego rejestru wpisano dwie nowe odmiany pszenżyta jarego – Puzon i Sopot. Z końcem 2014 r. skreślono z niego odmianę Legalo z powodu upłynięcia okresu wpisu. Obecnie liczba wpisanych do rejestru odmian tego gatunku wynosi 11. Wszystkie pochodzą z hodowli krajowej (HR Strzelce – Grupa IHAR i DANKO Hodowla Roślin). W  tabeli zamieszczono wyniki doświadczeń PDO z lat 2013–2015 dla 11. zarejestrowanych ...

Czy można zebrać wysokie plony na małych powierzchniach?

Włodzimierz Ratajczak z Kąkolewa k. Leszna w Wielkopolsce uprawia zboża i buraki cukrowe. Produkcja roślinna częściowo podporządkowana jest pod zwierzęcą. Rolnik uprawia w sumie 25 ha gleb, głównie klasy IV, przeliczeniowych jest nieco więcej. Mankamentem pól jest ich mała powierzchnia przy dużej ilości działek, gdyż cały areał znajduje się w 17 kawałkach. Najmniejsza powierzchnia pola wynosi 0,11 ha, a największa – 2,6 ...

Oziminy zagrożone

Nowy sezon dla zbóż ozimych rozpoczął się problemami ze wschodami. Względem ubiegłego roku rośliny mają miesiąc opóźnienia w wegetacji. Niektórzy rolnicy praktykują przyspieszanie siewów zbóż ozimych. Wschody jęczmienia i żyta sianych na początku września w miarę szybko nastąpiły, ale dalszy ich rozwój był spowolniony wskutek pogłębiającej się suszy (wody dostarczała bowiem tylko poranna rosa). Na tych plantacjach ...

Regionalne szacunki plonów i zbiorów zbóż

Według szacunków GUS zbiory zbóż w Polsce w bieżącym roku będą o 13% mniejsze niż w rekordowym roku ubiegłym. Jednak spadek zbiorów w jednym z województw sięga 30%. Jednocześnie w sąsiadującym z nim województwie zbiory oczekiwane są na wyższym poziomie niż w roku ubiegłym. Jak podaje w przedwynikowym szacunku GUS zbiory zbóż ogółem (z kukurydzą) w Polsce mogą w bieżącym roku wynieść 27,8 mln t, czyli o 13,1% mniej ...

Susza a plony

Tegoroczna susza mocno wpłynęła na plony. Czy można było łagodzić jej skutki? Marcin Kujawski z miejscowości Głębokie (województwo wielkopolskie) gospodaruje na powierzchni 620 ha. Dominują u niego gleby klasy IV. Uprawia 200 ha kukurydzy ziarnowej, 150 ha rzepaku ozimego, 100 ha pszenicy ozimej, 80 ha jęczmienia jarego, 22 ha żyta ozimego, 50 ha pszenżyta ozimego, resztę stanowią łąki. Tegoroczna susza utrudniła mu prace ...

Jak plonowała kukurydza?

Susza i wysokie temperatury najbardziej zaszkodziły kukurydzy na ziarno. Wielokrotnie w celu podratowania bazy paszowej dla bydła rośliny zamiast na ziarno zostały zebrane na kiszonkę. Kukurydza zbierana na ziarno najsilniej zareagowała na niedobory wody oraz wysokie temperatury, które wystąpiły podczas kwitnienia. Niekorzystny przebieg pogody spowodował, że każdy błąd agrotechniczny dodatkowo potęgował spadki plonowania. ...

Zużycie przemysłowe zbóż

Jak wynika z prognozy Międzynarodowej Rady Zbożowej światowe zużycie zbóż (bez ryżu) na cele przemysłowe ma w sezonie 2015/2016 wynieść 327 mln t i będzie o 4 mln t (1,3%) większe niż w sezonie poprzednim. Jest to wolniejszy wzrost niż w poprzednich pięciu sezonach, kiedy przeciętnie rocznie wzrastało o 2,9%. Będzie ono stanowiło około 16,5% całego zużycia zbóż w tym okresie. Oznacza to, że zużycie na ten cel rośnie w ...

Rozpoczęły się kukurydziane żniwa

Mało cierpliwi rolnicy już rozpoczęli zbiór kukurydzy na ziarno. W pierwszej kolejności koszą rośliny na „najsłabszych” plantacjach, gdzie plony ziarna są najniższe. Rozpoczęcie kukurydzianych żniw powinno jednak nastąpić po sprawdzeniu wilgotności ziarna na polu – aby to zrobić, należy pobrać reprezentatywną próbkę/próbki i dokonać pomiaru wilgotnościomierzem. W ostatnim okresie na najsłabszych plantacjach po ...

Rozpoczęły się siewy zbóż ozimych

W wielu rejonach rozpoczęto siew zbóż ozimych. Zwolennicy wczesnych siewów mają możliwość obniżenia normy siewu ze względu na dłuższy okres jesiennej wegetacji i większe możliwości rozkrzewienia roślin. Najwcześniejszy termin siewu żyta przypada na teren północno-wschodniej Polski (5 września), natomiast najpóźniejszy na terenach Polski zachodniej (15 września). Termin siewu należy dobrać tak, aby żyto w okresie ...

Kup kwalifikat, nim go braknie

Wielu rolników w oczekiwaniu na opady deszczu czeka z zakupem kwalifikowanego materiału siewnego. Zwłoka w tym aspekcie nie jest jednak wskazana, za chwilę bowiem okaże się, że materiał siewny obiecujących odmian jest już np. niedostępny. Co więcej, dalsze opóźnianie zakupów ograniczy wybór towaru u dystrybutora. Skutek? Będziemy siać nie to, co chcemy, lecz to, co udało nam się kupić. Warto zwrócić uwagę na ceny ...

Susza najbardziej zaszkodziła kukurydzy

Susza i wysokie temperatury wpłynęły na plony i jakość wszystkich roślin. Jaki wpływ miała pogoda na plony kukurydzy z przeznaczeniem na kiszonkę, a jaki na rośliny z przeznaczeniem na ziarno? Przebieg pogody najprawdopodobniej najbardziej zaszkodził uprawom kukurydzy. W wielu przypadkach rośliny w ogóle nie mają kolb (straty na tych plantacjach będą wynosić 100%), a część z nich wykształciła kolby nie w pełni zaziarnione. ...

Eksport zbóż z Polski w sezonie 2014/2015

Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów podawanych przez Sparks Polska eksport zbóż z kraju w sezonie 2014/2015 wyniósł 6,45 mln t. To o 1,52 mln t (31%) więcej niż w poprzednim sezonie . Oznacza to, że wzrost eksportu zagospodarował blisko 44% wzrostu krajowej produkcji zbóż w 2014 r. (+3,49 mln t). W ubiegłym sezonie wyraźnie zmieniła się struktura towarowa eksportu. Przede wszystkim znacząco wzrosło znaczenie ...

Spadek zbiorów pszenicy w UE

Obecnie pojawia się wiele prognoz produkcji pszenicy w UE, a sytuacja jest dynamiczna. W niektórych regionach żniwa są praktycznie ukończone, w innych mocno zaawansowane. Spływają więc pierwsze konkretne wyniki produkcyjne, lecz wciąż jeszcze jest duże pole do domysłów i szacunków. Stąd kolejne prognozy, publikowane najczęściej w cyklach miesięcznych, nieraz znacznie różnią się od poprzednich. Komisja Europejska w raporcie ...

Nie czekać z podorywką

W oczekiwaniu na opady deszczu wielu rolników zwleka z wykonaniem uprawy pożniwnej i pozostawia ściernisko niewzruszone. Tymczasem prawidłowo i terminowo wykonana uprawa ścierniska sprzyja ograniczeniu parowania wody z gleby, przyspiesza rozkład słomy i pobudza życie biologiczne gleby. Susza nie powinna powstrzymywać rolników przed wykonaniem zabiegu. Najlepiej wykonać go krótko po zbiorze rośliny albo zwiezieniu słomy. Pole po ...

Wstępny szacunek zbiorów zbóż

Według informacji GUS opublikowanej 30 lipca 2015 r. zbiory zbóż podstawowych z mieszankami są wstępnie szacowane na 25,9–26,6 mln ton, o 3–5% poniżej zbiorów w 2014 r., ale o 3–6% powyżej średnich zbiorów w ostatnich pięciu latach (2010–2014). Wstępnie oceniono, że powierzchnia uprawy zbóż podstawowych z mieszankami w 2015 r. wyniosła około 7,2 mln ha wobec 6,7 mln ha w 2014 r. Plony według oceny GUS mogły wynieść ...

Mieszanki zbóż ozimych

W Polsce nadal utrzymuje się duże zainteresowanie zasiewami mieszanych zbóż, dzięki ich lepszemu i wierniejszemu plonowaniu w porównaniu z zasiewami czystymi. Ostatnio w coraz większym stopniu dotyczy ono zbóż ozimych, bo dotychczas uprawiano głównie mieszanki zbóż jarych. Główną przesłanką uprawy zbóż w mieszankach jest dążenie do zmniejszenia wahań plonów wynikających z różnego przebiegu pogody w latach oraz ze ...

Pszenica ozima – wyniki PDO

Obecnie w krajowym rejestrze odmian znajdują się 94 kreacje pszenicy ozimej: jedna zaliczona do grupy technologicznej elitarne chlebowe (E), 50 – do grupy jakościowe chlebowe (A), 31 – do grupy chlebowe (B), jedną – na ciastka (K) i 11 – do grupy pastewne lub inne (C). Odmiany zaliczone do grup E, A, B są przydatne do wypieku chleba, stąd w nazwie określenie „chlebowa”. Wprowadzone w 2014 r. uszczegółowienie nazw dla grup ...

Postęp odmianowy w zbożach

O postępie odmianowym w zbożach rozmawiamy z mgr. inż. Józefem Zychem z Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej. Wyznacznikiem postępu jakościowego jest liczba rejestrowanych nowych odmian. Jak zmieniała się ona w ostatnich kilkudziesięciu latach w odniesieniu do zbóż? Jeżeli spojrzelibyśmy na liczbę odmian w krajowym rejestrze (KR), to w 1970 r. były w nim zaledwie 54, w 1980 r. jeszcze mniej, bo ...

Astar 250 SC – nowość w ochronie zbóż, rzepaku i ziemniaka

W ostatnim czasie został zarejestrowany nowy fungicyd ASTAR 250 SC przeznaczony do zwalczania chorób grzybowych w uprawach zbóż, rzepaku ozimego i ziemniaka. Poniżej podajemy aktualną treść wybranych fragmentów z etykiety rejestracyjnej. ASTAR 250 SC – zezwolenie MRiRW nr R-10/2015 h.r. substancja czynna (grupa chemiczna): azoksystrobina 250 g/l (związek z grupy strobiluryn) – pszenica ozima, pszenica jara agrofag: mączniak ...

Nowe odmiany pszenżyta ozimego

Krajowy rejestr odmian wzbogaca się co roku o kilka nowych kreacji pszenżyta ozimego, które z reguły wykazują lepszą plenność niż starsze, a także wyróżniają się korzystniejszymi ocenami odporności na choroby. Mniejszy postęp notuje się w odniesieniu do innych cech rolniczych i użytkowych, choć na ogół odmiany wpisane w ostatnich latach do krajowego rejestru prezentują zadowalający poziom również pod tym względem. ...

Odmiany żyta ozimego

Na początku 2015 r. krajowy rejestr żyta ozimego wzbogacił się o osiem nowych odmian: dwie populacyjne – Dańkowskie Granat i Poznańskie oraz sześć mieszańcowych – KWS Daniello, KWS Livado, KWS Nikko, SU Nasri, SU Promotor i SU Swift. W 2014 r. skreślono jedną odmianę – mieszańcową Balistic. Po tych zmianach w krajowym rejestrze żyta ozimego znajduje się 46 odmian przeznaczonych do uprawy głównie na ziarno: 23 ...

Jak powstają odmiany kukurydzy?

Aby dowiedzieć się, jak przebiega proces powstawania odmian kukurydzy, odwiedziliśmy Hodowlę Roślin Smolice. Pod względem hodowlanym kukurydza jest zupełnie innym gatunkiem niż pszenica czy żyto. Współczesne odmiany kukurydzy są w 100% odmianami mieszańcowymi, czyli F1. Formy mieszańców W hodowli kukurydzy najpierw trzeba wyhodować linie wsobne, niezbędne na dalszych jej etapach, czyli trzeba zgromadzić „budulec” do ...

Światowe zużycie zbóż na cele przemysłowe

W sezonie 2014/15 światowe zużycie zbóż na cele przemysłowe nieznacznie wzrosło. Wg szacunków Międzynarodowej Rady Zbożowej (MRZ), wykorzystano 321,3 mln t ziarna zbóż (bez ryżu), co oznacza blisko 2-procentowy wzrost w stosunku do sezonu 2013/14. W bieżącym sezonie 2015/16 zużycie przemysłowe zbóż prognozowane jest przez MRZ na 325,7 mln t, czyli o 1,3%(4,4 mln t) więcej niż w sezonie 2014/15. Oznacza to spowolnienie wzrostu ...

Zaprawianie – ważna sprawa

Już od momentu siewu ziarno pszenicy może być narażone na porażenie przez patogeny powodujące choroby grzybowe kiełkujących ziarniaków. Podstawowymi, niebezpiecznymi dla rozwijających się ziarniaków pszenicy ozimej chorobami są: zgorzel siewek, pleśń śniegowa oraz śnieć cuchnąca. Ważnym elementem prawidłowo prowadzonej ochrony roślin jest odpowiedni dobór odmiany o możliwie wysokim stopniu odporności na patogeny oraz ...

Susza przyczyną problemów rolników i hodowców zwierząt. Trudna sytuacja w Polsce Centralnej

Susza w maju i czerwcu spowodowała, że krajowe plony zbóż w tym sezonie mogą być niższe nawet o 30 proc. Najgorsza sytuacja jest w Polsce Centralnej, Wielkopolsce i województwie kujawsko-pomorskim. Problemy rolników mogą też stać się przyczyną problemów hodowców zwierząt, bo mniej będzie zbóż na pasze. Trudne warunki pogodowe dotknęły także inne części Europy oraz Chiny. – Nie chcę być rolnikiem, o którym mówią, ...

Biosild Top 370 FS – unikalna zaprawa nasienna

W sierpniu do sprzedaży trafi, zarejestrowana minionej jesieni, zaprawa nasienna Biosild Top 370 FS z oferty firmy Sumi Agro Poland. Preparat będzie dostępny w opakowaniach 1, 5 i 10-litrowych. Biosild Top 370 FS to unikalna zaprawa chroniąca pszenicę ozimą, w jej wczesnych fazach rozwoju, przed kompleksem najczęściej występujących i najgroźniejszych w tym okresie chorób, takich jak zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw, ...

Gotowi do walki z suszą

– Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia udzielania pomocy dla rolników poszkodowanych przez suszę. Dlatego zachęcam komisje samorządowe, zatwierdzone przez wojewodów, o jak najszybsze szacowanie poziomu strat na polach rolników – powiedział minister rolnictwa Marek Sawicki. Z informacji uzyskanych z województw wynika, że (stan na 6 lipca 2015 r): w województwach: warmińsko-mazurskim, wielkopolskim oraz kujawsko-pomorskim zostały ...

Odmiany jęczmienia ozimego w PDO

Krajowy rejestr roślin rolniczych zawiera obecnie 25 odmian jęczmienia ozimego, w tym 22 odmiany typu pastewnego (20 wielorzędowych i 2 dwurzędowe) oraz 3 odmiany dwurzędowe browarne. Bardzo duży udział w krajowym rejestrze stanowią odmiany zagraniczne, tylko cztery pochodzą z polskiej hodowli Na początku 2015 r. do krajowego rejestru wpisano trzy nowe odmiany jęczmienia ozimego: pastewne KWS Kosmos i Quadriga oraz browarną Vincenta. ...

Jak powstaje odmiana zbóż?

Chcąc dowiedzieć się więcej na temat hodowli nowych odmian zbóż, odwiedziliśmy Poznańską Hodowlę Roślin Sp. z o.o. z siedzibą w Tulcach. Jest to spółka hodowlano-nasienna Agencji Nieruchomości Rolnych, która specjalizuje się w hodowli i nasiennictwie zbóż, roślin strączkowych i traw pastewnych. Poznańska Hodowla Roślin dysponuje trzema stacjami hodowli roślin: Antoniny k. Leszna, Nagradowice k. Poznania i Wiatrowo k. ...

Kwiecień, 2020

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

So

Nd

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Brak wydarzeń w wybranym dniu