Styczeń
18
08:36
Imieniny:
Beatrycze, Małgorzaty, Piotra
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Search in groups
Search in users
Search in forums
Filter by Categories
Aktualności
Nawożenie
Ochrona
Okopowe
Oleiste
Prawo
Relacje
Rynek
Technika
Zboża

Partner portalu

Aktualności

ARiMR przekaże część działań z PROW 2014-2020 do wdrażania samorządom województw i Agencji Rynku Rolnego

Dodane 25 maja 2015 o 15:11   Źródło: arimr.gov.pl
(Fot. Fotolia)
(Fot. Fotolia)

Pięć działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będzie wdrażane, w imieniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przez samorządy województw oraz Agencję Rynku Rolnego. ARiMR, która jest odpowiedzialna za realizację PROW 2014-2020, podpisze z tymi podmiotami umowy, w których są określone zasady współpracy przy wdrażaniu tego programu, a także szczegółowy zakres i sposób realizacji powierzonych im zadań.

Uroczyste podpisanie umów przez Prezesa ARiMR Andrzeja Grossa i marszałków województw oraz Prezesa Agencji Rynku Rolnego odbędzie się 28 maja 2015 r. o godz. 12 w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie przy ul. Poleczki 33, sala A014. W wydarzeniu tym wezmą również udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które zarządza PROW 2014-2020.

Przekazanie niektórych działań z PROW 2014-2020 samorządom województw, czy Agencji Rynku Rolnego oznacza w praktyce, że te podmioty wezmą na siebie część zadań związanych z ich wdrożeniem. Będzie to polegało m.in. na wyłonieniu przez samorządy województw czy Agencję Rynku Rolnego beneficjentów, którzy spełniają warunki do przyznania im wsparcia w ramach PROW 2014-2020, a także skontrolowanie, czy właściwie wykorzystali otrzymaną pomoc. Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie natomiast należało wypłacanie wskazanym przez te podmioty beneficjentom środków finansowych i czuwanie nad ich poprawnym wydatkowaniem.

Ten schemat przekazywania środków z unijnych programów pomocowych funkcjonował już
w PROW na lata 2007-2013. Podobnie jak w poprzednim okresie programowania – będzie jeszcze jeden podmiot wdrażający – jednak jego wyboru Agencja dokona w kolejnym etapie.

Zadania delegowane w ramach PROW 2014-2020 będą obejmować m.in.:

 • prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie lub wypłatę pomocy, w tym obsługę wniosków, przeprowadzanie ich kontroli administracyjnych, dokonywanie wyboru operacji oraz zawieranie i zmianę umów lub informowanie o odmowie jej przyznania;
 • ocenę postępowań o zamówienia publiczne;
 • przeprowadzanie m.in. kontroli na miejscu, kontroli ex-post oraz innych kontroli;
 • zatwierdzanie płatności na rzecz beneficjentów;
 • zapobieganie, wykrywanie i usuwanie nadużyć finansowych i nieprawidłowości;
 • rozpatrywanie wezwań do usunięcia naruszenia prawa, wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz odwołań w sprawach o ustalenie nienależnych kwot pomocy.

W przypadku samorządów województw delegowanie zadań dotyczy następujących działań objętych PROW na lata 2014-2020:

 • Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa (tzw. scalenia gruntów rolnych);
 • Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (m.in. w zakresie dróg lokalnych, gospodarki wodno-ściekowej, targowisk, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi);
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (m.in. w zakresie wsparcia przygotowawczego, realizacji strategii rozwoju lokalnego, współpracy z lokalną grupą działania oraz kosztów bieżących i aktywizacji).

W przypadku Agencji Ryku Rolnego delegowanie zadań dotyczy następujących działań objętych PROW na lata 2014-2020:

 • Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych;
 • Współpraca.

Ostatnio dodane:

Komentarze

Styczeń, 2019

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

So

Nd

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Brak wydarzeń w wybranym dniu