Czerwiec
19
17:00
Imieniny:
Gerwazego, Protazego, Sylwii
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Search in groups
Search in users
Search in forums
Filter by Categories
Aktualności
Nawożenie
Ochrona
Okopowe
Oleiste
Prawo
Relacje
Rynek
Technika
Zboża

Partner portalu

Prawo

Pomoc de minimis – limity pomocy

Dodane 8 lipca 2016 o 08:04   Autor: ARiMR   Źródło: http://www.arimr.gov.pl/
Fot. Dundersztyc – Fotolia.com

Rolnicy mają możliwość korzystania z wielu programów pomocy finansowej udzielanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jak również inne instytucje. Część z tych programów realizowana jest jako pomoc de minimis w rolnictwie. Jest to wsparcie państwa udzielane producentom rolnym, które nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Wynika to z tego, że jest to pomoc o niewielkiej wartości, która nie powoduje naruszenia konkurencji na rynku.

Rolnicy chętnie korzystają z takiego wsparcia, dlatego też warto przypomnieć limity obowiązujące w pomocy de minimis, ponieważ ich przekroczenie spowoduje, że otrzymane wsparcie będzie trzeba zwrócić.

W sektorze produkcji rolnej pomoc de minimis udzielana jest na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9). Wielkość pomocy, jaka może zostać przyznana jednemu producentowi rolnemu, to 15 000 euro w okresie trzech lat, tj. w bieżącym roku podatkowym i w ciągu poprzedzających go 2 lat podatkowych, z uwzględnieniem kwot pomocy de minimis w rolnictwie ze wszystkich tytułów. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że producenta rolnego prowadzącego działalność również w innych sektorach gospodarki obowiązują dodatkowe limity pomocy w okresie 3 lat, tj.:

 • 30 000 EUR – jeżeli poza rolnictwem prowadzi działalność w rybołówstwie,
 • 200 000 EUR – jeżeli poza rolnictwem i rybołówstwem jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność w innych sektorach.

W ciągu ostatnich trzech lat producenci rolni mogli otrzymać od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomoc de minimis m.in. w formie:

 • dopłaty do oprocentowania kredytów na zakup ziemi,
 • dopłaty do oprocentowania kredytów “klęskowych”,
 • jednorazowej pomocy finansowej dla rolników, którzy w 2014 roku byli producentami owoców porzeczki czarnej lub owoców wiśni,
 • jednorazowej pomocy finansowej dla rolników, którzy w 2014 roku byli producentami cebuli, kapusty lub jabłek,
 • jednorazowej pomocy finansowej dla rolników, którzy w 2014 roku ponieśli szkody w uprawach rolnych wyrządzonych przez dziki,
 • jednorazowej pomocy finansowej dla rolników, którzy w 2015 roku byli producentami owoców porzeczki czarnej,
 • jednorazowej pomocy finansowej dla podatników podatku rolnego, którzy w 2015 r. prowadzili chów i hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła susza,
 • jednorazowej pomocy finansowej dla producentów rolnych prowadzących w 2015 r. gospodarstwo, w którym utrzymywane są zwierzęta z gatunku świnia,
 • umorzenia w całości lub części wierzytelności,

oraz od innych instytucji m.in. w formie:

 • dopłaty do materiału siewnego (Agencja Rynku Rolnego),
 • ulgi w opłacie składek na ubezpieczenia społeczne (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego),
 • ulgi w spłacie czynszu dzierżawnego (Agencja Nieruchomości Rolnych),
 • ulg podatkowych (ograny podatkowe, jednostki samorządu terytorialnego).

Rolnik, który chce skorzystać z pomocy de minimis, musi dołączyć do wniosku informacje, o tym czy w roku bieżącym oraz w ciągu dwóch lat go poprzedzających, otrzymał takie wsparcie z jakiegokolwiek tytułów. Informacje te są niezwykle istotne, ponieważ służą prawidłowemu ustalaniu wysokości pomocy możliwej do przyznania w danym momencie. Brak przekazania rzetelnej informacji w tym zakresie może prowadzić do przekroczenia wysokości pomocy ponad określony limit, a w takim przypadku wiąże się to z koniecznością zwrotu otrzymanej pomocy. Jak zatem uniknąć takiej sytuacji? Otóż, każda instytucja, która przyznaje wsparcie w formule de minimis, ma obowiązek wystawienia zaświadczenia o udzielonej pomocy i przekazania go beneficjentowi. W dokumencie tym zawarte są informacje niezbędne do obliczenia dostępnego dla rolnika limitu środków. W przypadku braku takiego zaświadczenia, np. w wyniku zagubienia, lub w przypadku, gdy rolnik nie jest pewien czy uzyskana pomoc była pomocą de minimis, osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia realizowanego w formule de minimis mogą zgłaszać się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu uzyskania informacji o pomocy otrzymanej od ARiMR w ostatnim czasie. Zapytania do Centrali ARiMR można przesłać pocztą lub drogą mailową.

Ostatnio dodane:

Komentarze

Czerwiec, 2019

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

So

Nd

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Brak wydarzeń w wybranym dniu