Marzec
18
05:02
Imieniny:
Edwarda, Narcyza, Zbysława
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Search in groups
Search in users
Search in forums
Filter by Categories
Aktualności
Nawożenie
Ochrona
Okopowe
Oleiste
Prawo
Relacje
Rynek
Technika
Zboża

Partner portalu

Prawo

Potrącanie z emerytur i rent rolniczych zaliczek na podatek dochodowy

Dodane 9 stycznia 2015 o 12:59   Źródło: www.krus.gov.pl
logo KRUS białe tło

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, zobowiązana jest (jako płatnik świadczeń) do pobierania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych emerytur i rent. Zaliczki te ustala się na podstawie art. 32 ustawy, z uwzględnieniem skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy w roku podatkowym 2015 obowiązuje analogiczna, jak w roku 2014  skala podatkowa, tj.:

  • do kwoty 85.528 zł – podatek wynosi 18% podstawy obliczenia podatku minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr,
  • ponad 85.528 zł – podatek wynosi 14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł.

Miesięczna kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek wynosi 46 zł 33 gr, a roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku – 3.091 zł.

Prezentowana skala podatkowa oznacza, że od 1 stycznia 2015 r. – analogicznie, jak przed tą datą – jednostki terenowe KRUS pobierają miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych w kwocie równej 18% świadczenia uzyskanego w danym miesiącu minus miesięczna kwota zmniejszająca podatek, tj. 46 zł 33 gr.

Jeżeli emeryt/rencista (sumując świadczenia od początku roku) przekroczy dochód 85.528 zł, wówczas od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie, zaliczka będzie wynosiła nie 18% lecz 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Natomiast świadczenia wypłacane w niskich kwotach (uniemożliwiających potrącanie zaliczek na podatek dochodowy, tj. do 257 zł miesięcznie), których suma w ciągu roku nie przekroczy 3.091 zł, nie powodują obowiązku opłacania podatku dochodowego i nie są z nich potrącane żadne zaliczki na ten podatek.

Ponadto zgodnie z art. 85 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) KRUS oblicza i pobiera z wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% podstawy wymiaru składki; z tym, że 7,75% podstawy wymiaru składki pokrywane jest z zaliczki na podatek dochodowy,
a pozostałe 1,25% podstawy wymiaru składki potrącane jest z kwoty netto emerytury lub renty.

Przykłady obliczania zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2015 roku.

Przykład 1
Świadczeniobiorca uprawniony do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy o wskaźniku wymiaru 1,00, tj. w kwocie 844 zł 45 gr brutto do wypłaty otrzyma 728 zł 45 gr.

Z kwoty renty rolniczej KRUS potrąci zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie 116 zł, (tj. 105,59 zł + 10,56 zł; po zaokrągleniu do pełnego złotego).

Sposób wyliczenia potrąceń:

844 zł (podstawa opodatkowania zaokrąglona do pełnego złotego) x 18% – 46,33 zł = 105,59 zł – zaliczka na podatek dochodowy

844,45 zł x 9% = 76 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne

844,45 zł x 7,75% = 65,44 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne pokrywana z zaliczki na podatek dochodowy,

76 zł – 65,44 zł = 10,56 zł – pozostała składka na ubezpieczenie zdrowotne potrącana ze świadczenia rentowego

Przykład 2
Emeryt uprawniony do emerytury rolniczej o wskaźniku wymiaru 1,16, tj. w kwocie 979,56 zł brutto (844,45 zł x 1,16) do wypłaty otrzyma emeryturę rolniczą w kwocie 837,56 zł.

Z kwoty emerytury rolniczej KRUS potrąci zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie 142 zł, (tj. 130,07 zł + 12,09 zł; po zaokrągleniu do pełnego złotego).

Sposób wyliczenia potrąceń:
980 zł (podstawa opodatkowania zaokrąglona do pełnego złotego) x 18% – 46,33 zł = 130,07 zł – zaliczka na podatek dochodowy

979,56 zł x 9% = 88,16 zł, tj. po zaokrągleniu 88 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne,

979,56 zł x 7,75% = 75,91 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne pokrywana z zaliczki na podatek dochodowy,

88 zł – 75,91 zł = 12,09 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne potrącana z emerytury.

Ostatnio dodane:

Komentarze

Marzec, 2019

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

So

Nd

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Brak wydarzeń w wybranym dniu