Maj
21
02:13
Imieniny:
Jana, Moniki, Wiktora
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Search in groups
Search in users
Search in forums
Filter by Categories
Aktualności
Nawożenie
Ochrona
Okopowe
Oleiste
Prawo
Relacje
Rynek
Technika
Zboża

Partner portalu

Aktualności

Preferencyjne kredyty dla studentów i doktorantów

Dodane 28 października 2015 o 10:06   Źródło: arimr.gov.pl
pieniądze ręce kredyt
Fot. Fotolia

Studenci i doktoranci z terenów wiejskich mogą otrzymać nisko oprocentowane i długoterminowe kredyty studenckie z banków współpracujących z ARiMR, których spłatę poręczy Agencja. W 2015 r. o takie kredyty będzie można się starać w Banku Polskiej Spółdzielczości SA oraz SGB – Bank SA, a wniosek należy złożyć do 15 listopada.

O przyznanie kredytu studenckiego mogą ubiegać się wszyscy studenci oraz doktoranci bez względu na typ uczelni (państwowa, niepaństwowa) i system studiów, pod warunkiem że rozpoczną studia przed ukończeniem 25. roku życia. Wsparcie w formie takich kredytów przeznaczone jest dla studentów i doktorantów znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Pierwszeństwo w dostępie do nich będą miały osoby o dochodach nieprzekraczających miesięcznie 1000 zł na członka rodziny. Maksymalny poziom dochodów w rodzinie uprawniający do skorzystania z kredytów studenckich zostanie ogłoszony w grudniu 2015 r.,  po zebraniu danych z banków kredytujących o liczbie złożonych wniosków kredytowych oraz o dochodach studentów ubiegających się o kredyty. W roku akademickim 2014/2015 wynosił on 2,5 tys. zł miesięcznie na osobę.

ARiMR może udzielić poręczenia spłaty całego kredytu – i tak dzieje się w przypadku najuboższych studentów czy doktorantów – lub 80% wartości kredytu.

Kredyt studencki udzielany jest na okres studiów, nie dłuższy niż 6 lat, a w przypadku doktorantów zostaje przedłużony maksymalnie o 4 lata. Kredyt wypłacany jest w ratach miesięcznych, nie dłużej niż przez 10 miesięcy w roku akademickim. Aktualnie wysokość raty kredytu wynosi 600 zł (rata podstawowa) lub 800 zł (rata podwyższona). Decyzję o przyznaniu kredytu podejmuje bank, natomiast wypłata rat kredytu następuje po podpisaniu umowy kredytu, która powinna być zawarta do 31 marca w danym roku akademickim. Pierwsze raty kredytu wypłacane są z wyrównaniem za okres od 1 października.

Preferencyjność zasad takich kredytów polega też na tym, że w okresie studiów oraz w okresie 2 lat po ich ukończeniu kredytobiorca nie spłaca odsetek od kredytu, ponieważ odsetki te pokrywa BGK ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. Spłatę odsetek kredytobiorca rozpoczyna wraz ze spłatą kredytu, które naliczane są w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski. Spłatę zobowiązań poręczy za studentów czy doktorantów ARiMR. Aby udokumentować zamieszkiwanie na wsi, zainteresowani są zobowiązani uzyskać odpowiednie zaświadczenie z urzędu gminy.

Szczegółowe informacje: TUTAJ

Ostatnio dodane:

Komentarze

Maj, 2019

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

So

Nd

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Brak wydarzeń w wybranym dniu