Lipiec
16
16:11
Imieniny:
Eustachego, Mariki, Mirelli
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Search in groups
Search in users
Search in forums
Filter by Categories
Aktualności
Nawożenie
Ochrona
Okopowe
Oleiste
Prawo
Relacje
Rynek
Technika
Zboża

Partner portalu

Regulamin

Nasza misja

W Portalu udostępniamy informacje i artykuły przygotowywane przez naszych autorów, a także wybrane artykuły z drukowanych czasopism wydawnictwa Hortpress oraz możliwość korzystania z takich usług, jak: Forum, Archiwum oraz Newslettery.

Zasady ogólne

1. Wydawcą portalu ogrodniczego Agro-Technika.pl (Portal) jest Wydawnictwo Hortpress Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 7, spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem (KRS): 0000028152. Regon: 002003965. NIP: 526-000-23-46. Portal używa domeny agro-technika.pl i znajduje się pod adresem URL: agro-technika.pl.

2. Warunki techniczne konieczne do korzystania z Portalu to:

  • połączenie z siecią Internet;
  • przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera plików HTML;
  • oprogramowanie umożliwiające czytanie plików PDF, mp3, flash.

3. Aby korzystać z usług Portalu należy zapoznać się z Regulaminami i przestrzegać zasad w nich zawartych. Dokumenty dostępne są w sekcji Regulaminy.

4. W Portalu można skorzystać z usług o charakterze nieodpłatnym lub odpłatnym. Korzystanie z niektórych usług udostępnionych w Portalu, na przykład z Archiwum, wymaga rejestracji Użytkownika.

5. Dane osobowe Użytkowników Portalu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe gromadzone automatycznie przetwarzamy zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204). Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników Portalu zawarliśmy w dokumencie „Polityka Prywatności”.

Zasady korzystania z materiałów publikowanych w Portalu

1. Wszelkie prawa do Portalu należą do Hortpressu, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości (tj. tekstów, grafiki, zdjęć, oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem) do Hortpressu lub podmiotów, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez Hortpress w Portalu.

2. Portal w całości, jak i poszczególne jego elementy, podlegają ochronie przepisami prawa, a w szczególności: Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631), Ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 nr 128 poz. 1402), Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503).

3. Korzystanie z materiałów rozpowszechnianych w Portalu możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy o ochronie baz danych.

4. Każde inne wykorzystanie Portalu i poszczególnych elementów jego zawartości bez pisemnej zgody Hortpressu jest zabronione. Zatem nie wolno kopiować, zwielokrotniać, dokonywać obrotu, rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie Portalu i poszczególnych jego elementów, w tym także nie wolno rozpowszechniać udostępnianych w Portalu artykułów, zdjęć i filmów bez uprzedniego uzyskania licencji od Hortpressu.

5. Informacje na temat możliwości uzyskania licencji znajdują się w sekcji Reklama. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o wysłanie e-maila na adres: biuro@hortpress.com.

6. Można zamieszczać na swoich stronach internetowych linki prowadzące do materiałów zamieszczanych w Portalu pod warunkiem, że strony te zawierają treści zgodne z prawem, czyli nie naruszają przepisów prawa, zasad współżycia społecznego i chronionych prawem dóbr osób trzecich.

Postanowienia końcowe

1. Hortpress dołoży wszelkich starań, aby Portal działał prawidłowego, nie ponosi jednak odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Portalu lub dostępnych w nim usług, spowodowane przyczynami technicznymi niezależnymi od Hortpressu.

2. Hortpress zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Portalu w całości lub w części w związku z koniecznymi pracami technicznymi, a także prawo do wprowadzania nowych rozwiązań technicznych.

3. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu prosimy zgłaszać na adres e-mail: biuro@hortpress.com
Reklamacje rozpatrzymy maksymalnie w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania.

4. Pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu prosimy zgłaszać na adres e-mail: biuro@hortpress.com

5. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie Portalu tj. od dnia 01 stycznia 2014 r.

6. Hortpress zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od chwili ich opublikowania na stronie Portalu.

Lipiec, 2019

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

So

Nd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Brak wydarzeń w wybranym dniu