Grudzień
11
04:58
Imieniny:
Biny, Damazego, Waldemara
[wpdreams_ajaxsearchpro id=1]

Partner portalu

Rynek

Sytuacja na krajowym rynku zbóż

Dodane 24 kwietnia 2018 o 08:30   Autor: Andrzej Bąk, WGT S.A.

Sytuacja na krajowym rynku zbóż

W monitorowanym przez Ministerstwo Rolnictwa tygodniu 17–26.11.2017 pszenica konsumpcyjna i żyto podrożały w skali kraju do poziomu najwyższego płaconego za tegoroczne zbiory. Ziarno pszenicy skupowanej na konsumpcję wyceniono na 681 zł/t (+4 zł w skali tygodnia), a ceny średnie w makroregionach wahały się od 673 zł/t (makroregion południowy) do 692 zł/t (centralno-wschodni). Żyto konsumpcyjne podrożało o 3 zł do 580 zł/t, ale ziarno paszowe żyta zyskało aż 60 zł i wycenione zostało na 568 zł/t. W analizowanym tygodniu cena średnia krajowa pszenicy paszowej zmalała o symboliczną złotówkę do 682 zł/t, odnotowując jednocześnie wzrost (z 658 do 665 zł/t) w makroregionie południowym. Do zbóż taniejących (średnio w kraju) należały także jęczmień konsumpcyjny (z 662 do 607 zł/t), kukurydza (z 617 do 598 zł/t) i owies konsumpcyjny (z 556 do 543 zł/t).

W tygodniu 27.11–03.12.2017 Cena średnia krajowa kukurydzy wzrosła o 18 zł/t, do 616 zł/t, dzięki dużo wyższym cenom płaconym za to zboże w makroregionie południowym (+81 zł/t do 600 zł/t), podczas gdy w pozostałych dwóch makroregionach ceny średnie pozostały na takim samym lub zbliżonym poziomie. Minimalny wzrost, zarówno ceny średniej w kraju, jak i w poszczególnych makroregionach, odnotowała pszenica konsumpcyjna. Cena średnia krajowa płacona za to zboże wzrosła, o symboliczne 3 zł, do 684 zł/t, ale i tak była najwyższa od lipca tego roku. W analizowanym tygodniu doszło do znacznego zawężenia cen pszenicy paszowej w poszczególnych makroregionach. Tydzień wcześniej różnica między ceną najwyższą (makroregion centralno-wschodni) i najniższą (południowy) sięgała 26 zł/t, a w analizowanym tygodniu było to już tylko 15 zł/t. Cena średnia krajowa pszenicy paszowej spadła do 680 zł/t i była o tylko 2 zł/t niższa niż tydzień wcześniej.

W tygodniu 04–10.12.2017 większość zbóż (7 z 11) podrożała w skali kraju, a za niektóre z nich płacono najwięcej w tym sezonie. Do zbóż mocno drożejących zaliczało się pszenżyto, którego cena średnia krajowa wzrosła o 7,5% (+43 zł/t), do 620 zł/t. Cena średnia krajowa pszenicy paszowej wzrosła do 690 zł/t (+10 zł/t).

Najwięcej za pszenicę paszową płacono w makroregionie centralno-wschodnim – 696 zł/t (średnio), nieco mniej w północno-zachodnim – 692 zł/t, najmniej, bo 670 zł/t, w południowym. Największy, kilkunastozłotowy, spadek ceny średniej krajowej zaliczyła kukurydza, wyceniona na 605 zł/t. Zdecydowała o tym blisko 30-złotowa przecena w makroregionie centralno-wschodnim (z 631 do 603 zł/t), przy nawet sporych wzrostach ceny średniej w dwóch pozostałych makroregionach. Najwięcej, bo średnio 618 zł/t, płacono za kukurydzę w makroregionie południowym. Ziarno konsumpcyjne pszenicy potaniało w skali kraju do 680 zł/t (–4 zł/t). Spadek ceny odnotowano tylko w makroregionie centralno-wschodnim (z 696 do 682 zł/t), podczas gdy w pozostałych dwóch makroregionach cena średnia wzrosła (o symboliczną złotówkę) do 678 zł/t.

W tygodniu 11–17.12.2017 przewagę zdobyły zboża których cena średnia krajowa spadła. Tradycyjnie już największe zakupy dotyczyły pszenicy i kukurydzy, stanowiły one 86% struktury obrotu. Cena średnia krajowa pszenicy zmieniła się w niewielkim zakresie w ciągu tygodnia. Ziarno kupowane na cele konsumpcyjne podrożało o skromne 3 zł/t do 683 zł/t, podczas gdy pszenica paszowa potaniała o 2 zł/t do 688 zł/t. Najwięcej za pszenicę płacono w makroregionie centralno-wschodnim, odpowiednio 691 zł/t – ziarno paszowe i 688 zł/t – ziarno przeznaczone na konsumpcję. Najtańsza pszenica była w makroregionie południowym, gdzie wyceniono to ziarno na średnio 678 zł/t (paszowa) i 676 zł/t (konsumpcyjna). Kukurydza potaniała, średnio w kraju o skromne 3 zł/t, do 602 zł/t, ale dzięki niższym cenom płaconym tylko w makroregionie północno-zachodnim (tam cena średnia spadła z 602 do 592 zł/t). W pozostałych dwóch makroregionach ziarno to odnotowało kilkuzłotową zwyżkę ceny średniej. Pozostałe zboża były dużo rzadziej obecne w skupie, a ceny średnie we wszystkich trzech makroregionach udało się wyznaczyć tylko w przypadku jęczmienia paszowego i pszenżyta. Jęczmień paszowy podrożał średnio w kraju o 13 zł/t, do 667 zł/t, a pszenżyto potaniało o 17 zł/t, do 603 zł/t.

Na Internetowej Giełdzie Rolnej e-WGT w połowie grudnia widoczne było spowolnienie w handlu zbożem. Dużo mniej było na niej ofert zakupu ze strony wytwórni pasz i młynów, ale przybyło nieco chętnych do sprzedaży. Większość przetwórców zdążyła już zaspokoić swoje potrzeby na okres przed- i poświąteczny, stąd też ceny zbóż, szczególnie pszenicy, spadły. Pszenica paszowa, która na początku miesiąca zrównała się cenowo z pszenicę konsumpcyjna 12,5 % białka i „doszła” w centrum kraju do 700 zł/t, zdecydowanie staniała. Popyt na to ziarno znacznie zmalał, a jej ceny zakupu obniżyły się średnio o 30 zł/t, do maksymalnie 660 zł/t. Za pszenicę konsumpcyjną 12,5% białka młyny płaciły maksymalnie 670 zł/t i tylko za najlepsze ziarno (14% białka) można było otrzymać 700 zł/t. Ofert sprzedaży kukurydzy było dużo, a jej cena utrzymywała się na poziomie 600–630 zł/t – w magazynie producenta. Jęczmień paszowy wyceniany był (w ofertach sprzedaży) na 610–670 zł/t, a pszenżyto na 590–620 zł/t. W skali miesiąca mocno spadły ceny skupu rzepaku, które podążały za spadkowym trendem notowań na giełdzie w Paryżu. Rolnicy mogli otrzymać za te nasiona 1510–1550 zł/t, w porównaniu do 1590–1620 zł/t miesiąc wcześniej.

Ceny na rynkach światowych

W połowie grudnia notowania amerykańskich i unijnych kontraktów na kukurydzę oraz pszenicę osiągnęły swoje długoterminowe minima. Rekordowa podaż zbóż zachęcała kapitał spekulacyjny do gry na spadki cen, przyciągając nowych inwestorów. Dominacja Rosji na rynku eksportowym pszenicy i olbrzymia konkurencja ze strony południowoamerykańskich i ukraińskich dostawców na rynku kukurydzy utrzymuje notowania tych zbóż na bardzo niskich poziomach. Nasiona oleiste, w tym rzepak, zdecydowanie tracą teraz na wartości. Soja mocno drożała na przełomie listopada i grudnia pod wpływem suszy jaka panowała w Argentynie. Jednak sytuacja diametralnie się zmieniła wraz z pogodą. Od dwóch tygodni w Ameryce Południowej panuje deszczowa pogoda, poprawiając perspektywy zbiorów soi (też kukurydzy). W konsekwencji soja i rzepak notują teraz swoje długoterminowe minima. Na Euronex-Matif kontrakt najbliższy (styczniowy) na kukurydzę potaniał w skali miesiąca (21.11–20.12.2017) o 1,1% (–1,75 euro/t) do 152,25 euro/t. Marcowa seria pszenicy zamknęła ostatnią sesję ceną 160,75 euro/t, w porównaniu do 163,0 euro/t miesiąc wcześniej (oznacza to spadek o 2,25 euro/t – 1,4%). W porównaniu ze zbożami notowania rzepaku runęły w dół w analizowanym okresie. Najbliższa seria unijnego rzepaku straciła na wartości w tym czasie aż 6,5% (–24,25 euro/t) i kosztowała na ostatniej sesji 351,5 euro/t, najmniej od 1,5 roku. Dla porównania, w Chicago amerykańska pszenica (seria marcowa) potaniała w analizowanym miesiącu o 4,0%, kukurydza (seria na marzec) o 2,0%, a soja (seria na styczeń) o 4,5%.

Ostatnio dodane:

Komentarze

Grudzień, 2019

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

So

Nd

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Brak wydarzeń w wybranym dniu