Sierpień
16
13:23
Imieniny:
Joachima, Nory, Stefana
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Search in groups
Search in users
Search in forums
Filter by Categories
Aktualności
Nawożenie
Ochrona
Okopowe
Oleiste
Prawo
Relacje
Rynek
Technika
Zboża

Partner portalu

Rynek

Sytuacja na krajowym rynku zbóż

Dodane 18 maja 2018 o 08:26   Autor: Andrzej Bąk, WGT S.A.
graph-163509_640

W raportowanym przez Ministerstwo Rolnictwa tygodniu 19–25.02.2018 tylko cena jęczmienia konsumpcyjnego wzrosła o 3,5% (+22 zł/t), podczas gdy ceny pozostałych zmieniły się (w górę lub w dół) o zaledwie kilka złotych za tonę. Punkty skupu zdominowała pszenica, która stanowiła blisko 80% zakupów. Cena średnia krajowa ziarna kupowanego na konsumpcję i na paszę wyznaczona została na tym samym poziomie – 674 zł/t. Oznacza to spadek tygodniowy o 5 zł/t pszenicy konsumpcyjnej i o 1 zł/t pszenicy paszowej. Pszenica paszowa kosztowała średnio od 658 zł/t w makroregionie południowym do 680 zł/t w makroregionie północno-zachodnim. Do częściej skupowanych zbóż, obok pszenicy, należała też kukurydza, pszenżyto i jęczmień paszowy, wycenione odpowiednio na 628 zł/t, 620 zł/t i 664 zł/t (średnio w kraju). Zakupy pozostałych zbóż były na tyle małe, że nie pozwoliły na ustalenie cen średnich we wszystkich trzech makroregionach.

W tygodniu 26.02–04.03.2018 znaczny wzrost ceny średniej krajowej dotyczył tylko jęczmienia browarnianego (+4%) i owsa paszowego (+3%). Cena średnia krajowa pszenicy konsumpcyjnej wzrosła do 682 zł/t (+8 zł/t) i była najwyższa od 6 tygodni. Wzrost nie dotyczył jednak makroregionu południowego, gdzie ponownie wyceniono to zboże na średnio 659 zł/t. Cena średnia w pozostałych dwóch makroregionach zwiększyła się odpowiednio o 8 i 11 zł/t, do 678 zł/t w makroregionie północno-zachodnim i 699 zł/t w makroregionie centralno-wschodnim. Cena średnia krajowa pszenicy kupowanej na cele paszowe zwiększyła się w ciągu tygodnia o 6 zł do 680 zł/t. Lekko na wartości zyskała też kukurydza oraz skupowane na paszę żyto, jęczmień i owies. Do taniejących zbóż należało pszenżyto i konsumpcyjne ziarno żyta, jęczmienia oraz owsa.

wykres_1
W tygodniu 04–11.03.2018 najwięcej na wartości stracił jęczmień. Browary płaciły średnio 713 zł/t, czyli o 41 zł/t mniej. Ziarno paszowe jęczmienia potaniało o 31 zł/t do 713 zł/t, a jęczmień konsumpcyjny wyceniony został na 624 zł/t (–20 zł/t w ciągu tygodnia). W skali kraju ceny średnie pszenicy, kukurydzy i pszenżyta pozostawały wyjątkowo stabilne, a ich zmiany nie przekroczyły 2 zł/t. Pszenica na cele konsumpcyjne skupowana była średnio po 681 zł/t (+1 zł/t w stosunku do ziarna paszowego), a ceny średnie w makroregionach wahały się od 668 zł/t (w makroregionie południowym) do 695 zł/t (w makroregionie centralno-wschodnim). Firmy paszowe najmniej, bo średnio 658 zł/t, płaciły za pszenicę w makroregionie południowym, a najwięcej w północno-zachodnim (686 zł/t). Kukurydza kosztowała średnio w kraju 635 zł/t, a pszenżyto 619 zł/t.

W tygodniu 12–18.03.2018 ceny średnie krajowe większości zbóż utrzymywały się na stabilnych poziomach, a ich zmiany mieściły się w zakresie kilku złotych za tonę. Wyjątek stanowił jęczmień, który podrożał o około 4% (24–29 zł/t) do 648 zł/t ziarno paszowe, 648 zł/t jęczmień konsumpcyjny i 742 zł/t jęczmień browarniany. Była to jednak tylko korekta przeceny z tygodnia poprzedzającego. Do drożejących gatunków należała też kukurydza. Cena średnia krajowa tego zboża wzrosła, w ciągu tygodnia o 7 zł/t do 642 zł/t i była najwyższa od połowy października ubiegłego roku. Także pszenżyto, z ceną średnią na poziomie 626 zł/t (+7 zł/t), zaliczyło swoje tegoroczne maksimum. Tymczasem ceny średnie pszenicy spadły o 5 zł/t do 676 zł/t (konsumpcyjna) i o 3 zł/t do 677 zł/t (paszowa). Zboże to stanowiło blisko ¾ odnotowanych wszystkich zakupów. W ujęciu regionalnym kilkuzłotowe spadki ceny średniej pszenicy widoczne były we wszystkich makroregionach, z wyjątkiem makroregionu południowego. Zanotowano tam jednozłotowy wzrost ceny średniej pszenicy paszowej do 659 zł/t. Nadal jednak na południu płacono za pszenicę najmniej, podczas gdy najwięcej oferowano za to zboże w makroregionie centralno-wschodnim – średnio 690 zł/t (za ziarno przeznaczone na konsumpcję).

W drugiej połowie marca na Internetowej Giełdzie Rolnej uaktywnili się rolnicy, chcący sprzedać ubiegłoroczne zboże lub rzepak. Skup nadal jest niewielki ze względu na kulejący eksport, a przewaga podaży nad popytem sprawia, że transakcje zawierane są po cenach minimalnych. Mimo to jednak, porównując aktualne ceny z tymi sprzed miesiąca, można zauważyć 10–20-złotowe zwyżki cen transakcyjnych większości zbóż.

wykres-1
Rolnicy żądają teraz za pszenicę konsumpcyjną 685–720 zł/t w gospodarstwie i 20–30 zł/t mniej za ziarno przeznaczone na cele paszowe. Kukurydza wystawiana jest na e-WGT po 620–680 zł/t, podczas gdy kupujący są gotowi zapłacić za nią 600–660 zł/t we własnym magazynie. Jęczmień paszowy wyceniany jest teraz (w ofertach sprzedaży) na 650–700 zł/t, a pszenżyto na 600–630 zł/t. W skali miesiąca, praktycznie nie zmieniły się ceny skupu rzepaku, obecnie rolnicy mogą otrzymać za te nasiona 1490–1530 zł/t, w porównaniu do 1490–1550 zł/t miesiąc wcześniej.

Ceny na rynkach światowych

W lutym i na początku marca obserwowano zdecydowane wzrosty na giełdowym rynku zbóż i oleistych. Do głosu doszły problemy pogodowe na głównych terenach upraw pszenicy ozimej w USA oraz susza panująca w Argentynie. Prognozy pokazywały coraz to mniejszą produkcję soi w Argentynie i kukurydzy w całej Ameryce Południowej. Sytuację postanowili wykorzystać inwestorzy spekulacyjni, którzy masowo kupowali kontrakty na zboża i soję (też śrutę sojową) w Chicago. W konsekwencji notowania zbóż i oleistych rosły po obu stronach Atlantyku. W drugiej połowie marca deszcze dotarły wreszcie na południowe równiny USA, wywołując skokowe przeceny (głównie pszenicy) na giełdzie w Chicago. Pogoda poprawiła się też w Argentynie, a rekordowe zbiory soi w Brazylii zrekompensują w dużej części gorszą produkcję tych nasion u południowego sąsiada. Na rynku pojawiły się też obawy o przyszły amerykański eksport soi do Chin, po rozpoczęciu przez USA wojny handlowej (cła na importowaną stal i aluminium). W konsekwencji, w skali analizowanego miesiąca, tylko unijna kukurydza utrzymała duży wzrost notowań, podczas gdy notowania pozostałych kontraktów powróciły do poziomów zbliżonych do tych sprzed 4 tygodni.

Na Euronex-Matif kontrakt najbliższy na kukurydzę podrożał w skali miesiąca (22.02.–22.03.2018) o 6,2% (+9,5 euro/t) do 162,75 euro/t. Ta sama seria kontraktu na pszenicę zamknęła ostatnią sesję ceną 163,5 euro/t, w porównaniu do 161,75 euro/t miesiąc wcześniej. Rzepak potaniał w skali miesiąca. Seria najbliższa kontraktu straciła w tym czasie 1,8% (–6,5 euro/t) i wyceniana była na ostatniej sesji na 347 euro/t.

W Chicago amerykańska pszenica podrożała w analizowanym miesiącu o 1,0%, kukurydza o 2,6%, a soja potaniała o 0,2% (dotyczy najbliższych serii).

Ostatnio dodane:

Komentarze

Sierpień, 2019

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

So

Nd

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Brak wydarzeń w wybranym dniu