Październik
11
01:06
Imieniny:
Krystyny, Maksa, Serafiny
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Search in groups
Search in users
Search in forums
Filter by Categories
Aktualności
Nawożenie
Ochrona
Okopowe
Oleiste
Prawo
Relacje
Rynek
Technika
Zboża

Partner portalu

Rynek

Sytuacja na rynkach rolnych

Dodane 14 lutego 2017 o 08:10   Autor: MRiRW   Źródło: http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Sytuacja-na-rynkach-rolnych
Fot. Dundersztyc – Fotolia.com

Europa i świat

 

Wzrost zbiorów spodziewany jest u większości światowych eksporterów, z wyjątkiem Unii Europejskiej. Tegoroczne zbiory zbóż w UE według USDA są szacowane na poziomie 296 mln ton. Czyli na poziomie o ponad 15 mln ton niższym niż w 2015 r. i o ponad 31 mln ton niższym niż w rekordowym roku 2014. Mniejsze niż przed rokiem są zbiory pszenicy (o 10%), jęczmienia (o 3%), kukurydzy (o 4%) i mieszanek zbożowych (o 3%), a o 4% większe – żyta i owsa.

Natomiast światowe zbiory zbóż w sezonie 2016/2017 będą rekordowo wysokie. Według ostatnich ocen globalna produkcja zbóż (bez ryżu) w sezonie 2016/2017 wyniesie 2 081 mln ton, o 5% więcej niż w poprzednim sezonie (w tym pszenicy 751 mln ton, o 2% więcej, a zbóż paszowych – 1 329 mln ton, o 6% więcej).

W tej sytuacji duże globalne zapasy zbóż mogą zwiększyć się do 507 mln ton (z 485 mln ton na początku sezonu).

Przewaga podaży nad popytem wywiera presję na spadek cen. W efekcie ceny zbóż w bieżącym sezonie są znacząco niższe niż przed rokiem. Konkurencja ze strony światowych eksporterów będzie powodowała, że również w UE ceny zbóż będą relatywnie niskie.

 

Polska

Według GUS w Polsce w 2016 r. zebrano 30,1 mln ton zbóż (łącznie z kukurydzą na ziarno), czyli o około 8% więcej niż w 2015 r. i o 5% więcej w stosunku do średnich zbiorów z lat 2011-2015 (28,7 mln ton). Zebrane ziarno ma jednak znacznie gorsze niż w poprzednim roku parametry jakościowe.

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w 2016 roku zboża były tańsze niż przed rokiem średnio o 5%.

W ostatnich latach Polska odnotowuje bardzo dobre wyniki w zakresie eksportu zbóż i skutecznie konkuruje z innymi eksporterami o rynki krajów trzecich.

W okresie od stycznia do października 2016 roku wywieziono około 4,7 mln ton w porównaniu do 4,6 mln on w poprzednim roku. Polskie ziarno eksportowane jest głównie do krajów Unii Europejskiej, w szczególności do Niemiec, ale także i poza Unię, gdzie największym odbiorcą jest Arabia Saudyjska oraz kraje Afryki Wschodniej.

Krajowe zboże niejednokrotnie konkuruje z powodzeniem na tradycyjnych, rynkach zbytu unijnych i ukraińskich eksporterów (Bliski Wschód, Afryka Północna), o czym świadczy duży udział tych lokalizacji w polskim eksporcie. To właśnie na tych rynkach oprócz ceny, krajowi eksporterzy konkurują parametrami jakościowymi zbóż konsumpcyjnych, a polskie ziarno jest uznawane za jedno lepszych pod tym względem

Wzrost światowych zbiorów zbóż wywołuje presję na ceny zbóż w UE, w tym w Polsce. W celu poprawy sytuacji dochodowej rolników Polska zabiega na forum UE o podniesienie ceny interwencyjnej zbóż do poziomu zbliżonego do kosztów produkcji tj. ok. 150 euro/t.

RYNEK RZEPAKU

Szacuje się, że w Unii Europejskiej, na skutek niekorzystnych warunków pogodowych, zbiory rzepaku w 2016 r. wyniosły 20,1 mln ton. Wśród wiodących unijnych producentów rzepaku najbardziej zmalały zbiory w Polsce, Wielkiej Brytanii, we Francji i w Niemczech. W Polsce zbiory rzepaku w 2016 r. wyniosły 2,2 mln ton, i były o 17% mniejsze niż w 2015 r. W pozostałych wymienionych krajach spadek jest szacowany odpowiednio na 26%,12% i 7%.

Mniejsze zbiory powodują, że skup rzepaku w bieżącym sezonie jest najniższy od 5 lat. Zgodnie z danymi meldunkowymi GUS we wrześniu 2016 r. skupiono 81 tys. ton rzepaku, a w październiku 52 tys. ton, wobec odpowiednio 122 tys. ton i 63 tys. ton w analogicznych miesiącach 2015 r. Łączny skup w okresie od lipca do października br. wyniósł 876 tys. ton i był o 31% mniejszy niż rok wcześniej i o 48% mniejszy od rekordowego w analogicznym okresie 2013 r.

Ograniczone zasoby rzepaku przyczyniły się także do znaczącego spadku polskiego eksportu rzepaku i wzrostu importu.

W bieżącym sezonie mniejsza niż przed rokiem podaż nasion rzepaku do skupu przyczyniła się do wzrostu ich cen.

W 2016 r. przeciętna cena skupu rzepaku wzrosła i wyniosła 1 691 zł/t, tj. o 9,2% więcej niż w 2015 r. Wyższe ceny skupu, zwłaszcza w relacji do cen pszenicy, zachęciły rolników do zwiększenia areału jego uprawy pod zbiory w 2017 r.

RYNEK CUKRU

Powierzchnia zasiewów buraków cukrowych w Polsce w 2016 r. wyniosła ok. 203 tys. ha i była o 17% większa niż przed rokiem. Zwiększenie powierzchni zasiewów było spowodowane wymarznięciem upraw ozimych w niektórych regionach kraju oraz większą kontraktacją cukru pozakawotowego przez koncerny cukrownicze.

W okresie dziesięciu miesięcy 2016 r. z Polski wyeksportowano 373 tys. ton cukru, o 10% więcej niż przed rokiem. Równocześnie wpływy z eksportu zwiększyły się o 20%, do 178 mln EUR. Wywóz cukru do UE wyniósł 229 tys. ton, a na rynki krajów trzecich – 144 tys. ton.

Ograniczona podaż cukru z produkcji krajowej z kampanii 2015/2016 oraz stosunkowo wysoki poziom cen zbytu skutkowały wyższym niż przed rokiem importem cukru. W okresie dziesięciu miesięcy 2016 r. do Polski zaimportowano 202 tys. ton cukru (o wartości 90 mln EUR). Z podanej ilości 61 tys. ton cukru zakupiono w państwach UE, a 141 tys. ton w krajach trzecich.

Saldo wymiany handlowej cukrem w okresie dziesięciu miesięcy 2016 r. było dodatnie i wyniosło 171 tys. ton oraz 88 mln EUR. W porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. zmniejszyło się ono odpowiednio o 27% i 13%.

W listopadzie 2016 r. odnotowano dalszy, ale umiarkowany wzrost cen zbytu cukru workowanego. Średnia cena zbytu tego cukru w Polsce (według danych GUS) ukształtowała się na poziomie 2,55 zł/kg (z VAT), o 0,4% wyższym niż w październiku. Po obniżce cen we wrześniu i październiku, w listopadzie 2016 r. cukier paczkowany zdrożał o 1%,do 2,74 zł/kg (z VAT).

W odniesieniu do cen sprzed roku cukier workowany był droższy o 24%, a cukier paczkowany o 29% droższy.

 

RYNEK MLEKA

W Polsce w 2016 r. dynamika wzrostu dostaw mleka do skupu ulegała ograniczeniu. W okresie od stycznia do listopada 2016 r. krajowi producenci dostarczyli do podmiotów skupujących 9,9 mld litrów mleka, o 2,3% więcej niż rok wcześniej, podczas gdy w pierwszym półroczu 2016 r. dostawy surowca były większe niż w porównywalnym okresie 2015 r. o 5,1%.

Na skutek utrzymującej się do połowy 2016 r. dekoniunktury na światowym rynku mleka ceny zbytu produktów mleczarskich, a w konsekwencji ceny skupu mleka wykazywały tendencje spadkowe. Dopiero w drugiej połowie roku wraz z ożywieniem popytu na produkty mleczarskie (szczególnie ze strony Chin) odnotowano wzrost cen.

W Polsce ceny skupu mleka rosły od lipca 2016 r. W listopadzie 2016 r. wg danych ZSRIR podmioty skupujące za surowiec płaciły przeciętnie 130,00zł/100kg. Był to poziom o 6,6% wyższy niż w poprzednim miesiącu i o 11,6% wyższy niż w listopadzie 2015 r. Najwyższą cenę za mleko uzyskiwali producenci z województwa lubelskiego 141,44 zł/100kg (o 8,8% wyższą od średniej krajowej), a najniższą z województwa małopolskiego – 108,97 zł/100kg (o 16,8% niższą od średniej).

W 2016 r. krajowi wytwórcy zwiększyli produkcję serów, masła i mleka płynnego. Ograniczono natomiast produkcję mleka w proszku.

W strukturze towarowej polskiego wywozu dominującą pozycję zajmują sery i twarogi. W okresie dziesięciu miesięcy 2016 r. wpływy uzyskane eksportu tej grupy asortymentowej osiągnęły 497 mln EUR i były nieznacznie większe (o 0,5%) niż w tym samym okresie 2015 r. Największym zainteresowaniem importerów cieszą się sery podpuszczkowe dojrzewające, których wywieziono za 342 mln EUR. Uznanie poza granicami naszego kraju zdobywają także sery niedojrzewające (wywóz o wartości 156 mln EUR).

Na skutek ograniczonego światowego popytu na mleko w proszku oraz spadku cen uzyskiwanych w eksporcie, na poziomie znacząco niższym niż w 2015 r. utrzymywał się wywóz mleka w proszku.

Działania wspierające rynek mleka podjęte w 2016 r.:

– zakupy interwencyjne OMP,

– prywatne przechowywanie OMP,

– prywatne przechowywanie masła,

– pomoc KE na ograniczenie produkcji mleka,

– sprzedaż OMP z zapasów interwencyjnych.

 

 

Ostatnio dodane:

Komentarze

Październik, 2019

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

So

Nd

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Brak wydarzeń w wybranym dniu