Styczeń
18
05:44
Imieniny:
Beatrycze, Małgorzaty, Piotra
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Search in groups
Search in users
Search in forums
Filter by Categories
Aktualności
Nawożenie
Ochrona
Okopowe
Oleiste
Prawo
Relacje
Rynek
Technika
Zboża

Partner portalu

Prawo

Wsparcie z ARiMR na posadzenie lasu

Dodane 2 czerwca 2014 o 14:24   Źródło: arimr.gov.pl
5:3 
Fotolia_57904725_XS
(Fot. Fotolia)

Dzisiaj rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o przyznanie wsparcia z działania “Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”. Można je składać do końca lipca tego roku w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dzięki dofinansowaniu tego działania przez ARiMR w ramach PROW 2004-2006 oraz 2007-2013 rolnicy posadzili las na powierzchni ponad 70 tys. ha. Na skorzystanie z takiego wsparcia decydują się zazwyczaj producenci, których działalność przynosi mierne dochody przez słabe jakościowo grunty, a przez to niskie plony.

Aby otrzymać pomoc, rolnik musi zadeklarować posadzenie lasu na gruncie swoim lub małżonka, ewentualnie na terenie, którego jest współwłaścicielem.

Zanim rolnik złoży wniosek o przyznanie pomocy z działania “Zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne”, powinien posiadać, sporządzony przez nadleśniczego, plan zalesienia, według którego wykona zalesienie. Po zakończeniu prac rolnik ma 7 dni na zawiadomienie o tym nadleśniczego, który sporządzi zaświadczenie o wykonaniu zalesienia zgodnie z planem. Następnym krokiem jest złożenie dokumentów (oświadczenie o wykonaniu zalesienia zgodnie z planem zalesienia, zaświadczenie od nadleśniczego, protokół z odbioru gruntów zalesionych w ramach działania “Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”) w powiatowym biurze ARiMR. Dokumenty należy złożyć do 20 maja – następującego po wykonaniu zalesienia.

Wymagania dotyczące obszaru przeznaczonego na zalesienie:

  • minimalna powierzchnia – więcej niż 0,5 ha przy szerokości powyżej 20 m, wyłączając grunty graniczące z lasem (wystarczy, że powierzchnia wynosi 0,1 ha);
  • maksymalna powierzchnia – 100 ha (dla jednego rolnika);
  • nie znajduje się na terenach objętych programem “Natura 2000”, w parkach krajobrazowych czy rezerwatach przyrody;
  • zalesienie nie koliduje z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub (w przypadku braku takiego planu) z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Decydując się na zalesienie gruntów rolnych, rolnikowi przysługują trzy rodzaje pomocy:

  1. Wsparcie na zalesianie – wypłacane jednorazowo po posadzeniu lasu; od 4160 zł/ha do 6260 zł/ha, kwota zależy m.in. od proporcji gatunków drzew iglastych i liściastych oraz ukształtowania terenu. Zabezpieczenie sadzonek w odpowiedni, zalecony przez nadleśniczego sposób umożliwia otrzymanie dodatkowych pieniędzy.
  2. Premia pielęgnacyjna – wypłacana przez kolejne pięć lat; od 970 zł/ha do 1360 zł/ha, kwota uzależniona od ukształtowania terenu. Stosowanie przez nadleśniczego środków ochrony uprawy leśnej przed zwierzyną umożliwia otrzymanie dodatkowych pieniędzy.
  3. Premia zalesieniowa – wypłacana przez 15 lat, po udokumentowaniu, że 25% dochodów pochodzi z działalności rolniczej; 1580 zł/ha. Jest rekompensatą dochodu, który mógł być osiągnięty w przypadku prowadzenia na danym gruncie upraw rolnych.

Zalesiając grunty inne niż rolne, można otrzymać tylko dwa pierwsze rodzaje wsparcia.

Ostatnio dodane:

Komentarze

Styczeń, 2019

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

So

Nd

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Brak wydarzeń w wybranym dniu